Która uczelnia publiczna w Białymstoku jest najlepsza?
 

Uczelnie publiczne w białymstoku

Nie ma uniwersalnego kryterium oceny najlepszej uczelni w Białymstoku, gdyż wybór zależy od specyfiki wybranego kierunku studiów. Różnorodność wykładowców na poszczególnych kierunkach ma istotny wpływ na poziom nauczania.

Istotne są także opinie aktualnych studentów, które mogą dostarczać ważnych wskazówek.

Te opinie można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni, co pozwala na uzyskanie dodatkowego wglądu w jakość kształcenia oraz atmosferę akademicką.

Według rankingu Perspektywy 2023, najlepszą uczelnią publiczną w Białymstoku jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który zajął 21. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu.
 

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Białymstoku są najbardziej popularne?
 

Rocznie serwis Uczelnie.pl opracowuje ranking najbardziej popularnych kierunków studiów w Białymstoku.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Białymstoku?
 

W poniższym listingu, dla każdej z wymienionych publicznych uczelni w Białymstoku, dostępne są informacje dotyczące progów punktowych, pod warunkiem, że są one częścią kryteriów rekrutacyjnych tych uczelni.


Uczelnie Publiczne (Państwowe) Białystok

Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuNa początku 1949 roku powstał pomysł na utworzenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prace zmierzające do utworzenia tej uczelni podjął doktor Jerzy Sztachelski. Akademia Lekarska w Białymstoku została powołana mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku, jako 10 wydział w powojennej Polsce. Miesiąc później po kolejnym rozporządzeniu przemianowano nazwę uczelni na Akademia Medyczna w Białymstoku. Siedzibą uczelni stał się Pałac Branickich – najcenniejszy i najokazalszy gmach zabytkowy w Białymstoku. Po 2 latach istnienia akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W roku 1953 powołano pierwsze kliniki. Siedzibą jednostek klinicznych stały się szpitale zlokalizowane na terenie Białegostoku.

Uczelnia inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Badacze mają możliwość wyjazdu na liczne stypendia naukowe, szkolenia, staże, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach dydaktycznych i naukowych na świecie. Z roku na rok zwiększa się liczba współpracujących z Uczelnią Naukowców z zagranicy, których zadaniem jest reprezentowanie dynamicznie rozwijających się światowych ośrodków naukowo – badawczych. Struktura organizacyjna białostockiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje 3 wydziały, na których realizowanych jest kilkanaście kierunków medycznych i okołomedycznych:- Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii – realizuje trzy kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne.- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej – kształci studentów na trzech kierunkach: farmacja, kosmetologia oraz analityka medyczna.- Wydział Nauk o Zdrowiu – w jego ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak: dietetyka, fizjoterapia, elektroradiologia, biostatystyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku posiada doskonałą bazę lokalową, zapewniającą studentom świetne warunki do kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Wiele osób tuż po studiach znajduje zatrudnienie w miejscach, w których wcześniej miały praktyki i staże zawodowe. Uczelnia inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Badacze mają możliwość wyjazdu na liczne stypendia naukowe, szkolenia, staże, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach dydaktycznych i naukowych na świecie. Z roku na rok zwiększa się liczba współpracujących z Uczelnią Naukowców z zagranicy, których zadaniem jest reprezentowanie dynamicznie rozwijających się światowych ośrodków naukowo – badawczych. Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka powstała pod koniec 1949 roku jako Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Białymstoku. W 1964 uczelnia ta otrzymała zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów zaocznych i dziennych oraz prowadzenie kursów magisterskich. W 1974 roku WSI została podniesiona do rangi uczelni akademickiej, a od tej pory działa już jako Politechnika Białostocka. Uczelnia ta jest jedną z największych uczelni technicznych w północno- wschodniej Polsce. W strukturze organizacyjnej Politechniki Białostockiej znajduje się 7 wydziałów, z których sześć znajduje się w obiektach w Białymstoku, natomiast jeden, Zamiejscowy Wydział leśny znajduje się w Hajnówce. Na każdym wydziale realizowanych jest kilka, a czasem kilkanaście kierunków w ramach pierwszego i drugiego stopnia kształcenia. Politechnika posiada również bardzo bogaty program studiów podyplomowych, które są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje i pogłębić swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie.
Politechnika wykształciła tysiące studentów, którzy odnoszą ogromne sukcesy w kraju, jak i za jego granicami. Każdego roku kształci się blisko 7,5 tysiąca studentów, a nad ich wykształceniem czuwa 650 nauczycieli akademickich. Studenci oraz pracownicy mogą korzystać z programu międzynarodowej wymiany Erasmus+ , dzięki któremu jest możliwy wyjazd do 280 ośrodków akademickich na całym świecie. Ponadto Politechnika prowadzi 13 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami w Kirgistanie, Portugalii, Chinach, Rosji, Francji, Hiszpanii, Białorusi oraz Ukrainie.Uniwersytet w BiałymstokuUniwersytet w Białymstoku został utworzony w 1997 roku w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku oraz funkcjonuje jako jeden z trzynastu uniwersytetów w Polsce. Uczelnia zatrudnia prawie 800 pracowników naukowo-dydaktycznych, a w tym blisko 200 profesorów. Kształci na poziomie studiów magisterskich i zawodowych każdego roku ponad 12 tys. studentów w systemie studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych.
Uniwersytet w Białymstoku realizuje kształcenie pierwszego i drugiego stopnia na 9 wydziałach i kilkudziesięciu kierunkach ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych oraz społecznych. Oferta kształcenia jest niezwykle bogata, różnorodna i wszechstronna, dlatego też bez problemu coś dla siebie znajdą w niej zarówno osoby szukające studiów humanistycznych, jak i przyszli inżynierowie. Poza wydziałami na uczelni działa wiele jednostek międzywydziałowych, organizacji studenckich. Jest też biuro karier oraz kilka innych jednostek, dzięki którym studenci mogą gładko przejść od kształcenia do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w wielu regionalnych firmach. Absolwenci studiów magisterskich mają możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich lub w ramach studiów podyplomowych. W ramach międzynarodowych programów Leonardo da Vinci i Socrates-Erasmus, uczelnia ma możliwość współpracy z instytucjami z kilkudziesięciu państw, w oparciu o ok. 200 umów bilateralnych z zagranicznymi partnerami, m.in., z Europy, ale też z USA, Japonii czy Chin. Dzięki współpracy międzynarodowej oraz międzyuczelnianej studenci odbywają staże zawodowe również poza granicami Polski.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Dla osób, które szukają publicznej uczelni w województwie podlaskim, ciekawą ofertę ma również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Uczelnia powstała stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku, jednak od początku istnienia cieszy się sporym zainteresowaniem osób, którym zależy na zdobyciu wyższego wykształcenia, a jednocześnie nie mają możliwości podjęcia nauki w którymś z większych ośrodków akademickich. W strukturze organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach znajdują się trzy Instytuty: Politechniczny (kierunki: architektura i urbanistyka, budownictwo, rolnictwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji), Ochrony Zdrowia (kierunki: kosmetologia, pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, ratownictwo medyczne) oraz Humanistyczno-Ekonomiczny (kierunki: ekonomia, filologia angielsko-rosyjska, pedagogika, finanse i rachunkowość). Ogółem na uczelni funkcjonuje 13 kierunków studiów realizowanych w ramach pierwszego stopnia kształcenia.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach posiada doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną, profesjonalną kadrę naukową oraz sporo organizacji studenckich, w których studenci mogą realizować swoje zainteresowania. Kształcenie na PWSZ w Suwałkach realizowane jest z dbałością o naukę teoretyczną oraz umiejętności praktycznych. Oferta kształcenia jest przygotowywana we współpracy nie tylko z kadrami naukowymi, ale również z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych zawodach, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy.