Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa

pl. Politechniki 1

tel.:

22 628-59-85

ikonka email do uczelni

Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Wydział ARCHITEKTURY
Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII
Wydział CHEMICZNY
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Wydział ELEKTRYCZNY
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII
Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI
Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
Wydział MECHATRONIKI
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Wydział TRANSPORTU
Wydział ZARZĄDZANIA
KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
SZKOŁA BIZNESU

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 3400 zł
Podyplomowe studium pedagogiczne - PR PW 1133,33
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne 3500
Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3380
Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym - PR PW 2675
Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych - PR PW 4500
Logistyka w przedsiębiorstwie - PR PW 2275
Wydział CHEMICZNY 2500 zł
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa 2500
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych 2500
Analityka biznesowa 3975
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi 3875
Informatyka w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej 1933,33
Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji - PR PW 3600
Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń 4000
Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych 3875
Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie – TIZ PW 3500
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia 4250
Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - PR PW 4250
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka 3975
Bazy danych i analiza danych w biznesie 3450
Bezpieczeństwo systemów informatycznych 4250
Hurtownie i analiza danych w biznesie 3450
Informatyka i techniki Internetu 2700
Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych - PR PW 2000
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja 3250
Inżynieria procesów biznesowych. Business intelligence. 3975
Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania - PR PW 2950
Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce - PR PW 3250
Projektowanie systemów informacyjnych 4250
Prowadzenie projektów informatycznych 4250
Technika świetlna użytkowa 2450
Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz „green cars” 2975
Rozwój obszarów wiejskich 2200
Systemy informacji przestrzennej - PR PW 2500
Wycena nieruchomści 2100
Zarządzanie nieruchomościami 1600
Budownictwo infrastrukturalne 3708
Technologia budowy dróg 4000
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym 3900
Bezpieczeństwo i higiena pracy 2450
Budownictwo energooszczędne. Certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków. 2500
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych 3000
Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE 2700
Automatyka - PR PW 3000
Informatyka przemysłowa - PR PW 3000
Mechatronika w kształceniu zawodowym - PR PW 2000
Badania zdatności drogowej pojazdów 2050
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy 2400
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia 1550
Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska 2050
Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego - PR PW 2500
Normalizacja ISO w zakresie eksploatacji dźwignic 1950
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych 1500
Inżynieria zarządzania portami lotniczymi 3750
Powstanie i likwidacja szkód komunikacyjnych 1250
Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor 2500
Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych 3500
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w

Zobacz opinie o uczelniach w