Uczelnie facebook Białystok - Uczelnie, studia I i II stopnia

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Białystok

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Studia I i II stopnia

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45E

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura krajobrazu
Cena za semestr od od 2300zł od od 2300zł
Biotechnologia
Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł
Budownictwo
Cena za semestr od od 3000zł od od 3000zł
Construction and Building Systems Engineering nowość!
Ekoinżynieria
Cena za semestr od od 2500zł od od
Gospodarka przestrzenna
Cena za semestr od od 2500zł od od 2500zł
Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska nowość!
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Cena za semestr od od 2500zł od od
Inżynieria środowiska
Cena za semestr od od 3000zł od od 3000zł
Ochrona środowiska
Cena za semestr od od od od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (NWSP)

15-305 Białystok

Al. Jana Pawła II 91

tel.:

85 742-01-99

fax.:

85 744-26-00

www.nwsp.bialystok.pl

email:

www.nwsp.bialystok.pl

Politechnika Białostocka

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel.:

85 746 90 00

fax.:

85 746 90 15

www.pb.edu.pl

email:

www.pb.edu.pl

Studium Teologii w Białymstoku

15-077 Białystok

ul. Warszawska 50

tel.:

85 748-21-31

fax.:

85 748-21-32

www.pwstbialystok.prv.pl

email:

www.pwstbialystok.prv.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok

ul. Jana Kilińskiego 1

tel.:

85 7485473

fax.:

85 7485472

www.umb.edu.pl

email:

www.umb.edu.pl

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Białymstoku

15-097 Białystok

Skłodowskiej-Curie 14 (parter)

tel.:

85 745 71 25

fax.:

uo.uwb.edu.pl/

email:

uo.uwb.edu.pl/

Uniwersytet w Białymstoku

15-097 Białystok

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14

tel.:

85 745-70-00, 85 745-70-52

fax.:

85 744-77-49

www.uwb.edu.pl

email:

www.uwb.edu.pl

kierunki studiów – artykuły