Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 14

Opinie: 11

Największa wałbrzyska państwowa uczelnia i zarazem pierwsza w regionie samodzielna, zawodowa szkołą wyższa. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, została założona w 1999r., rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem działalności, miało być umożliwienie podjęcia nauki na poziomie studiów wyższych, mieszkańcom regionu, którzy nie mogli studiować w oddalonych od miejsca zamieszkania uczelniach. 

Największa uczelnia publiczna w Wałbrzychu, kształci obecnie ponad 2 tyś. studentów, na studiach I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera oraz na studiach magisterskich II-ego stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, szkołę językową i Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Realizując międzynarodowy program Erasmus+, umożliwia studentom odbycie kilkumiesięcznych praktyk, lub realizacje części studiów w krajach Unii Europejskiej. 

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

dr Agnieszką Mroczek-Czetwertyńską, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa logo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ w Wałbrzychu) została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długich staraniach rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. PWSZ w Wałbrzychu prowadzi studia pierwszego stopnia:
licencjackie
na kierunkach: administracja, architektura wnętrz, filologia, kosmetologia, pedagogika, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo;
inżynierskie
na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz logistyka oraz drugiego stopnia
(studia magisterskie)
na kierunkach: administracja i logistyka....

Zobacz uczelnie na mapie w Wałbrzychu