Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Białymstoku

Nowe kierunki studiów w BiałymstokuNowe kierunki studiów na białostockich uczelniach 2023/2024

 

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna

 

1. Kierunek Prawno-Finansowy (studia I stopnia)

Kierunek Prawno-Finansowy

Kierunek Prawno-Finansowy to nowy kierunek studiów I stopnia o charakterze praktycznym. W ramach kierunku student ma do wyboru dwie specjalizacje. Doradztwo podatkowe oraz Prawo podatkowe i finansowe.

Absolwenci studiów są wyposażeni w niezbędną wiedzę, a także praktyczne umiejętności i kompetencje z poszczególnych zakresów: nauk prawnych, ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji.

Dzięki nabytym kompetencjom, student będzie umiał prawidłowo stosować i interpretować prawo podatkowe oraz prawo dotyczące finansów i rachunkowości. Kierunek kończy się na etapie studiów I stopnia.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Kierunek Prawno-Finansowy na WSE w Białymstoku.

 

2. Nowe metody i technologie w projektowanie kultury (studia podyplomowe, niestacjonarne)

Nowe metody i technologie w projektowanie kultury

Nowe metody i technologie w projektowanie kultury to kierunek studiów podyplomowych, skierowany do wszystkich osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z rynkiem kultury.

Student uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu: nauk o komunikacji społecznej i mediach, technik marketingowych czy aspektów prawnych odnoszących się do kultury.

Dodatkowo studia zaopatrują studentów w takie umiejętności, jak np. obsługi edytorów graficznych, kreatywnego pisania oraz obsługi nowoczesnych platform kooperacyjnych i
szkoleniowych.
Współorganizatorem studiów jest Podlaski Instytut Kultury.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Nowe metody i technologie w projektowanie kultury na WSE w Białymstoku.

 

3. Master of Business Administration (Partner Key West University) (studia podyplomowe, niestacjonarne)

Master of business Administration

Master of business Administration (Partner Key West University) to kierunek będący wynikiem współpracy dwóch uczelni, tj. WSE w Białymstoku i Key West University.

Jego celem jest zapoznać studentów z problemami zarządzania na podstawie światowych doświadczeń.

W ramach kierunku na studiach będzie możliwość wyboru specjalizacji, a są nimi: Data Analytics lub Logistics and Supply Chain Management.

Studia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim w formie hybrydowej - zarówno stacjonarnie, jak i z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Na zakończenie student otrzyma dwa dyplomy ukończenia studiów – z Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Key West University.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Master of business Administration (Partner Key West University) na WSE w Białymstoku.

 

Nowe kierunki studiów na białostockich uczelniach 2022/2023

 

  • Politechnika Białostocka


Nowe kierunki studiów w Białymstoku

 

1. Energetyka cieplna

Kierunek międzywydziałowy na Politechnice Białostockiej, studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, trwają 3,5 roku. Po skończonej nauce na tym kierunku absolwenci zdobywają tytuł inżyniera. Zajęcia prowadzone są na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Studenci wybierający studia o kierunku Energetyka cieplna zdobędą wiedzę z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji oraz energetyki cieplnej. Uzyskają oni kompetencje w obszarze związanym z technologiami siłowni energetycznych, energii odnawialnej oraz wszystkich zagadnień w obszarze cieplno- przepływowym. Po zakończeniu nauki mogą podjąć pracę w firmach zajmujących się projektowaniem energetyki cieplnej, klimatyzacji czy pomp ciepła.

Zdobyta wiedza teoretyczna, jak i praktyczna spawają, że mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych. To również możliwość uzyskania certyfikatu, który umożliwi realizację przedsięwzięć związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, klimatyzacji, jak i pomp ciepła. Kierunek studiów niezwykle rozwojowy i popularny w ostatnich latach na wielu wyższych uczelniach.

Program studiów na kierunku: Energetyka Cieplna - Politechnika Białostocka

 

2. BIM – modelowanie 

Kierunek studiów prowadzony na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Są to studia stacjonarne i trwają 1,5 roku. Po ich ukończeniu absolwenci zdobędą tytuł magistra. Na ten kierunek studiów II stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich z takich kierunków jak architektura, inżynieria środowiska czy budownictwo.

Podczas trwania nauki studenci mają możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu projektowania architektonicznego, instalacji współczesnych budowli. Wiedza zdobyta podczas studiów będzie niezwykle ważna na wszystkich etapach realizacji danych projektów oraz podczas zarządzania całym cyklem rozwoju obiektów podczas ich eksploatacji.

Po zakończeniu nauki absolwenci tego kierunku studiów będą mogli podjąć pracę jako projektanci, którzy mają umiejętności organizacji nowoczesnych działań według Building Information Modeling, czyli BIM. Jako menadżerowie mogą zajmować się optymalizacją, jak i wydajnością procesów projektowych, realizacją budowy oraz administrowaniem istniejących już obiektów.

