Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022

1. Kierunek Lekarsko-Dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne 21 500 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Studenci wybierający odpłatną formę studiów na kierunku Lekarsko-Dentystycznym, podejmują jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 5 lat, prowadzona jest w ramach 10 semestrów, a po zakończeniu studiów, absolwenci zobligowani są do odbycia rocznego stażu podyplomowego, który kończy się Lekarsko – Dentystycznym Egzaminem Państwowym, który uprawnia do wystąpienia o prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty wydawane przez Okręgową Izbę Lekarską.

Podczas studiów, przyszli stomatolodzy uczą się w pierwszej kolejności przedmiotów ogólnych i medycznych z chemią, fizyką, biologią, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, okulistyką, pediatria czy chirurgią. W późniejszym okresie studiów wprowadzane są bardziej ukierunkowane przedmioty, związane z wykonywaniem przyszłego zawodu takie jak stomatologia zachowawcza, protetyka czy chirurgia stomatologiczna oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów.

Ostatni etap studiów to wzmożone praktyki zawodowe z przyjmowaniem pacjentów i szlifowaniem umiejętności stomatologicznych. Pięcioletnia nauka, staż i egzamin państwowy, pozwalają absolwentom kierunku podejmować pracę w prywatnych i publicznych ośrodkach zdrowia, klinikach, gabinetach stomatologicznych, podjęcie własnej praktyki lekarza dentysty lub rozpoczęcie specjalizacji takich jak stomatologia zachowawcza z endodoncją czy ortodoncja.

Program studiów na kierunku lekarsko- dentystycznym  - Uniwersytet w Białymstoku

2. Kierunek Lekarski, jednolite studia magisterskie niestacjonarne 19 500 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Studenci kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, mogą skorzystać z oferty odpłatnej formy studiów. Jeden z najcięższych i najdłużej trwających kierunków – nauka trwa 12 semestrów (6 lat), studia maja formę jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza, który jest równoznaczny z tytułem magistra. Studenci w trakcie nauki zgłębiają wiedzę zarówno z ogólnych dziedzin nauki takich jak histologia, fizyka, biochemia, anatomia człowieka, biofizyka czy język obcy.

Z kolejnymi latami zwiększa się liczba przedmiotów medycznych takich jak psychiatria, kardiologia, pediatria czy choroby wewnętrzne, a po każdym roku konieczne jest odbycie praktyk zawodowych, podczas których studenci bliżej poznają specyfikę odpowiedzialnego zawodu lekarza. Ostatni rok studiów obfituje w praktyki kliniczne, które najlepiej przygotowują do przyszłej pracy.

Kończąc studia, absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego wynik uprawnia do otrzymania prawa do wykonywania zawodu lekarza i jest bardzo ważny przy wyborze późniejszej specjalizacji, która nakreśli przyszłą ścieżkę kariery. Absolwenci kierunku lekarskiego, rozpoczynają pracę w szpitalach klinicznych, zespołach opieki zdrowotnej, prowadzą prywatną praktykę lekarską lub podejmują pracę naukową.

Program studiów na kierunku lekarskim - Uniwersytet w Białystoku

3. Kierunek Kryminologia 4 900 zł/ rok - Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku oferuje stacjonarne studia na kierunku Kryminologia, które prowadzone SA w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia oraz magisterskich studiów uzupełniających II-ego stopnia. Nauka na kierunku trwa trzy lata na studiach licencjackich i dwa lata na studiach magisterskich.

Podczas nauki studenci poznają mechanizmy zwalczania przestępczości, metody jej minimalizowania, zgłębiają elementy prawa karnego, wiktymologii, socjologii, zdobywają wiedzę na temat przestępczości zorganizowanej, psychiatrii i kryminalistyki. Absolwenci Kryminologii zasilają szeregi służb mundurowych, znajdują zatrudnienie zarówno w policji, CBA, ABW jak i prywatnych agencjach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Studia na tym kierunku otwierają również drogę do przyszłej kariery dziennikarskiej, analityków sądowych, w prokuraturze, organizacjach społecznych i samorządowych czy specjalistycznych laboratoriach kryminalistycznych. Specjaliści kryminologii wybierają między innymi drogę penitencjarną, kuratorską, policyjną czy detektywistyczną.

Program studiów kierunek kryminologia - Uniwersytet w Białymstoku

4. Kierunek Położnictwo - 3500 zł/semestr – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Studia na kierunku Położnictwo, prowadzone są na poziomie studiów licencjackich I-ego stopnia w formie stacjonarnej i na studiach magisterskich II-ego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej – płatnej), w trakcie 3 i 2 lat w zależności od stopnia studiów.

Nauka na kierunku obejmuje dwie grupy przedmiotów, grupa I obejmuje przedmioty teoretyczne z fizjologią, anatomią, embriologią, biochemią czy radiologią. W II grupie pojawiają się przedmioty kierunkowe związane z technikami położniczymi, prowadzeniem porodu, opieką ginekologiczną, pielęgniarstwem czy neonatologią i pediatrią. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają wykonywać świadczenia zdrowotne wobec kobiet ciężarnych, kobiet rodzących i noworodków, opieki położniczej i ginekologicznej, prenatalnej i w trakcie przekwitania, pomagać zespołom medycznym w procesie diagnozy, leczenia i rehabilitacji.

Absolwenci kierunku przygotowani są do samodzielnego przyjęcia porodu naturalnego, rozpoznania prawidłowej ciąży, reakcji ratowniczej w stanach nagłych, prowadzenia edukacji w zakresie rozrodu czy planowania rodziny. Dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia pracy w placówkach ochrony zdrowia, na oddziałach położniczych i ginekologicznych, szkołach rodzenia, specjalistycznych przychodniach neonatologicznych.

Program studiów na kierunku położnictwo - Uniwersytet w Białymstoku

5. Kierunek Kosmetologia - 3200 zł/semestr– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Studia I-ego stopnia licencjackie na kierunku Kosmetologia, prowadzone są w formie dziennej (stacjonarnej) i zaocznej (płatnej) w trakcie 6 semestrów (3 lata). Studenci w trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, zdobywają umiejętności pozwalające wykonywać samodzielnie specjalistyczne zabiegi kosmetologiczne, potrafią zaplanować i wykonać zabiegi upiększające i wizażu, opracowywać indywidualne plany pielęgnacyjne, potrafią obsługiwać urządzenia i profesjonalny sprzęt używany w zaawansowanych gabinetach kosmetologicznych.

Duża liczba godzin odbywa się w kwalifikowanych gabinetach kosmetycznych i Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, gdzie studenci udoskonalają zdolności manualne i wykorzystują zdobytą wiedzę podczas samodzielnie przeprowadzanych zabiegów kosmetologii pielęgnacyjnej, zabiegów upiększających i podstawowych zasad wizażu.

Absolwenci kierunku z powodzeniem podejmują pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach urody i odnowy biologicznej, profesjonalnych Centrach SPA lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Program studiów na kierunku kosmetologia - Uniwersytet Białostocki

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Białostocki
Ranking najdroższych kierunków w Białymstoku


Data publikacji: 05.11.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Białymstoku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Białystok