Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nabór zimowy na uczelniach w Białymstoku 2023

Nabór zimowy na uczelniach w Białymstoku 20231. Politechnika Białostocka

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Politechnika Białostocka jest państwową uczelnią techniczną, założoną w 1949 roku. Posiada ona w swojej strukturze 6 wydziałów: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny oraz Inżynierii Zarządzania. Studenci mają do wyboru studia: Ii II stopnia, doktoranckie, a także podyplomowe. Rekrutacja zimowa na semestr letni rozpoczęła się 10 stycznia i potrwa do 12 lutego br. Kandydaci mogą aplikować na studia II stopnia w formie stacjonarnej i zaocznej, w tym na wydziały:

  • Architektury: Architektura.
  • Budownictwa i Nauk o Środowisku: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza i leśna, Inżynieria środowiska, Leśnictwo.
  • Elektryczny: Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika.
  • Informatyki: Informatyka (również zaoczne), Matematyka stosowana.
  • Inżynierii Zarządzania (zaoczne i dzienne): Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji.
  • Mechaniczny: Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria biomedyczna.

Więcej na temat rekrutacji zimowej na Politechnice Białostockiej, znajdziesz na stronie PB - rekrutacja zimowa.

 

2. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych (WANS) w Białymstoku

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (wcześniej WSFiZ) to jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych, która została założona w 1993 r. Na dawnym WSFiZ można podjąć studia: I stopnia i II stopnia na trzech kierunkach: Administracja, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie. Uczelnia posiada filię w Ełku. Rekrutacja zimowa na Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych rozpoczęła się 2 stycznia i potrwa do 28 lutego br. Wówczas można się zarejestrować na studia:

  • I i II stopnia: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja.
  • podyplomowe: Analiza i planowanie finansowe, Kadry i płace - praktyka stosowana, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Skuteczny menedżer.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę Nabór zimowy na WANS.

 

3. Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

TEKST ALTERNATYWNY

TEKST ALTERNATYWNY

Uniwersytet w Białymstoku (UWB) to publiczna uczelnia, która powstała w 1997 roku z przekształcenia filii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ona 9 wydziałów: Chemii, Biologii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Matematyki, Nauk o Edukacji, Prawa. Oprócz tego dysponuje 5 instytutami oraz jedną filią w Wilnie (jest to wydział Ekonomiczno-Informatyczny).

Nabór na semestr letni rozpoczął się 19 stycznia i potrwa do 19 lutego br. Dotyczy on wyłącznie studiów podyplomowych, a dokładniej kierunku Wycena i Gospodarka Nieruchomościami na wydziale Ekonomii i Finansów. Limit miejsc jest ograniczony i wynosi 37.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Rekrutacja na semestr letni na UWB.


Data publikacji: 01.02.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok