Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia

12 milionów na nowe kierunki, staże oraz szkolenia„Zintegrowane Programy Uczelni” to projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego na spełnianie aktualnych potrzeb społecznych i gospodarczych. W ramach drugiej edycji konkursu uczelnie, które uczą do 20 tysięcy studentów otrzymują dofinansowanie o łącznej wartości 248 mln zł. Środki przeznaczone są na zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i informatyzacji oraz projekty podnoszące kompetencje kadry. „Zintegrowane Programy Uczelni” skonstruowano tak, aby regionalne uczelnie nie musiały rywalizować o środki z największymi i najsilniejszymi placówkami w kraju (te startowały w odrębnym konkursie, rozstrzygniętym w grudniu).

Wśród laureatów konkursu znalazła się Politechnika Białostocka z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” otrzyma około 12 milionów złotych. Z takiego dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu skorzysta jeszcze 28 innych krajowych uczelni. Politechnika Białostocka zrealizuje projekt pod nazwą „PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”. Projekt obejmuje m.in.: - utworzenie „Fabryki Dobrego Inżyniera” – ponad 200 studentów będzie mogło podnieść swoje kompetencje (uzyskać certyfikaty i uprawnienia, odbyć szkolenia czy kursy językowe), 100 studentów Wydziału Informatyki będzie miało dostęp do wysokiej jakości staży zarówno w Polsce jak i za granicą. - uruchomienie nowych kierunków studiów i specjalności, - upraktycznienie kształcenia, podniesienie kompetencji kadry - wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego. Głównym celem projektu jest restrukturyzacja uczelni w zakresie podniesienia efektywności zarządzania oraz dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki. Dzięki temu Uczelnia uruchomi 5 nowych kierunków kształcenia (inżynieria procesów budowlanych, inżynieria rolno-spożywcza, gospodarka turystyczna, mechatronika – studia II stopnia, elektrotechnika – studia dualne o profilu praktycznym) oraz 2 nowe specjalności (np. inżynier procesu). Ponadto 8 kierunków uzyska nowe programy kształcenia. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania uruchomione zostaną interdyscyplinarne studia doktoranckie oraz indywidualne staże na Wydziale Elektrycznym. Wdrożony zostanie także zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie uczelnią (obejmujący kadry, płace, finanse).Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronach NCBR-u.Więcej informacji pod adresem: http://pb.edu.pl/archiwa/36890

Data publikacji: 02.03.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok