Reklama - Collegium HumanumBezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo

Opis Uczelni - WISBIOP w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Radomska szkoła wyższa rozpoczęła swoją działalność jako niepubliczna uczelnia techniczna, powołana do życia na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sporty 09-V-2002r. Od początku swojego istnienia, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, realizowała swoje cele, prowadząc różne formy edukacji, dlatego oprócz studiów inżynierskich, prowadziła liczne kursy i szkolenia, organizowała również liczne specjalistyczne studia podyplomowe.

Podczas prowadzenia swojej działalności, uczelnia zrealizowała ponad 30 projektów finansowanych przez Unię Europejską, dostosowała swój program edukacyjny do międzynarodowych standardów edukacyjnych i wprowadziła atrakcyjne na rynku pracy kierunki, budując wysoka pozycję uczelni wśród krajowych szkół wyższych.

Studenci radomskiej uczelni mogą wybrać jedyny w Polsce kierunek z akredytacją Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Kierunki związane z budownictwem oferują dużo więcej godzin zajęć praktycznych niż konkurencyjne uczelnie. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje instytucji państwowych, w tym tytuły: „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła Liderów” i „Lider Regionu”. Uczelnia posiada dwa Wydziały oferujące kilkanaście kierunków studiów. Uczelnia oferuje studia inżynierskie, studia II-ego stopnia oraz kierunkowe studia podyplomowe.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studenci o MWSLiT
Poznaj Polibudę Krakowską
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZiB

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie