Progi punktowe na PB w Białymstoku - Ogólne informacje

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Politechnice Białostockiej w 2023 roku

 

1. Informatyka - próg minimalny: 128 punktów (stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Informatyka to kierunek, który jest najbardziej oblegany. Nie w tym dziwnego, bo ciągły rozwój technologii sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów nie spada i ciągle rośnie. Podczas tych studiów poznaje się zagadnienia związane z tworzeniem sieci komputerowych, grafiką, programowaniem, zarządzaniem i tworzeniem baz danych.

Wielkim plusem jest to, że często studenci już podczas pierwszych lat studiów podejmują pracę w zawodzie, a prace zaliczeniowe mogą się znaleźć w ich portfolio.

Zobacz więcej: Informatyka na PB.

2. Informatyka i ekonometria - próg minimalny: 128 punktów (stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Ten kierunek łączy w sobie naukę związaną z informatyką, ekonomią i finansami. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w dziedzinie ekonomii pozwala na jeszcze lepsze analizowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych.

Spora część zajęć na charakter praktyczny, tak aby jak najlepiej przygotować studentów do późniejszej pracy w tym kierunku. Po ukończeniu studiów I stopnia otrzymuje się tytuł licencjata. Absolwenci podejmują pracę w instytucjach finansowych, działach administracji i wielu innych.

Zobacz więcej: Informatyka i ekonometria na PB.

3. Matematyka stosowana - próg minimalny: 128 punktów (stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Matematyka stosowana na tej uczelni to kierunek, gdzie kładziony jest nacisk na praktyczne umiejętności. To połączenie wiedzy matematycznej, która jest wykorzystywana w informatyce, finansach, ekonomii i wielu innych dziedzinach. Studenci uczą się nowoczesnych metod i technik, które są przydatne w analizie procesów.

To nie tylko analiza, ale także szukanie rozwiązań, ich planowanie i wdrażanie. Dodatkowo studenci uczą się słownictwa specjalistycznego w języku obcym, który poznają na poziomie B2. Studenci mają do wyboru bardziej kierunkowe specjalizacje.

Zobacz więcej: Matematyka stosowana na PB.

4. Turystyka i rekreacja - próg minimalny: 60 punktów (stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Ten kierunek jest świetną opcją, dla wszystkich którzy w kręgu swoich zainteresowań mają podróże, ale także interesują się zarządzaniem. To kształcenie obejmuje wiedzę o geografii turystycznej, zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. Nie brakuje także wiedzy na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem.

Studenci uczą się planowania i organizacji przedsięwzięć związanych z turystyka i rekreacją. Absolwenci tego kierunku często pracują na stanowiskach menedżerskich w hotelach, prowadzą własne biura podróży czy działają w agroturystyce.

Zobacz więcej: Turystyka i rekreacja na PB.

5. Zarządzanie - próg minimalny: 60 punktów (stacjonarne)


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Studia związane z zarządzaniem od lat cieszą się sporą popularnością To nauka o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim rozwijanie kompetencji, które mają pomóc w sprawnym nim kierowaniem.

Każda firma to też ludzie, a przedmioty na tym kierunku dotyczą umiejętności komunikacji na linii szef - podwładny, ale także w rozmowach z kontrahentami. Absolwenci tego kierunku pracują na stanowiskach menedżerskich, w HR, prowadzą własny biznes.

Zobacz więcej: Zarządzanie na PB.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Białymstoku