Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa
Podyplomowe studia administracji systemami i aplikacjami
Podyplomowe studia baz danych
Podyplomowe studia e-Biznesu i e-Learningu
Rachunkowość gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Informatyka i technologie informacyjne
Zarządzanie i organizacja produkcji
Systemy informacyjne i analiza danych
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Administracja i finanse publiczne
Akademia SAS. Przetwarzanie i analiza danych
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
Audyt wewnętrzny w praktyce
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
Biznes i informatyka
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Choroby psów i kotów
Choroby zwierząt nieudomowionych
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa
Florystyka - sztuka układania kwiatów
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Medioznawstwo i zarządzanie informacją
Metody i techniki menedżerskie
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
Ochrona zdrowia publicznego
Organizacja turystyki, agroturystyki i hotelarstwa
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
Podyplomowe studia bankowości i finansów
Podyplomowe studia finansowania hipotecznego
Podyplomowe studia konserwacji drewna
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli
Podyplomowe studia rachunkowości
Podyplomowe studia zarządzania biznesem w Europie Wschodniej
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Projektowanie geotechniczne
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
Przyroda
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie obszarami Natura 2000
Zarządzanie projektami w sektorze publicznym
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA
Zarządzanie w energetyce
Żywienie człowieka i gastronomia
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
Dobrostan zwierząt
Efektywna administracja systemami linuksowymi
Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Komunikacja w biznesie
Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Podstawy zarzadzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym
Prawo podatkowe - kadry i płace
Techniki molekularne - zastosowanie w diagnostyce, ekologii i rolnictwie
Zagrożenia w cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym
Planowanie i wdrażanie strategii w podmiotach sektora publicznego
Terapia pedagogiczna
CSR – Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Logistyka
Podyplomowe studia zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Warszawie

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa