Lista najpopularniejszych kierunków - Kraków 2022 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
20.63 Psychologia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15.88 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15.57 Filologia orientalna – japonistyka Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15.15 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie
14.61 Informatyka stosowana Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
13.46 Informatyka Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11.85 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.8 Finanse, bankowość, ubezpieczenia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.67 Filologia angielska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.24 Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)


Lista najpopularniejszych kierunków - Kraków 2021 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
16.28 Ekonomia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
15 Psychologia Akademia Ignatianum w Krakowie
14.15 Finanse, bankowość, ubezpieczenia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
13.33 Kierunek lekarsko-dentystyczny Uniwersytet Jagielloński (UJ)
12.49 Fizjoterapia Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.63 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Jana Matejki w Krakowie
11.59 Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.41 Filologia angielska Uniwersytet Jagielloński (UJ)
11.05 Weterynaria Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9.95 Zarządzanie kulturą i mediami Uniwersytet Jagielloński (UJ)


Ranking popularności kierunków 2022 - Kraków

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Krakowie w 2022 roku

1. Psychologia - prawie 21 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Jagielloński

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psychologia pozwala poznać ludzką psychikę, jej motywację, a także patologię. Innowacyjny program nauczania uwzględnia przedmioty, które przybliżą studentom skomplikowane teorie psychologiczne, metody diagnostyczne, a także przedstawią powiązania tej tematyki z filozofią.

Dużą wagę w toku kształcenia przywiązuje się do kwestii etycznych, aby absolwenci Psychologii propagowali postawę i sami ją wyznawali - poszanowania, bez względu na kwestie religijne, poglądy polityczne, a przede wszystkim do drugiego człowieka. Studenci mają do wyboru cztery specjalizacje: Psychokryminologia, Wspomaganie rozwoju, Psychologia kliniczna oraz Psychologia zarządzania. 

Zobacz więcej: Psychologia na UJ.

 

2. Ekonomia - prawie 16 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Jagielloński

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Ekonomia to jeden z popularniejszych kierunków kształcenia w Polsce. Również na UJ cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to kierunek skupiający się na szeroko pojętej tematyce finansów, ekonomii, matematyki czy statystyki.

Studenci są uczeni właściwej analizy prognozowania szans oraz zagrożeń w ramach konkretnych struktur. Absolwenci kierunku, jakim jest Ekonomia, swobodnie odnajdą się na rynku pracy jako menedżerowie, specjaliści czy doradcy w krajowych lub międzynarodowych korporacjach, bankach czy instytucjach ubezpieczeniowych. 

Zobacz więcej: Ekonomia na UJ w Krakowie.

 

3. Filologia orientalna - japonistyka - ponad 15 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Jagielloński

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Jest to kierunek, skupiający się wokół praktycznej nauki języka i pisma japońskiego, zarówno w formie historycznej, jak i opisowej. Ponadto Japonistyka pozwala studentowi zapoznać się z klasyczną i współczesną literaturą tego kraju, jego kulturą Japonii oraz różnymi aspektami filologicznymi, które są charakterystyczne dla Azji Wschodniej.

Studia na tym kierunku mają za zadanie zapewnić absolwentom wystarczającą znajomość współczesnego języka japońskiego, aby mogli się oni ubiegać o stypendia, np. z fundacji japońskich.

Zobacz więcej: Filologia orientalna - japonistyka na UJ.

 

4. Grafika - ponad 15 kandydatów na miejsce - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek Grafika jest skierowany do osób kreatywnych, które wyróżniają się niebanalnym wyczuciem smaku, poczucia estetyki oraz wrażliwością na piękno sztuki. Program studiów posiada szerokie możliwości zarówno kreacyjne, jak i warsztatowe.

Student ma okazję zapoznać się z różnego rodzaju sztukami pięknymi, w tym m.in. tradycyjnymi technikami graficznymi, rysunkiem, malarstwem, a także sztukami projektowymi, które są obecne we współczesnym procesie projektowania graficznego. Po studiach absolwent może podjąć pracę w: studiach reklamowych, pracowniach projektowych czy firmach poligraficznych.

​​​​​Zobacz więcej: Grafika na ASP w Krakowie.

