Collegium Humanum(Niepublliczna)

palceholder

02-304 Warszawa

al. Jerozolimskie 133A

tel.:

22 487 53 59,
608 800 591

Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej
Administracja publiczna
Arteterapia w edukacji
Asystent rodziny
Compliance
Controlling i Audyt
Diagnoza psychologiczna – Master of Science (MSc.)
Dietetyka i psychologia zdrowia
Dyrektor finansowy
Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0
Inspektor BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Komunikacja wizerunkowa
Koordynator ds. Dostępności
Legislacja w praktyce
Logopedia – Master of Science (MSc.)
Marketing internetowy Studia Podyplomowe
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Neurologopedia (Wczesna Interwencja Neurologopedyczna, Neurologopedia Dzieci i Dorosłych) – Master of Science (MSc.)
Nowoczesny Menedżer Administracji Publicznej
Ochrona środowiska
Office Manager
Organizacja i zarządzanie oświatą
Personal Branding i Public Relations
Podatki, finanse, kadry i płace
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo Spółek
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym
Przeciwdziałanie przemocy domowej
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Przywództwo i Coaching
Psychodietetyka – Master of Science (MSc.)
Psychogeriatria – Master of Science (MSc.)
Psychologia dzieci i młodzieży – Master of Science (MSc.)
Psychologia kliniczna – Master of Science (MSc.)
Psychologia pracy i zarządzanie personelem – Master of Science (MSc.)
Psychologia sądowa – Master of Science (MSc.)
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – Master of Science (MSc.)
Psychologia transportu – Master of Science (MSc.)
Psychologia uzależnień – Master of Science (MSc.)
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną – Master of Science (MSc.)
Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii Psychoonkologia – Master of Science (MSc.)
Psychotraumatologia – Master of Science (MSc.)
Quality Manager
Seksuologia – Master of Science (MSc.)
Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo
Studia Podyplomowe Design Thinking
Suicydologia – Master of Science (MSc.)
Terapia Zaburzeń Więzi – Master of Science (MSc.)
Trener umiejętności społecznych
Tłumacz specjalistyczny
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Warszawie

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa