Akademia Nowoczesnego Zarządzania Coachingowego
Asystent rodziny
Audyt IT
Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Bibliotekoznawsto i informacja naukowa
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Budowanie kompetencji menedżerskich
Compliance w organizacji
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
Emisja głosu
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Inspektor Ochrony Danych (RODO)
Kontrola wewnętrzna i audyt
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
Logopedia
Media, kultura, sztuka
Menedżer Jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia kliniczna
Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
Suicydologia
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zarządzanie Flotą Samochodową
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Warszawie

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Warszawie