Program studiów na kierunku: BIM-modelowanie - Politechnika Białostocka

 

3. Zarządzanie informacją o budynku

Kierunek studiów II stopnia na Politechnice Białostockiej. Czas trwania nauki to 1,5 roku a ich ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra. Kierunek zarządzanie informacją o budynku prowadzony jest na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektowania konstrukcyjnego oraz instalacji we współczesnych obiektach budowlanych. Szereg pojęć zdobytych podczas trwania nauki, jak i wiedzy praktycznej spowoduje, że absolwenci tego kierunku studiów będą mogli realizować wszelkiego rodzaju projekty związane z budowaniem, zarządzaniem oraz eksploatacja budynków.

Absolwenci zdobędą także wiedzę z zakresu stosowania oprogramowań komputerowych, które wspomagają projektowanie oraz zarządzanie całym procesem budowy. Studenci poznają techniki i metody stosowane podczas realizowania zadań inżynierskich. Poznają normy i przepisy prawne dotyczące projektowania obiektów oraz ich elementów. Po skończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę jako menadżerowie lub projektanci budynków. Będą mogli administrować istniejące obiekty.

Program studiów na kierunku: Zarządzanie informacją o budynku - Politechnika Białostocka

Zasady rekrutacji na Politechnice Białostockiej

 

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

1. Zdrowie publiczne i epidemiologia

Stacjonarne studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, na których nauka trwa 6 semestrów (3 lata) oraz 2 letnie studia magisterskie II-ego stopnia. Podczas pierwszego etapu nauki, studenci poznają podstawy ekonomii, nauk o człowieku, demografii, socjologii czy funkcjonowania jednostek sanitarno-epidemiologicznych.

Drugi etap nauki obejmuje bardziej kierunkowe przedmioty związane z promocją zdrowia, ratownictwa czy funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia. Studenci specjalizują się w zarządzaniu ochroną zdrowia i danymi medycznymi, epidemiologii czy europejskim zdrowiu publicznym, zasilając kadrę szpitali, stacji epidemiologicznych i administracji.

Program studiów na kierunku: Zdrowie publiczne i epidemiologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zasady rekrutacji - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

  • Uniwersytet Białostocki

 

1. Filologia polska nauczycielska

Dwuletnie studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym. Studenci w trakcie nauki poznają między innymi metodykę nauczania języka polskiego i literatury, innowacyjne metody dydaktyczne, zjawiska zachodzące we współczesnym języku, zgłębiają literaturoznawstwo i zasady emisji głosu.

Absolwenci kierunku najczęściej znajdują pracę jako nauczyciele języka w szkołach ponadpodstawowych, uczą języka polskiego jako języka obcego, pracują w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach.

Program studiów na kierunku: Filologia Polska Nauczycielska - Uniwersytet Białostocki

Zasady rekrutacji na kierunku: Filologia Polska Nauczycielska - Uniwersytet Białostocki

 

2. Filologia obca nauczycielska

Stacjonarne, dwuletnie studia magisterskie II-ego stopnia. Podczas nauki na tym kierunku, studenci zgłębiają zagadnienia językoznawstwa, literaturoznawstwa i pedagogiki.

Absolwenci potrafią posługiwać się wiodącym językiem obcym minimum na poziomie C1+ i drugim językiem na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, znają metodologię nauczania języka, posiadają kompetencje pedagogiczne i psychologiczne. Studenci kierunku najchętniej specjalizują się jako przyszli tłumacze języków obcych i nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Program studiów na kierunku: Filologia Obca nauczycielska - Uniwersytet Białostocki

 

3. Prawo i podatki w biznesie

Kierunek realizowany jest w trakcie studiów licencjackich I-ego stopnia, w systemie zaocznym – niestacjonarnym, nauka na kierunku trwa 6 semestrów – trzy lata. Studia skupiają się głównie na naukach prawnych jak i zarządzania, finansów, ekonomii czy współczesnych metod informatycznych.

Studenci diagnozują zjawisk gospodarcze pod względem prawnym i finansowym, potrafią zarządzać przedsiębiorstwem i tworzyć cywilno-prawne umowy handlowe. Najczęściej absolwenci kierunku pracują w organizacjach samorządowych, administracji i prywatnych korporacjach jako doradcy i analitycy rynku.

Program studiów na kierunku: Prawo i podatki w biznesie - Uniwersytet Białostocki

Zasady rekrutacji na kierunku Prawo i podatki w biznesie - Uniwersytet Białostocki

 

4. Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Niestacjonarne studia II-stopnia, prowadzone w trakcie 4 semestrów, najczęściej w trybie weekendowym i e-learningowym. W trakcie nauki studenci kierunku zgłębiają systemy podatkowe, analizują prawo podatkowe, administrację skarbową, poprawne prowadzenie ksiąg podatkowych, poznają specyfikę doradztwa finansowego.

W zależności od wyboru specjalności, absolwenci znajdują zatrudnienie w kancelariach prawnych, biurach rachunkowych, administracji skarbowej i samorządowej czy ministerstwie finansów.

Program studiów na kierunku: Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - Uniwersytet Białostocki

Zasady rekrutacji na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - Uniwersytet Białostocki


Data publikacji: 21.04.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Białymstoku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok