Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Warszawa - najpopularniejsze kierunki studtiów podyplomowych

Studia podyplomowe Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Zobacz

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Zobacz

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Zobacz

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Zobacz

Edukacja integracyjna i włączająca Zobacz

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów Zobacz

Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Zobacz

Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie Zobacz

Socjoterapia Zobacz

Studium coachingu Zobacz

Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego Zobacz

Terapia pedagogiczna Zobacz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny Zobacz

Zarządzanie w systemie oświaty Zobacz

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Zobacz

" class=" cursor-default mb-0"> Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Metodyka i metodologia pracy socjalnej" Zobacz

Nauczanie etyki w szkole Zobacz

Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa Zobacz

Pedagogika resocjalizacyjna dla nauczycieli Zobacz

Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych Zobacz

Rehabilitacja wzroku słabowidzących Zobacz

Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli Zobacz

Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych Zobacz

Akademia Leona Koźmińskiego (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

LIDER INNOWACJI Zobacz

ACCA PROFESSIONAL Zobacz

AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERA Zobacz

AKADEMIA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I BIZNESU Zobacz

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET LIDERSHE Zobacz

ANALITYK COMPLIANCE I AML Zobacz

ANALITYK FINANSOWY RYNKÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zobacz

ANALITYK FINANSOWY RYZYKA KREDYTOWEGO Zobacz

ARTYŚCI ASP W KRAKOWIE: ELEMENTY INWESTOWANIA I ZARZĄDZANIA NA RYNKU SZTUKI Zobacz

AUDYT WEWNĘTRZNY Zobacz

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH Zobacz

BIZNES.AI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Zobacz

BIZNESOWE I PRAWNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI Zobacz

BUSINESS STUDIES IN ENGLISH Zobacz

CAREER ADVISORY - ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I ZMIANĄ ŚCIEŻKI KARIERY (ONLINE) Zobacz

COACHING PROFESJONALNY - METODY I PRAKTYKA Zobacz

CONTROLLING PERSONALNY Zobacz

CSR. CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W STRATEGII FIRMY Zobacz

DATA SCIENCE I BIG DATA W ZARZĄDZANIU Zobacz

DYREKTOR FINANSOWY Zobacz

EXECUTIVE MBA - W JĘZYKU ANGIELSKIM Zobacz

EXECUTIVE MBA Zobacz

FINANSE OSOBISTE Zobacz

FINTECH A NOWE TRENDY W SEKTORZE FINANSOWYM Zobacz

FRONTEND DEVELOPMENT Z REACT Zobacz

GFT & GOOGLE CLOUD  - ROZWIĄZANIA CHMUROWE W PRAKTYCE Zobacz

HANDEL ELEKTRONICZNY Zobacz

HORECA MENEDŻER Zobacz

HR BUSINESS PARTNER Zobacz

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCEZobacz

KONTROLER FINANSOWY Zobacz

KOŹMIŃSKI BCC MBA FOR FUTURE Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA CYFROWA TRANSFORMACJA Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA DLA INŻYNIERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA FINANSE Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA HR Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA IT Zobacz

KOŹMIŃSKI MBA LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW Zobacz

LLM IN INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW Zobacz

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU Zobacz

MARKETING INTERNETOWY Zobacz

MENEDŻER DO SPRAW SZKOLEŃ I ROZWOJU Zobacz

METODOLOGIA I METODY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH Zobacz

NOWOCZESNY MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zobacz

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zobacz

POLITYKA COMPLIANCE W ORGANIZACJI Zobacz

POZYTYWNA ORGANIZACJA – WELL-BEING (DOBROSTAN) I ZDROWIE W MIEJSCU PRACY Zobacz

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE SAP ERP Zobacz

PRAWO FARMACEUTYCZNE DLA BIZNESU Zobacz

PRAWO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Zobacz

PRAWO PODATKOWE Zobacz

PROWADZENIE I MONITOROWANIE BADAŃ KLINICZNYCH Zobacz

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ - AKREDYTACJA ACCA Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Zobacz

REKRUTACJA I SELEKCJA Zobacz

RYZYKO I UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Zobacz

SALESFORCE CRM I MARKETING AUTOMATION Zobacz

SENIOR HR BUSINESS PARTNER Zobacz

SKUTECZNY EMPLOYER BRANDING Zobacz

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ PRODUKTOWĄ Zobacz

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I ZESPOŁEM SPRZEDAŻY Zobacz

TESTER AUTOMATYZUJĄCY W SELENIUM Zobacz

TRANSFORMACJA CYFROWA BIZNESU Zobacz

TRANSITION MANAGER ACADEMY Zobacz

WIRTSCHAFT AUF DEUTSCH Zobacz

BUSINESS STUDIES IN GERMAN Zobacz

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA I MODELOWANIE FINANSOWE Zobacz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zobacz

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM Zobacz

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM KLIENTA - CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Zobacz

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Zobacz

ZARZĄDZANIE HOTELAMI Zobacz

ZARZĄDZANIE LUDŹMI W FIRMIE Zobacz

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE Zobacz

ZARZĄDZANIE PRAKTYKĄ WETERYNARYJNĄ Zobacz

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BADANIACH KLINICZNYCH Zobacz

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - Z GFKM Zobacz

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM Zobacz

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W OKRESIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ Zobacz

ZARZĄDZANIE W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE Zobacz

ZARZĄDZANIE W MEDIACH Zobacz

ZARZĄDZANIE W SPORCIE Zobacz

ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI I ANALIZA BIZNESOWA W PROJEKTACH Zobacz

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Zobacz

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PERSONALNYCH Zobacz

ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA BIZNESU. TRANSFORMACJA KLIMATYCZNA Zobacz

ZRÓWNOWAŻONE FINANSE I ESG Zobacz

ZWINNE PRZYWÓDZTWO Zobacz


Studia podyplomowe w Warszawie – jaką uczelnię wybrać?

Oferta studiów podyplomowych na uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych nieustannie rośnie. Popularne podyplomówki znajdziemy w Warszawie praktycznie w każdej szkole wyższej. Nic w tym dziwnego – to dobry sposób na podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych możliwości zawodowych czy dokształcanie.

Studia podyplomowe najczęściej są pewnego rodzaju kontynuacja i dopełnieniem kierunków na studiach jednolitych magisterskich. Na każdym wydziale ich oferta jest dopasowana do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studia podyplomowe w Warszawie trwają najczęściej dwa lub cztery semestry, pozwalają więc w krótkim czasie podwyższyć kwalifikacje.

Aby dostać się na podyplomówkę, trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy stopień studiów, a więc mieć tytuł licencjata lub inżyniera. Najczęściej tego typu studia prowadzone są w systemie zaocznym, zjazdy odbywają się w weekendy. Można więc bez problemu połączyć dodatkowe studiowanie z obowiązkami zawodowymi.

1. Politechnika Warszawska

 politechnika warszawska


Politechnika Warszawska ma w swojej ofercie szeroki wybór studiów podyplomowych, przeznaczonych zarówno dla absolwentów uczelni, jak i dla osób, które studiowały w innych szkołach. Do wyboru jest 88 kierunków studiów podyplomowych na różnych wydziałach. Najwięcej, bo kilkanaście kierunków znajduje się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziale Elektronicznym oraz na Wydziale Zarządzania. Aby dostać się na studia, trzeba przejść standardową rekrutację elektroniczną, podobną do rekrutacji na studia I i II stopnia.

Na Politechnice Warszawskiej studia podyplomowe są mocno specjalistyczne i przeznaczone dla profesjonalistów z różnych branż, którzy dodatkowo chcą podnieść kwalifikacje. Najczęściej na studia o konkretnej tematyce są przyjmowane osoby, które poprzednie etapy kształcenia ukończyły na tych samych lub zbliżonych tematycznie wydziałach. Wybór studiów podyplomowych jest naprawdę ogromny, dlatego warto decydować się na takie kierunki, które faktycznie przydadzą się nam w późniejszej pracy zawodowej.

Adres: Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

2. Uniwersytet Warszawski

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie. Kierunki podyplomówek na UW nieustannie ewoluują – jedne są wygaszane, a w ich miejsce pojawiają się nowe, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Kandydaci na studia podyplomowe mogą obecnie wybierać spośród oferty aż 130 kierunków realizowanych na poszczególnych wydziałach. Studia podnoszą kwalifikacje i podnoszą możliwości zawodowe.

Poza podyplomówkami dostępnymi na poszczególnych wydziałach jest również możliwość kształcenia w ramach studiów MBA. Oferta studiów jest spora, każdy z pewnością odnajdzie kierunek, który będzie idealnie odpowiadał jego zapotrzebowaniom. Aby dostać się na studia, należy przejść standardową rekrutację w systemie elektronicznym. Najczęściej na studia podyplomowe na konkretnym kierunku przyjmowane są osoby, które mają już tytuł licencjata czy inżyniera na tym samym wydziale lub na wydziale o zbliżonej tematyce kształcenia.

Adres: Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

3. Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to jedna z najbardziej renomowanych uczelni w całej Polsce. Chętnie wybierają ją zarówno maturzyści, jak i osoby, które już ukończyły studia wyższe. W ofercie SGH jest ponad 150 programów studiów podyplomowych, przeznaczonych dla osób, które już rozpoczęły swoją karierę zawodową. Studia najczęściej trwają dwa semestry, czyli dziesięć miesięcy. Kształcenie jest bardzo skoncentrowane, skupione przede wszystkim na dostarczeniu w krótkim czasie jak najwięcej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

Zainteresowanie studiami podyplomowymi w Szkole Głównej Handlowej jest tak duże, że rekrutacja jest prowadzona dwa razy do roku. Wśród oferty studiów podyplomowych na SGH warto wybierać kierunki, które są pokrewne do wyuczonych, ale za to umożliwiają pogłębienie wiedzy lub zdobycie konkretnej specjalizacji. Dzięki temu ukończenie podyplomówki od razu poprawi możliwości zawodowe. Studia odbywają się w systemie zaocznym, można więc je bez problemu połączyć z rozwijaniem kariery zawodowej.

Adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 uczelnia UKSW


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to uczelnia, która skupia przede wszystkim kierunki humanistyczne i dziedziny pokrewne. Po ukończeniu studiów I lub II stopnia studenci mają możliwość dalszego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji na studiach podyplomowych. UKSW oferuje 48 kierunków studiów podyplomowych na 11 wydziałach. Studia dopasowane są do aktualnej sytuacji na rynku pracy i często konsultowane z największymi pracodawcami na rynku.

Studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje łącząc studia z pracą zawodową – studia odbywają się w systemie zaocznym, a zjazdy są najczęściej w weekendy. Wybierając konkretny kierunek na studiach podyplomowych dobrze jest mieć na względzie swoje plany zawodowe oraz perspektywy dalszego rozwoju. Warto bowiem decydować się na taki kierunek, który da realne, nowe kwalifikacje, a ukończenie studiów poszerzy możliwości zawodowe.

Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Oferta Studiów Dyplomowych w Warszawie

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze studiów I stopnia, warto zapoznać się z ofertą szkół wyższych ze stolicy. Listę 87 warszawskich placówek znajdziesz pod linkiem - studia dyplomowe Warszawa.

Nie zdecydowałeś się jeszcze jaki kierunek chcesz studiować? Poniżej przedstawiamy 5 materiałów wideo, z których dowiesz się więcej na temat kilku programów studiów podyplomowych w Warszawie.

1. Public relations - Szkoła Główna Handlowa.
Czas trwania: II semestry
Cena: 3500 zł/semestr
2. Coaching - Szkoła Główna Handlowa.
Czas trwania: II semestry
Cena: 4250 zł/semestr
3. Grafika Komputerowa - Politechnika Warszawska.
Czas trwania: II semestry
Cena: 3700 zł/semestr
4. Muzyka w mediach - Collegium Civitas.
Czas trwania: II semestry
Cena: 2650 zł/semestr
5. Neuromanagement - Collegium Civitas.
Czas trwania: II semestry
Cena: 3070 zł/semestr