Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo

Opis Uczelni - WISBIOP w Radomiu

WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY (WISBIOP) W RADOMIU

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Radomska szkoła wyższa rozpoczęła swoją działalność jako niepubliczna uczelnia techniczna, powołana do życia na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sporty 09-V-2002r. Od początku swojego istnienia, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, realizowała swoje cele, prowadząc różne formy edukacji, dlatego oprócz studiów inżynierskich, prowadziła liczne kursy i szkolenia, organizowała również liczne specjalistyczne studia podyplomowe.

Podczas prowadzenia swojej działalności, uczelnia zrealizowała ponad 30 projektów finansowanych przez Unię Europejską, dostosowała swój program edukacyjny do międzynarodowych standardów edukacyjnych i wprowadziła atrakcyjne na rynku pracy kierunki, budując wysoka pozycję uczelni wśród krajowych szkół wyższych.

Studenci radomskiej uczelni mogą wybrać jedyny w Polsce kierunek z akredytacją Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Kierunki związane z budownictwem oferują dużo więcej godzin zajęć praktycznych niż konkurencyjne uczelnie. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje instytucji państwowych, w tym tytuły: „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła Liderów” i „Lider Regionu”. Uczelnia posiada dwa Wydziały oferujące kilkanaście kierunków studiów. Uczelnia oferuje studia inżynierskie, studia II-ego stopnia oraz kierunkowe studia podyplomowe.


 

Misja Uczelni

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (WISBiOP) w Radomiu, jest dedykowana rozwijaniu i przekazywaniu wiedzy w dziedzinie inżynierii i bezpieczeństwa pracy. Ukierunkowana na stałe doskonalenie i innowacyjność, WISBiOP jest społecznością, która promuje kreatywność i samorozwój.

Misją WISBiOP jest kształcenie liderów przyszłości, którzy dzięki solidnemu wykształceniu technicznemu będą w stanie przewodzić w świecie pracy, dbając o bezpieczeństwo i dobro pracowników. WISBiOP zapewnia studentom możliwość rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczeń, które staną się ich atutem na rynku pracy.

WISBiOP w Radomiu to miejsce, gdzie nauka spotyka się z praktyką. Współpraca z przemysłem i sektorem usług pozwala studentom stosować nabyte umiejętności w realnych warunkach, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. Uczelnia aktywnie wspiera twórcze podejście do nauki przez badania i innowacje, czyniąc ją miejscem, gdzie możliwości są ograniczane jedynie przez wyobraźnię.

 

Studia podyplomowe

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (WISBiOP) w Radomiu to renomowana placówka edukacyjna, która oferuje wiele możliwości rozwoju. Uczelnia znajduje się w sercu Radomia, miasta o bogatej historii i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą.

To, co wyróżnia WISBiOP, to bogata oferta studiów podyplomowych, skierowana do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć cenne umiejętności. Unikalność uczelni polega na specjalistycznym podejściu do kształcenia, skupiającym się na bezpieczeństwie i organizacji pracy – obszarach niezwykle istotnych we współczesnym świecie biznesu.

Przykładowe kierunki studiów podyplomowych na WISBiOP to 

  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji,
  • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.
Każdy z kierunków oferuje nowoczesne i praktyczne podejście do nauki, dając studentom szansę na zdobycie konkretnych kompetencji, które mogą zastosować w swoim zawodzie.

Wybierając WISBiOP na studia podyplomowe, inwestujesz w swoją przyszłość. Uczelnia zapewnia najwyższej jakości nauczanie, a także wsparcie wykwalifikowanej kadry na każdym etapie edukacji.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (WISBiOP) to jedna z niezawodnych uczelni w Radomiu. Specjalizuje się w teoretycznych i praktycznych aspektach bezpieczeństwa oraz organizacji pracy, dostarczając studentom solidnych podstaw do dalszej kariery.

W okolicy Radomia, znajduje się kilka innych placówek oferujących podobne kierunki. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim także koncentruje się na aspektach biznesowych praktyki zawodowej, z naciskiem na przedsiębiorczość i innowacje.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, oferuje szereg programów inżynieryjnych i technologicznych, obejmujących zarówno kwestie bezpieczeństwa jak i efektywnej organizacji pracy.

Z kolei, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, posiada renomowany Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Pracy, który łączy techniczne i humanistyczne aspekty pracy organizacyjnej.

Te trzy uczelnie, podobnie jak WISBiOP, stawiają na solidne przygotowanie studentów do pracy w dynamicznych i ciągle zmieniających się środowiskach zawodowych.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studenci o MWSLiT
Poznaj Polibudę Krakowską
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZiB