Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

03-772 Warszawa

ul. Kawęczyńska 36

tel.:

22 59 00 765

ikonka email do uczelni

podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Akademia Coachingowego Stylu Zarządzania
Asystent rodziny
Audyt IT
Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Budowanie kompetencji menedżerskich
Compliance w organizacji
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
Emisja głosu
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Inspektor Ochrony Danych (RODO)
Kontrola wewnętrzna i audyt
Logopedia
Media, kultura, sztuka
Menedżer Jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia kliniczna
Suicydologia
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zarządzanie Flotą Samochodową
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w

Zobacz opinie o uczelniach w