Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Polkowice - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Polkowicach - 1 uczelnia

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 6

Wniosek o utworzenie dolnośląskiej uczelni wyższej, został zainicjowany przez jednostki samorządowe gminy i powiatu Polkowice. Działania te miały na celu umożliwienie nauki na poziomie studiów wyższych młodzież z regionu Dolnego Śląska. Minister Edukacji Narodowej i Sportu, pozytywnie zaopiniował wniosek, wydając decyzję o utworzeniu szkoły 30-VIII-2001r. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w Polkowicach pod nazwą: Dolnośląska Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki oraz jako filia w Lubinie: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. W 2009r., uczelnia uruchomiła sztandarowy obecnie kierunek Górnictwo i Geologia, kształcący przyszłych pracowników tej ważnej dla regionu gałęzi gospodarczej. Od 2016r., połączone wcześniejsza polkowicka uczelnia i filia w Lubinie, tworzą Uczelnię Jana Wyrzykowskiego. Uczelnia obecnie oferuje podjęcie nauki na studiach I-ego stopnia, trwających 3 lata licencjackich, bądź 3,5 letnich inżynierskich oraz na studiach uzupełniających magisterskich II-ego stopnia, prowadzone w ramach dwóch wydziałów i Filii Zamiejscowej. Realizując działalność naukowo-dydaktyczną, polkowicka uczelnia nawiązała wiele kontaktów z uniwersytetami i instytucjami w kraju i 5 uniwersytetami zagranicznymi. Od 2020r. patronat nad studiami inżynierskimi objęły wiodące firmy, w tym Bosch Rexroth i KGHM Polska Miedź