Progi punktowe na UM w Białymstoku - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Kandydaci chcący podjąć studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku muszą przebrnąć przez proces rekrutacyjny. Pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty podczas naboru przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym, m.in. z: historii, biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki, matematyki, filozofii czy innych języków obcych.

Punkty rekrutacyjne są obliczane przy uwzględnianiu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Słaby wynik z egzaminu maturalnego nie skreśla kandydata z możliwości aplikowania na swój wymarzony kierunek.

Aby uzyskać dodatkowe punkty, warto brać udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Wówczas laureat bądź finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Później musi przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskać wymaganą do zdania ilość punktów.

Dodatkowe punkty można również uzyskać za osiągnięcia sportowe.

Kiedy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podaje informację na temat progów punktowych na studia. Wówczas podawana jest liczba kandydatów, osób przyjętych, limit oraz właśnie progi punktowe.

Aby rozpocząć studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku należy uzyskać jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminu maturalnego. Dla danego kierunku próg punktowy może się różnić, podobnie jak limit przyjętych osób.

Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu częściowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku.

Zobacz więcej: Kryteria przyjęć na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku 2023

 

1. Kierunek Lekarski – próg minimalny: 154/90 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Studia pozwalają posiąść wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań, postawienia wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Po ukończeniu studiów odbywa się Lekarski Egzamin Końcowy.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarski na UMB.

2. Kierunek Lekarsko-Dentystyczny – próg minimalny: 150/120 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne
Poziom studiów: studia 5-letnie

Kształcenie na kierunku Lekarsko-Dentystycznym pozwala posiąść podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, w tym planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego oraz leczniczego w zakresie promocji zdrowia, a także edukacji prozdrowotnej. Po 5 roku studiów odbywa się rok stażu podyplomowego, który kończy się Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Państwowym.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarsko-Dentystyczny na UMB.

3. Fizjoterapia - próg minimalny: 90 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapii i masażu, kinezyterapii, podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego.

Dodatkowo absolwenci mają ukształtowaną odporność emocjonalną, która umożliwia im pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Ukończenie studiów uprawnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UMB.

4. Techniki Dentystyczne - próg minimalny: 73 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (6-letnie)

Studia na kierunku Techniki Dentystyczne umożliwiają zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu stomatologii, a także nauk społecznych, prawa i ekonomii.

Absolwenci potrafią wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Potrafią również wykonywać naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Kończąc ten kierunek można starać się o pracę w: w zakładach opieki zdrowotnej; prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej oraz pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Zobacz więcej: Techniki Dentystyczne na UMB.

5. Elektroradiologia - próg minimalny: 71 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Absolwenci potrafią między innymi: korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych, komunikować się z pacjentem, a także współpracować w zespole terapeutycznym. Dodatkowo umieją przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych.

Z kolei po ukończeniu studiów II stopnia zdobywają wiedzę w zakresie, m.in. czytania i analizowania wyników badań obrazowych. Program studiów jest podzielony na 2 grupy przedmiotów: teoretycznych oraz treści kierunkowych.

Zobacz więcej: Elektroradiologia na UMB.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Białymstoku