Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM >>>

Zobacz więcej

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od 5400zł

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od od 4850zł od

PRAWO I FINANSE - studia dwukierunkowe

Zobacz

Cena za semestr od od od 12050zł od

Prawo i zarządzanie w biznesie - Nowość

Zobacz

Cena za semestr od od od od 4 800zł

Prawo w zarządzaniu biznesem - Nowość

Zobacz

Cena za semestr od 4 800zł od od od

Prawo zatrudnienia

Zobacz

Cena za semestr od od od od 4450zł

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od 5400zł

Zarządzanie i psychologia biznesu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od 5400zł

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

Zobacz

Cena za semestr od od od od 5400zł

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska

Zobacz

Cena za semestr od od od od 6400zł

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Zobacz

Cena za semestr od od od od 5850zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni ALK
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią specjalizującą się w dziedzinie nauk społecznych w takich dyscyplinach, jak prawo, ekonomia i finanse, nauki o zarządzanie. Uczelnia cieszy się ogromną popularnością wśród polskich i zagranicznych studentów, którzy doceniają wysoki poziom kształcenia, a także szerokie możliwości zawodowe, jakie daje ukończenie uczelni uważanej za renomowaną i prestiżową. Akademia Leona Koźmińskiego jest obecnie jedyną polską uczelnią, która znalazła się w rankingu najlepszych uczelni biznesowych „Financial Times” w 2020 roku. To także pierwsza uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej, która znalazła się w tym rankingu. W tym samym rankingu ESCP Business School, najstarsza uczelnia ekonomiczna w Europie, współpracująca z Akademią Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej dziesiątce na ósmym miejscu.


Wysoki poziom kształcenia na Akademii Leona Koźmińskiego sprawia, że jest ona liderem kształcenia menadżerów nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wysokie wyniki w rankingach to zasługa między innymi absolwentów kierunku zarządzanie, którzy wśród absolwentów wszystkich szkół w Europie wyróżniają się pod względem kompetencji, umiejętności, a także prężnego rozwoju kariery zawodowej. Ranking „Financial Times” powstaje na podstawie cząstkowych rankingów, jakie są publikowane w ciągu roku. Są to między innymi rankingi studiów stacjonarnych MBA, EMBA, a także studiów dla menadżerów, studiów magisterskich z kierunku zarządzanie oraz innych kierunków, uznawanych za prestiżowe i przyszłościowe. W najnowszym rankingu Akademia Leona Koźmińskiego wyprzedziła wiele cenionych i prestiżowych ośrodków naukowych, między innymi Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze czy Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu. Wysokie miejsce w rankingu umacnia i tak już mocną pozycję Akademii Leona Koźmińskiego wśród uczelni ekonomicznych i nie tylko.


O międzynarodowym poziomie Akademii Leona Koźmińskiego świadczy nie tylko świetny program nauczania i obecność w wielu rankingach, ale również fakt, że przyciąga wielu zagranicznych studentów. Na 9 tysięcy osób kształcących się na uczelni, aż półtora tysiąca to osoby z zagranicy, które spośród wielu prestiżowych uczelni w Europie i nie tylko zdecydowały się na ofertę edukacyjną właśnie Akademii Leona Koźmińskiego. Poza wysokimi rankingami, zagranicznych studentów przyciągają akredytacje EQUIS, AACSB oraz AMBA. Od 2020 roku uczelnia posiada również certyfikat Business School Impact System, który świadczy o dużym wpływie tego ośrodka akademickiego na otoczenie ekonomiczne i społeczne, w jakim ALK funkcjonuje.

fasada budynku alksala alkabsolwenci alksala alk

 

Dlaczego ALK?

Prestiż

 • Najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej wg "Financial Times"
 • Uczelnia ekonomiczna nr 2 w Polsce wg rankingu "Perspektyw" 2020
 • Od 22 lat najlepsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce wg rankingu "Perspektyw"
 • Lider Rankingów Kierunków Studiów "Perspektyw"
 • Alians strategiczny z najstarszą na świecie uczelnią biznesową ESCPBusiness School
 • Wysoka jakość kształcenia

 • Potrójna akredytacja (tzw. Triple Crown) przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale
 • Akredytacja CEEMAN - Central and East European Management Development Association
 • 3 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej: dla kierunków: zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość
 • Program Masters in Management – 39. miejsce na świecie wg "Financial Times" (2020)
 • Program Finance and Accounting – 21. miejsce na świecie wg "Financial Times" (2021)

 • Wykształcenie cenione przez pracodawców

 • 1 miejsce dla kierunku prawo w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2021 w kategorii uczelni niepublicznych
 • Programy aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku
 • Wysoki procent absolwentów prawa zdających z sukcesem na aplikacje prawnicze

 • Orientacja na biznes

 • Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Praktyki i staże (w tym płatne) w firmach polskich i zagranicznych
 • Spotkania i konferencje praktyków biznesu
 • Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Program akceleracyjny GrowPoint dla studentów i absolwentów

 • Pełnia praw akademickich

 • Uprawnienia doktorskie w pięciu dyscyplinach nauki: ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie, socjologia
 • Uprawnienia habilitacyjne w trzech dyscyplinach nauki: zarządzanie, ekonomia i prawo
 • Liczne projekty badawcze

 • Umiędzynarodowienie

 • Możliwość realizacji części studiów w ramach programu double degree (podwójny dyplom) w partnerskiej uczelni
 • Studia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim

 • Wykładowcy i studenci z ponad 75 krajów
 • Międzynarodowa wymiana studentów i kadry z 230 uczelniami na 6 kontynentach

 • Życie studenckie

 • Kilkanaście kół naukowych
 • 6 sekcji sportowych
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • KOŹMINALIA - Dni Szkoły, Dni Sportu


 •  

  Warunki studiowania

  Akademia Leona Koźmińskiego

  oferuje swoim studentom komfortowe i nowoczesne warunki do studiowania. Od początku swego istnienia uczelnia inwestuje we własną bazę lokalową. Obecnie dysponujemy nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, obejmującym kompleks 4 budynków (A,B,C,D) o łącznej powierzchni ok. 21 000 m2. Dzięki temu wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu – w budynkach własnych uczelni mieszczącej się przy ulicy Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

  Studenci mają do dyspozycji 6 auli, 7 laboratoriów komputerowych (w tym laboratorium w bibliotece i pracownia) dostępnych dla studentów 7 dni w tygodniu, 64 multimedialne sale wykładowe. Uczelnia ma także sale do nauki hybrydowej, wyposażone m.in. w monitory LCD i interaktywne tablice, z możliwością podglądu pomieszczenia w różnych konfiguracjach oraz pracy z wykorzystaniem własnych urządzeń mobilnych przez studentów uczestniczących w zajęciach online.

  BIBLIOTEKA

  Dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1 600 m2 dysponuje otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej.

  Oddzielne pomieszczenia przewidziano na czytelnię czasopism, informatorium, wypożyczalnię i stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, umożliwiające korzystanie ze światowych zbiorów piśmiennictwa ekonomicznego, dostępnych w wersji elektronicznej.

  Ta nowoczesna biblioteka umożliwia 200 osobom jednoczesne korzystanie z jej różnorodnych zbiorów. Zbiór biblioteczny liczy ponad 67 000 woluminów.

  PRACOWNIE KOMPUTEROWE

  Na terenie ALK znajduje się 6 laboratoriów komputerowych ze sprzętem najnowszej generacji. Pracownia komputerowa dostępna jest dla studentów przez 7 dni w tygodniu. Dla wszystkich studentów ALK dostępne jest darmowe oprogramowanie (m.in. systemy operacyjne, program antywirusowy).

  Na terenie całej uczelni można korzystać z bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi).

  PRACOWNIE JĘZYKOWE

  Pracownie językowe są standardowo wyposażone w sprzęt audiowizualny (monitory plazmowe, projektory, telewizory, magnetowidy, magnetofony).

  SALA DO SYMULACJI ROZPRAW SĄDOWYCH

  Specjalnie z myślą o studentach Kolegium Prawa została zaprojektowana sala, w której studenci – wzorem renomowanych szkół prawa na świecie - uczestniczą w symulowanych rozprawach sądowych.

  SALE SPORTOWE

  Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 2 boisk, sali do sportów zespołowych, aerobiku i sportów walki oraz w pełni wyposażonej siłowni. W części sportowej budynku znajdują się szatnie i natryski   

  Kontakt do uczelni

  03-301 Warszawa

  ul. Jagiellońska 57/59

  tel.:

  22 519 21 00, 22 519 21 70