Reklama - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowievideo_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 19.27 Budownictwo Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
2 11.32 Inżynieria i Analiza Danych Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
3 10.85 Informatyka i Systemy Inteligentne Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 10.58 Informatyka Społeczna Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
5 9.92 Informatyka Stosowana Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
6 9.63 Cyberbezpieczeństwo Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
7 6.31 Geoinformatyka Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
8 6.28 Informatyka i Ekonometria Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
9 6.11 Ekologiczne Źródła Energii Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
10 5.47 Teleinformatyka Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
11 5.42 Zarządzanie Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
12 5.23 Automatyka i Robotyka Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
13 4.99 Informatyka Techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
14 3.8 Informatyka Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
15 2.52 Matematyka Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na AGH w Krakowie w 2023 roku

1. Budownictwo - ponad 19 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, studia II stopnia

Budownictwo to kierunek studiów technicznych, koncentrujący się na projektowaniu, budowie, nadzorze oraz eksploatacji obiektów budowlanych takich jak drogi, mosty, budynki czy tunele. Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu mechaniki, technologii materiałowych, hydrologii oraz zarządzania projektami.

Studenci uczą się także o nowoczesnych metodach budowlanych, zrównoważonym rozwoju oraz o przepisach prawa budowlanego. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie, kierownicy budowy lub projektanci w firmach budowlanych, biurach projektowych czy administracji publicznej.

Zobacz więcej: Budownictwo na AGH w Krakowie.

2. Inżynieria i Analiza Danych - ponad 11 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Inżynieria i Analiza Danych to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy informatykę, matematykę i statystykę, aby nauczyć studentów jak zbierać, przetwarzać i analizować duże zbiory danych. Program obejmuje naukę o algorytmach, bazach danych, uczeniu maszynowym oraz sztucznej inteligencji.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie analizy predyktywnej, wizualizacji danych oraz podejmowania decyzji opartych na danych. Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, inżynierowie ds. danych czy specjaliści ds. big data w różnych sektorach przemysłu.

Zobacz więcej: Inżynieria i Analiza Danych na AGH w Krakowie.

3. Informatyka i Systemy Inteligentne - ponad 10 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, II stopnia (inżynierskie)

Informatyka i Systemy Inteligentne to kierunek studiów skupiający się na rozwoju i zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych oraz sztucznej inteligencji. Program nauczania integruje podstawy programowania, algorytmiki, przetwarzania danych oraz projektowania systemów z nauką o AI, uczeniu maszynowym i robotyce.

Studenci uczą się tworzyć inteligentne aplikacje i systemy zdolne do analizy danych, automatyzacji procesów i interakcji z użytkownikami. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w IT, technologii, produkcji czy badaniach.

Zobacz więcej: Informatyka i Systemy Inteligentne na AGH w Krakowie.

4. Informatyka Społeczna - ponad 10 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, II stopnia (inżynierskie)

Informatyka Społeczna to kierunek łączący informatykę z naukami społecznymi, mający na celu badanie wpływu technologii na społeczeństwo oraz projektowanie systemów informatycznych z uwzględnieniem aspektów społecznych.

Absolwenci mogą pracować jako projektanci UX/UI, analitycy systemów, czy specjaliści ds. cyfrowego zaangażowania społecznego, wprowadzając innowacje technologiczne odpowiedzialnie i etycznie.

Zobacz więcej: Informatyka Społeczna na AGH w Krakowie.

5. Informatyka Stosowana - ponad 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, II stopnia (inżynierskie)

Informatyka Stosowana to kierunek studiów skoncentrowany na praktycznym zastosowaniu technologii informatycznych w różnych dziedzinach życia i przemysłu. Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od programowania, systemów operacyjnych, baz danych, przez algorytmy, do uczenia maszynowego i analizy danych.

Studenci zdobywają umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów technicznych i biznesowych za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwenci mogą pracować jako programiści, analitycy danych, projektanci systemów czy specjaliści IT w różnorodnych sektorach.

Zobacz więcej: Informatyka Stosowana na AGH w Krakowie.