Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest niepaństwową uczelnią, która funkcjonuje na terenie Białegostoku od 1996 roku. Prowadzi ona kształcenie na kierunkach studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich, a także podyplomowych oraz szeregu kompleksowych kursów i szkoleń specjalistycznych. WSE obejmuje 5 katedr: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ekonomii, Finansów i Rachunkowości, Metod Ilościowych oraz Zarządzania i Prawa, a także Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. 

Każda katedra dysponuje swoją własną, bazą dydaktyczną, która doskonale wspomaga realizację programu dydaktycznego. Osoby studiujące na WSE mogą zapisywać się do: interesujących kół studenckich i naukowych, Akademickiego Związku Sportowego, a także brać udział w międzynarodowej wymianie studentów dzięki programowi Erasmus+


Uczelnie Niepubliczne (Prywatne) Białystok

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuWyższa Szkoła Administracji Publicznej została założona dzięki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996 roku. Od 2013 roku prawa Uczelni przejęła spółka Professional Quality Education. WSAP jest uczelnią niepubliczną, która działa na zasadach non-profit. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia licencjata i magistra. Do uczelni należy również m.in., zabytkowy, pochodzący z XIX wieku Pałac Lubomirskich, położony w dzielnicy Dojlidy. WSAP liczy ponad 16 tysięcy absolwentów, którzy są w 100% przygotowani pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w swoim zawodzie w międzynarodowej , jaki i polskiej administracji publicznej. Studenci mają do swojej dyspozycji pub, salę fitness oraz siłownię. Uczelnia ta dysponuje również nowoczesnym zestawem do tłumaczeń symultanicznych. Kolejnym atutem jest posiadanie sprzęt udo wideokonferencji. Najlepsi studenci mają możliwość odbywania praktyk oraz staży za granicą. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wschodnioeuropejski Instytut Gospodarki w Białymstoku wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o powołanie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 17 sierpnia 1993 została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych. Uczelnia ta posiada strukturę bezwydziałową. Kształcenie odbywa się na 2 kierunkach studiów licencjackich: zarządzanie i marketing oraz finanse i bankowość. Każdego roku na pierwszy rok studiów zaocznych, jak i dziennych przyjmuję się około 800 studentów. Pierwszym rektorem został prof. dr hab. Józef Szabłowski. W 1996 z inicjatywy rektora powstał pierwszy chór uczelniany, którego założycielem oraz pierwszym dyrygentem została Agnieszka Duda-Bienie. Od 26 września 1996 na uczelni funkcjonuje Wydawnictwo Naukowe. W 1997 zostały utworzone 2 wydziały: Zarządzania i marketingu oraz Finansów i informatyki, równocześnie uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuWyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku powstała na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej, a tym samym wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych w 1996 roku. Misją uczelni jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu sytuacji politycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, gospodarczej i kulturalnej w kraju i na Świecie, przestrzeganie wartości akademickich, profesjonalizm pod kątem nauczania i organizacji toku studiów oraz rozwinięcie wśród studentów umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi. WSE dba również o to, aby przedsiębiorczy studenci mieli możliwość aktywnego działania w kołach naukowych, Samorządzie Studenckim oraz Akademickim Związku Sportowym. Uczelnia podchodzi również pod nowoczesną jednostkę doradczą, badawczą oraz edukacyjną, która działa zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom oraz absolwentom, a tym samym jest otwarta na potrzeby swojego otoczenia.