 

5. Informatyka stosowana - ponad 14 kandydatów na miejsce - Politechnika Krakowska

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia 

Program studiów obejmuje istotne zagadnienia związane z informatyką, jak: algorytmy i techniki oraz języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, systemy mobilne, bazy danych czy projektowanie.

Ponadto teoria jest uzupełniana o aspekty praktyczne, tj. wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, budowy maszyn, inżynierii produkcji, modelowania oraz techniki pomiarowej. Kierunek daje szerokie możliwości rozwoju w korporacjach krajowych oraz międzynarodowych.

Zobacz więcej: Informatyka stosowana na PK.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Krakowie w 2021 roku

1. Ekonomia - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Kierunek jakim jest Ekonomia to szczegółowe kształcenie obejmujące tematykę finansów, ekonomii, a także wiedzy matematycznej. To obserwowanie sytuacji gospodarczej na świeci i umiejętność analizy i prognozowania szans i zagrożeń w ramach danych struktur.

Takie przygotowanie, pozwala na łatwy start na rynku pracy w różnych korporacjach, bankach czy instytucjach związanych z branżą finansów i ubezpieczeń. Studenci mogą skorzystać z programu Erasmus, brać udział w wymianach krajowych.

 

2. Psychologia - prawie 15 kandydatów na 1 miejsce - Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Nauka na tym kierunku to szeroko pojęte stadium ludzkiej psychiki, motywacji, a także patologii w tym zakresie. Przedmioty pozwalają na poznanie teorii psychologicznych, metod diagnostyki, a także powiązania tej tematyki z filozofią. Spory nacisk jest tu kładziony na kwestie etyczne.

Chodzi tu o kształtowania postaw bez względu na kwestie religijne, poglądy polityczne. To nauka poszanowania do drugiego człowieka. Studenci mogą kształcić się w ramach specjalizacji: psychokryminologia, wspomaganie rozwoju, psychologia kliniczna, psychologia zarządzania.

Zobacz więcej: Psychologia na AI w Krakowie.

 

3. Finanse, bankowość, ubezpieczenia - ponad 14 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynków finansowych - to jedna z umiejętności, jakie nabywają studenci tego kierunku. To tematyka związana z wiedzą matematyczną, ekonomiczną, ale także związana z prawnymi zagadnieniami.

Studenci uczą się o kształtowaniu gospodarki krajowej, międzynarodowej, a także wiele przedmiotów jest skoncentrowanych wokół finansów - publicznych czy międzynarodowych. Absolwenci tego kierunku podejmują pracę w bankach, jako doradcy finansowi, w branży ubezpieczeń i wielu innych.

Zobacz więcej: Finanse, bankowość, ubezpieczenia na UJ w Krakowie.

 

4. Lekarsko - dentystyczny - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Trudno wymarzyć sobie lepszą uczelnią do studiowania tego kierunku niż UJ. Tu studenci mają okazją szlifować swoje umiejętności w nowoczesnych pracowniach, a zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów.

Nauka na tym kierunku to zagadnienia z ogólnej wiedzy medycznej, a nacisk jest kładziony szczególnie na stomatologię, chirurgię stomatologiczną. Wiedza ta pozwala na prawidłową diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób zębów i jamy ustnej. Absolwenci podejmują pracę w prywatnych klinikach czy zakładają swoje gabinety.

Zobacz więcej: Lekarsko - dentystyczny na UJ w Krakowie.

 

5. Fizjoterapia - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Jeśli studiować fizjoterapię, to tylko tu, gdzie znajduje się jeden z najlepszych wydziałów Nauk o Zdrowiu. Podczas nauki studenci są przygotowywani do codziennej pracy z pacjentami. Przedmioty dotyczą anatomii człowieka, szeroko pojętej kultury fizycznej, a także wiedzy medycznej.

Liczba osób dotkniętych chorobami zwyrodnieniowymi stale rośnie. To praca zarówno z młodymi pacjentami, jak i tym w podeszłym wieku. Studenci są mocno przygotowywani pod kątem praktycznym. Pozwalają na to liczne zajęcia, ćwiczenia czy staże jakie odbywają.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na UJ w Krakowie.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Krakowie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków