Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska (PWSOS)(Niepublliczna)

palceholder

26-600 Radom

Marii Fołtyn 6c

tel.:

48 383-11-50 do 55

Studia dyplomowe - kierunki
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ochrona Środowiska

Opis Uczelni

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA (PWSOS)

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Początkiem działalności edukacyjnej, związanej z ochroną środowiska w regionie były wczesne lata 90-te XX w., kiedy w Radomiu powstało Prywatne Policealne Studium Zawodowe Ochrony Środowiska. Rosnące zainteresowanie tematyką związaną z degradacją środowiska, doprowadziły do powstania Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, założonej z inicjatywy Zofii Czempińskiej-Świtalskiej i Krzysztofa Ostrowskiego, uzyskując wpis do rejestru niepublicznych uczelni wyższych 14-VII-1993r.

Obecnie rozwijająca się dynamicznie uczelnia posiada trzy budynki naukowo-dydaktyczne w Radomiu z wyposażonymi laboratoriami, pracowniami i salami dydaktycznymi, własne stacje pomiarowo-badawcze w Zakopanem i Jedlni Letnisko oraz ośrodek naukowo-rekreacyjny w górach.

Wysoka jakość kształcenia i doskonałe wyniki edukacyjne, zostały potwierdzone tytułem „Wiarygodna Szkoła” i uzyskaniem akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia nawiązała wiele kontaktów międzynarodowych, w tym z najstarszą na świecie uczelnią wyższą – Uniwersytetem Bolońskim, a dzięki porozumieniu zawartym z władzami miejskimi Wiednia, studenci kierunków magisterskich biorą tam udział w szkoleniach i zajęciach terenowych. Aktualnie radomska szkoła wyższa prowadzi studia I-ego i II-ego stopnia oraz studia podyplomowe.

 

Misja Uczelni

Fundamentem Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska (PWSOS) w Radomiu jest misja edukacyjna ukierunkowana na rozwijanie wiedzy w obrębie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W praktyce przekłada się to na kształcenie specjalistów z pogłębionym rozumieniem ekosystemów i sposobów ich ochrony.

PWSOS jest silnie zakorzeniona w lokalnej społeczności. Uczelnia realizuje swoją misję poprzez współpracę z lokalnymi agencjami środowiska, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, co dodatkowo wzbogaca proces edukacyjny, oferując studentom bezpośrednią styczność z praktyką.

Interdyscyplinarny charakter przewija się przez studia na PWSOS, łącząc wiedzę z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz społecznych, by otworzyć studentom pełniejszy obraz wyzwań związanych z ochroną środowiska. Podejście to zaspokaja potrzebę zrozumienia kompleksowych kwestii środowiskowych w dzisiejszym, coraz bardziej złożonym świecie.

Celem PWSOS jest przygotowanie absolwentów do myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, komunikacji i pracy zespołowej - kluczowych umiejętności potrzebnych w pracy w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Koła naukowe

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomie to polska uczelnia niepubliczna, znana z gromadzenia ambitnych studentów i dbania o wysoki poziom akademicki.

Jednym z wyjątkowych elementów PWSOS są jej koła naukowe, które oferują doskonałą okazję do pogłębiania zrozumienia i nabywania praktycznego doświadczenia z szerokiego zakresu tematów związanych z ochroną środowiska.

Aktywność w kołach naukowych również pomaga w rozwijaniu umiejętności niezbędnych na rynku pracy: od pracy zespołowej i zarządzania projektem, do prezentacji i komunikacji. Student Fachowe Koło Naukowe jest jednym z najaktywniejszych, koncentrując się na badaniach terenowych i projektach związanych z ochroną przyrody.

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, koło naukowe Ekologia i Ochrona Środowiska pozwala studentom dyskutować o najnowszej literaturze, organizować konferencje naukowe i webinary. Te doświadczenia nie tylko wzmacniają zrozumienie studentów, ale także umożliwiają im tworzenie istotnych sieci i współpracować z profesjonalistami z branży.

Nie ma wątpliwości, że uczestnictwo w kołach naukowych na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomie stanowi ważny krok dla każdego, kto pragnie zrobić znaczący wkład w dziedzinę ochrony środowiska.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska (PWSOS) w Radomie jest uczelnią o wyjątkowości stawiającą na ekologię i ochronę naszego wpływu na planetę. Ofertę kształcenia w ramach kierunków związanych z ochroną środowiska, znajdziemy także na innych uczelniach w okolicy.

Jednym z nich jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (UPH) w Siedlcach. Ten renomowany ośrodek naukowy oferuje kierunek "Ochrona Środowiska", który jest dostępny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Programy studiów zapewniają szerokie zapoznanie się z tematem, w tym nauką o ekosystemach, przetwarzaniem odpadów czy ekologicznym modelowaniem.

W Kielcach mamy do dyspozycji Politechnikę Świętokrzyską (PŚk). Uczelnia ta poza bogatą ofertą kierunków technicznych, oferuje także program "Inżynieria Środowiska". Połączenie nauk technicznych z ekologią pozwala na głębsze zrozumienie i rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska.

Uniwersytet Warszawski (UW) to kolejna propozycja dla tych, którzy szukają studiów związanych z ochroną środowiska. Oferta UW obejmuje studia interdyscyplinarne "Nauki o Środowisku", łączące nauki biologiczne, chemiczne oraz fizyczne, dzięki czemu studenci mogą zdobyć wszechstronną wiedzę na temat różnych aspektów procesów zachodzących w przyrodzie.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA zaprasza na studia! Rekrutacja na rok akademicki 2020/21
Dzień Otwarty Online UEK - 22 kwietnia 2021r.
Politechnika Lubelska - film promocyjny