Społeczna Akademia Nauk Warszawa

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

tel.:

22 656 36 18

ikonka email do uczelni

warszawa@san.edu.pl

Administracja rządowa i samorządowa
Bankowość usługowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Digital Media i Komunikacja PR
Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe
Edukacja medialna
Finanse i rachunkowość dla managerów niefinansowych
Komunikacja w modzie
Lean Leader
Lean Six Sigma
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Organizacja pomocy społecznej – szkolenie specjalizacyjne
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Programowanie aplikacji frontend
Przygotowanie pedagogiczne
Public relations w firmie
Rachunkowość finansowa i podatkowa
RODO, ochorna danych osobowych – audyt wewnętrzny
Zamówienia publiczne
Zarządzanie informacją w mediach i biznesie
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
ZZL – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w

Zobacz opinie o uczelniach w

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa