Wyższa Szkoła Medyczna (WSM) w Białymstoku(Niepublliczna)

palceholder

15-87 Białystok

ul. Krakowska 9

tel.:

85 749-94-30

Studia dyplomowe - kierunki
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA (WSM) W BIAŁYMSTOKU

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku działa od 2003 roku i jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu medycznym, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Uczelnia oferuje wysoki poziom kształcenia pierwszego i drugiego stopnia na pięciu kierunkach: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kosmetologia, fizjoterapia i biotechnologia.

Studia są prowadzone według rozbudowanych, nowoczesnych programów nauczania, w których dużą uwagę poświęca się nauce praktycznych umiejętności. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz pod okiem świetnych kadr wykładowców akademickich. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale również mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na licznych zajęciach dodatkowych czy ciekawych szkoleniach.

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku kształci według najlepszych standardów akademickich, a kadry medyczne wychodzące z tej uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.


 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Medyczna (WSM) w Białymstoku to ceniona instytucja na mapie edukacyjnej Polski, która od lat kształci specjalistów w dziedzinie medycyny. Położona w sercu Białegostoku, WSM oferuje studentom doskonałe warunki do nauki i rozwoju.

Misją Uczelni jest tworzenie i przekazywanie wiedzy w skali globalnej, promocja innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie medycyny oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. WSM skupia się na praktycznym aspekcie nauki, oferując swoim studentom możliwość zdobywania doświadczenia w najlepszych szpitalach w regionie.

Inwencja pedagogiczna i pasja naukowców WSM przekładają się na wysoką jakość kształcenia, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. Dążenie do doskonałości, otwartość na nowe wyzwania i stały rozwój - to zasady, które kierują działalnością Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

 

Koła naukowe na WSM

Wyższa Szkoła Medyczna (WSM) w Białymstoku jest znanym ośrodkiem nauki i innowacji w Polsce, gdzie studenci mogą rozwijać swoje umiejętności w wielu dyscyplinach. Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów życia studenckiego na WSM są koła naukowe.

WSM oferuje studentom szeroki wybór kół naukowych, które stanowią doskonałą platformę do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Koła naukowe na WSM umożliwiają studentom prowadzenie własnych badań, dostęp do najnowszych technologii medycznych i uczenie się od wybitnych ekspertów w dziedzinie zdrowia.

Udział w kołach naukowych to także doskonała okazja do nawiązania wartościowych kontakty, a nawet rozpoczęcia współpracy naukowej. Daje to studentom szansę na udział w ważnych projektach badawczych, co może zaowocować publikacją artykułów naukowych.

Nadto, WSM daje swoim studentom szansę pokazać swoje wyniki na konferencjach naukowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Taka ekspozycja pozytywnie wpływa na rozwój osobisty studentów, budowanie sieci kontaktów i przygotowanie do kariery badawczej.

W rezultacie, koła naukowe na WSM nie tylko umacniają wiedzę teoretyczną studentów, ale również rozwijają umiejętności niezbędne do późniejszej praktyki zawodowej.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Szkola Medyczna (WSM) w Białymstoku to dynamicznie rozwijająca się uczelnia specjalizująca się w edukacji medycznej i zdrowotnej. WSM znajduje się w centrum nauki i edukacji stosowanej zlokalizowanym w Białymstoku, unikalnym w skali kraju stolicy Podlasia.

Dwie inne uczelnie w Białymstoku oferują podobne do WSM kierunki edukacji i zdrowia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Politechnika Białostocka.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest wiodącą uczelnią kojarzoną z kierunkami medycznymi. Oferuje szeroki zakres programów kształcenia, w tym medycynę, stomatologię oraz farmację.

Politechnika Białostocka choć zdecydowanie techniczna, posiada na swojej ofercie edukacyjnej kierunek biotechnologia, który łączy w sobie nauki przyrodnicze z elementami medycyny.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Kosmetologia3200
Pielęgniarstwo3000
Fizjoterapia3750

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

UMED w pigułce
Studiuj w Krakowie - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia