Reklama - Collegium HumanumPrywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska (PWSOS)(Niepublliczna)

palceholder

26-600 Radom

Marii Fołtyn 6c

tel.:

48 383-11-50 do 55

Studia dyplomowe - kierunki
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ochrona Środowiska

Opis Uczelni

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Początkiem działalności edukacyjnej, związanej z ochroną środowiska w regionie były wczesne lata 90-te XX w., kiedy w Radomiu powstało Prywatne Policealne Studium Zawodowe Ochrony Środowiska. Rosnące zainteresowanie tematyką związaną z degradacją środowiska, doprowadziły do powstania Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, założonej z inicjatywy Zofii Czempińskiej-Świtalskiej i Krzysztofa Ostrowskiego, uzyskując wpis do rejestru niepublicznych uczelni wyższych 14-VII-1993r.

Obecnie rozwijająca się dynamicznie uczelnia posiada trzy budynki naukowo-dydaktyczne w Radomiu z wyposażonymi laboratoriami, pracowniami i salami dydaktycznymi, własne stacje pomiarowo-badawcze w Zakopanem i Jedlni Letnisko oraz ośrodek naukowo-rekreacyjny w górach.

Wysoka jakość kształcenia i doskonałe wyniki edukacyjne, zostały potwierdzone tytułem „Wiarygodna Szkoła” i uzyskaniem akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia nawiązała wiele kontaktów międzynarodowych, w tym z najstarszą na świecie uczelnią wyższą – Uniwersytetem Bolońskim, a dzięki porozumieniu zawartym z władzami miejskimi Wiednia, studenci kierunków magisterskich biorą tam udział w szkoleniach i zajęciach terenowych. Aktualnie radomska szkoła wyższa prowadzi studia I-ego i II-ego stopnia oraz studia podyplomowe.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA zaprasza na studia! Rekrutacja na rok akademicki 2020/21
Dzień Otwarty Online UEK - 22 kwietnia 2021r.
Politechnika Lubelska - film promocyjny

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie