Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy

Najpopularniejsze kierunki studiów w BydgoszczyNajpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy 2021/2022

1. Prawo - 2 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Czas trwania studiów: 5 lat - studia dyplomowe
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 4 000 zł za rok studiów
Opis kierunku:

Prawo to najpopularniejszy kierunek studiów na UKW. Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy na temat systemu prawnego i politycznego w Polsce oraz Europie.

Studia są ściśle humanistyczne i pozwalają każdej osobie na zdobycie licznych kompetencji, które przydadzą się w przyszłej pracy zawodowej. Studia na kierunku prawo dają w przyszłości bardzo szerokie możliwości zatrudnienia i pozwalają na bezproblemowe znalezienie pracy na atrakcyjnych warunkach.

 

2. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) - 1,5 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Czas trwania studiów: 3 lub 5 lat - studia dyplomowe
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 3 900 zł za rok studiów
Opis kierunku:

Studia na kierunku pedagogika pozwalają na zdobycie wiedzy potrzebnej do pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 1 do 15 lat.

W trakcie studiów na profilu praktycznych możliwe jest zdobycie wielu interesujących kompetencji z zakresu świadczenia działań opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Absolwenci kierunku mogą bez problemu znaleźć pracę w różnorodnych przedsiębiorstwach.

 

3. Informatyka – 1,4 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Czas trwania studiów: 3,5 lub 5 lat - studia dyplomowe
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 4 900 zł za rok studiów
Opis kierunku:

Informatyka to już od wielu lat kierunek cieszący się olbrzymią popularnością. Zapotrzebowanie na specjalistów IT stale utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Studia pozwalają poznać obsługę programów graficznych, budowę sieci, zagadnienia związane z programowaniem i wiele innych.

W trakcie kształcenia można również wybrać specjalizację, która pozwoli rozwijać się w konkretnym kierunku. Studia informatyczne to znakomity wybór dla wszystkich osób chcących zdobyć wyjątkowe wykształcenie.

 

4. Ekonomia – 1,2 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Czas trwania studiów: 3 lub 5 lat - studia dyplomowe
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 3 600 zł za rok studiów
Opis kierunku:

Ekonomia to jeden z tych kierunków studiów, które są chętnie wybierane przez młode osoby. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji z obszaru zarządzania finansami, działania rynków finansów, funkcjonowania gospodarki i wielu innych obszarów.

Rozbudowany program kształcenia pozwala zdobyć wiele wartościowych kompetencji, które przydadzą się w przyszłej pracy zawodowej. Samo znalezienie zatrudnienia po studiach na kierunku ekonomia nie stanowi problemu.

 

5. Stosunki międzynarodowe – 1,2 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Czas trwania studiów: 3 lub 5 lat - studia dyplomowe
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Opis kierunku:

Stosunki międzynarodowe to jeden z tych kierunków studiów, na które jak najbardziej warto się zdecydować. Jest to niezwykle popularny kierunek, który pozwala na zdobycie kompetencji dyplomatycznych związanych z nawiązywaniem kontaktów z innymi państwami.

Sam kierunek studiów jest znakomitym wstępem do rozpoczęcia kariery politycznej. Z tego też powodu warto rozważyć te właśnie studia, które mogą stanowić świetny wybór dla młodych osób.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Bydgoszczy 2021.

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy

Wybór studiów może być dość stresujący, niezależnie od wieku. Wszystko dlatego, iż te najbardziej popularne uczelnie, a przede wszystkim kierunki cieszą się sporym zainteresowaniem. Oznacza to, iż na jedno miejsce przypada nawet kilka osób. Na szczęście warto pamiętać, iż jednocześnie można złożyć podanie nawet na trzy uczelnie, co zwiększa szanse na to, aby móc studiować kierunek, który faktycznie jest w kręgu czyichś zainteresowań. Jak natomiast wygląda sytuacja w Bydgoszczy? Które kierunki są najbardziej „oblegane” oraz jakie są same koszty edukacji?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy 2020/2021

 

1. Filologia Angielska – 3,26 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


Filologia Angielska – 3,26 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Stacjonarne studia I-ego stopnia licencjackie oraz studia magisterskie uzupełniające II stopnia prowadzone w formie niestacjonarnej (zaocznej-odpłatnej). Studenci filologii angielskiej zdobywają szerokie kompetencje językowe, włącznie z europejskim certyfikatem znajomości językowej na poziomie C1, uczą się tworzenia fachowej korespondencji urzędowej czy z wykorzystaniem języka handlowego i branżowego, poznają zasady translacji, studiują kulturę, sztukę i literaturę krajów anglojęzycznych, zjawiska społeczne, film, popkulturę i współczesną telewizję.

Wybierając drogę specjalizacyjną, absolwenci kierunku mogą wybrać karierę zawodową związaną z nauczaniem języka, obsługę biur podróży i wycieczek zagranicznych, pracę korespondenta zagranicznego, pracownika placówek dyplomatycznych lub tłumacza przysięgłego. Doskonała znajomość języka zarówno w mowie jak i piśmie, daje absolwentem wiele możliwości nie tylko na krajowym rynku pracy.

Studia magisterskie II-ego stopnia, prowadzone są w formie zaocznej, na których opłata wynosi obecnie 2800zł/semestr.

 

2. Pedagogika resocjalizacyjna – 3,07 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna, to studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej (dziennej) jak i niestacjonarnej (zaocznej – płatnej), nauka na kierunku realizowana jest trakcie 7 semestrów i trwa 3,5 roku. Studia skierowana do osób odpowiedzialnych i obdarzonych empatią, mających świadomość odpowiedzialności związanej z przyszłą pracą.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat patologii społecznych, metod resocjalizacyjnych, diagnostyki zaburzeń społecznych, metod pracy z osobami wykluczonymi i niedostosowanymi do życia w społeczności. Nauka na kierunku opiera się zarówno na zdobywaniu wiedzy teoretycznej jak i na licznych praktykach odbywanych w zakładach opiekuńczych i penitencjarnych. Studenci wybierając moduły specjalizacyjne mogą zapoznać się ze zjawiskiem cyberprzemocy, modelem pracy z uczniem wykazującym trudności wychowawcze czy profilaktyki i resocjalizacji w zamkniętym środowisku. Absolwenci kierunku podejmują pracę w szkołach, ośrodkach penitencjarnych i wychowawczych, poradniach i ośrodkach socjoterapii.

Płatna forma studiów zaocznych, to koszt w wysokości 1900zł/semestr.

 

3. Ochrona środowiska - 3 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Licencjackie studia I-ego stopnia, na kierunku Ochrona środowiska, trwają 3,5 roku, realizowane są w trakcie 7 semestrów, w formie stacjonarnej i zaocznej. Nowatorski program studiów realizowany jest w formie wykładów, zajęć praktycznych realizowanych w terenie i specjalistycznych laboratoriach oraz podczas projektów edukacyjnych i badawczych. Absolwent kierunku posiada szeroką wiedzę ekologiczną, zna metody projektowania systemów oczyszczania wód i gazów oraz zarządzania odpadami, zna przepisy prawne związane z ochroną środowiska, potrafi zarządzać i planować rekultywację środowiska naturalnego.

Dzięki możliwości wybrania modułów specjalizacyjnych, studenci kształtują swoją przyszłą karierę wiążąc ją z ekoturystyką, ochroną i kształtowaniem środowiska lub pracą nauczyciela w szkole podstawowej w klasach 4-6. Dla kończących studia na tym kierunku istnieje wiele możliwości zatrudnienia, między innymi w szkolnictwie, zakładach przemysłowych, stacjach epidemiologicznych, administracji publicznej, laboratoriach badawczych czy na terenie parków narodowych.

Płatna forma studiów wymaga opłaty czesnego w wysokości 1900zł/semestr.

 

4. Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapii (profil praktyczny) – 2.93 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Ukończenie tego kierunku studiów pozwala na działalność w wielu sektorach publicznych i placówkach. Wszystko dlatego, iż absolwent posiada specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności kluczowe do tego, by pracować jako wychowawca. Ma również wiedzę i możliwość ku temu, by podejmować działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Może także wspierać rozwój podopiecznych w wieku od 0 do 15-go roku życia. Studia licencjackie I-go stopnia trwają 6 semestrów.

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w miejscach takich, jak np. placówki opiekuńczo – wychowawcze, interwencyjne, rodzinne, czy socjalizacyjne, żłobki lub kluby dziecięce w charakterze opiekuna, w szkołach i świetlicach jako pedagog szkolny, społeczny kurator sądowy, w przedszkolach również jako pedagog, w internatach dla uczniów szkół podstawowych w charakterze nauczyciela-wychowawcy, w pozaszkolnych placówkach wychowawczych i nie tylko Studia można podjąć w trybie dziennym oraz zaocznym.

 

5. Biotechnologia - 2.88 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Jest to kierunek studiów licencjackich. Oznacza to, że nauka na tym etapie trwa trzy lata (6 semestrów). Osoby, które pragną rozwijać się w tym kierunku mogą zdecydować się na studia stacjonarne, czyli dzienne lub niestacjonarne, prowadzone w trybie wieczorowym – zaocznym. Dlatego biotechnologiem mogą zostać także osoby aktywne zawodowo, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikację jak również zmienić branżę. Sam kierunek skupia się wokół kilku aspektów, do których przede wszystkim należą: wiedza z nauk ochrony środowiska, biologii molekularnej, czy chemii.

W toku nauczania student zapoznaje się także z podstawowymi zagadnieniami z obszaru inżynierii genetycznej, którą wykorzystuje się w przemyśle rolnym. Drugim, istotnym elementem procesu nauczania są zagadnienia z samej biotechnologii oraz jej wykorzystania w przemyśle żywieniowym. Z uwagi na specjalistyczną wiedzę, jak również praktyczne umiejętności biotechnolodzy są obecnie pracownikami bardzo potrzebnymi i poszukiwani w przemyśle rolnym i spożywczych, firmach, które zajmują się produkcją wyrobów farmaceutycznych, stacjach epidemiologicznych, czy laboratoriach badawczych. Mogą również współpracować z zakładami weterynaryjnymi.

Studia niestacjonarne na tym kierunku kosztują 3200 zł/semestr.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Bydgoszczy 2020.


Data publikacji: 28.11.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Bydgoszczy

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz