Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Polkowicach - 1 uczelnia

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 9

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, wydał decyzję o utworzeniu szkoły w 2001r. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w Polkowicach pod nazwą: Dolnośląska Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki oraz jako filia w Lubinie: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. W 2009r., uczelnia uruchomiła sztandarowy obecnie kierunek Górnictwo i Geologia, kształcący przyszłych pracowników tej ważnej dla regionu gałęzi gospodarczej. Od 2016r., połączone wcześniejsza polkowicka uczelnia i filia w Lubinie, tworzą Uczelnię Jana Wyrzykowskiego

Uczelnia obecnie oferuje podjęcie nauki na studiach I-ego stopnia, trwających 3 lata licencjackich, bądź 3,5 letnich inżynierskich oraz na studiach uzupełniających magisterskich II-ego stopnia, prowadzone w ramach dwóch wydziałów i Filii Zamiejscowej. Realizując działalność naukowo-dydaktyczną, polkowicka uczelnia nawiązała wiele kontaktów z uniwersytetami i instytucjami w kraju i 5 uniwersytetami zagranicznymi.

Aktualności - Studia Polkowice

Zobacz uczelnie na mapie w Polkowicach