Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Białystok Kierunek Finanse - 5 uczelni

Politechnika Białostocka (PB) ( zobacz więcej )

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

ikonka email do uczelni

www.pb.edu.pl

rektorat@pb.edu.pl

Wydział Zarządzania (WZ) Politechniki Białostockiej ( zobacz więcej )

16-001 Białystok

Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2

tel.:

85 746 98 02, 85 746 98 34

ikonka email do uczelni

www.wz.pb.edu.pl

wz.rekrutacja.stac@pb.edu.pl

wz.rekrutacja.niestac@pb.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku (UWB) ( zobacz więcej )

15-097 Białystok

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14

tel.:

85 745-70-00, 85 745-70-52

ikonka email do uczelni

www.uwb.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku ( zobacz więcej )

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 14/3

tel.:

85 652 00 24, 85 652 09 97

ikonka email do uczelni

wse.edu.pl

wse@wse.edu.pl

dziekanat@wse.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku ( zobacz więcej )

15-472 Białystok

ul. Ciepła 40

tel.:

85 678-58-46, 85 675-01-68 w 346

ikonka email do uczelni

www.wsfiz.edu.pl

rekrutacja@wsfiz.edu.pl


Uczelnie z kierunkiem finanse w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

zdjecie


Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw to studia podyplomowe realizowane na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Ekonomii i Finansów. Studia trwają dwa semestry i są realizowane w trybie zaocznym w formie weekendowych zjazdów. W trakcie kształcenia studenci poznają podstawowe zasady rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz narzędzi informatycznych, które wspomagają prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie. Uczą się również norm prawnych regulujących procesy finansowe, systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Kształcenie odbywa się nie tylko w formie teoretycznych wykładów, ale również zajęć praktycznych, w trakcie których słuchacze zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również praktycy z doświadczeniem w prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także w działalności szkoleniowej.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

zdjecie


Finanse lokalne i rachunkowość budżetowa to dwusemestralne studia podyplomowe realizowane w formie zaocznej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Kształcenie skierowane jest do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie i chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie finansów i księgowości, planowania finansowego i budżetu, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. W zakres tematyczny studiów wchodzi szereg zagadnień związanych z procesami zarządzania finansami. Kształcenie odbywa się nie tylko w formie wykładów i zajęć teoretycznych, ale również ćwiczeń, warsztatów i seminariów, które prowadzone są przez doświadczonych specjalistów – praktyków z różnych dziedzin finansów i zarządzania. Studenci zdobywają szereg nowych kwalifikacji i umiejętności, dzięki którym w krótkim czasie mogą zwiększyć swoje możliwości zawodowe. Wysoki poziom nauczania, nacisk na praktykę oraz doskonała baza dydaktyczna gwarantują stuprocentowe zadowolenie z wybranego kierunku.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Rachunkowość.

Oferta edukacyjna na kierunku: Ekonomia w Białymstoku.

Zobacz także: studia w Białymstoku na kierunku Zarządzanie.