Która uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy
 

Nie ma jednolitych standardów pozwalających zdecydowanie stwierdzić, która z prywatnych uczelni w Bydgoszczy jest najlepsza.

Wybór uczelni często zależy od programu studiów, gdyż różni wykładowcy uczą na różnych kierunkach, oferując odmienne poziomy nauczania.

Warto również uwzględnić opinie aktualnych studentów, które można znaleźć na tej stronie w sekcji poświęconej każdej uczelni.
 

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Bydgoszczy są najbardziej popularne?
 

Portal Uczelnie.pl co roku przygotowywuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Bydgoszczy.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Bydgoszczy?
 

W kontekście wymienionych niżej prywatnych uczelni w Bydgoszczy, dołączono informacje dotyczące minimalnej liczby punktów wymaganych w procesie rekrutacji, jeśli taka uczelnia stosuje takie kryteria w swoich zasadach przyjęć.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy
Galeria Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 3

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu to niepubliczna szkoła wyższa kształcąca w ramach kierunków medycznych. Powstała w 2005 roku w Bydgoszczy, a obecnie swoją działalność edukacyjną prowadzi również w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Łodzi i Radomiu. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu oferuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia nowoczesna

Ponadto uczelnia prowadzi edukację na studiach podyplomowych oraz daje możliwość dokształcenia się w ramach kursów specjalistycznych. Nowoczesna baza dydaktyczna pozwala kompleksowo przygotować studentów do zawodu oraz zapewnia komfort studiowania. Dodatkowo uczelnia zapewnia praktyki kliniczne, które odbywają się w toku pracy szpitali oraz placówek rehabilitacyjnych. Niewątpliwą zaletą jest udział WSNoZ w międzynarodowym programie wymiany studentów.

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) (Niepubliczna)

Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Galeria Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 22

Niepubliczna uczelnia Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) istnieje od 2004 roku. Studenci mogą kształcić się na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferowane kierunki to fizjoterapia, administracja, zdrowie publiczne, dietetyka i kosmetologia. To także studia II stopnia na wybranych kierunkach: dietetyka, logistyka czy fizjoterapia. Uczelnia oferuje również kursy i studia podyplomowe. Kierunki studiów na uczelni zawsze dostosowane są do zapotrzebowania rynku pracy. Wykłady na uczelni prowadzi profesjonalna kadra, która w interesujący sposób przekuje wiedzę swoim studentom. 

BSW to również nowoczesne, w pełni wyposażone zaplecze dydaktyczne. Bydgoska Szkoła Wyższa stawia na rozwój i nowoczesne kształcenie studentów dostosowane do potrzeb gospodarki. Studenci mają także dostęp do biblioteki i czytelni.

Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

+48 539 149 839,
+48 539 149 819,
+48 734 474 981,
52 58 29
100/101


Uczelnie Niepubliczne (Prywatne) Bydgoszcz

Kujawsko- Pomorska Wyższa Szkoła w BydgoszczyKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała 29 grudnia 2000 roku, z inicjatywy Heleny i Romana Czakowskich. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych na 11 kierunkach studiów i ok. 60 specjalnościch na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Największym zainteresowanie cieszy się kierunek prawo (studia magisterskie), które uczelnia prowadzi jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych. Oprócz Bydgoszczy uczelnia prowadzi nauczanie podyplomowe w ośrodkach zamiejscowych w Pile, Koninie, Grudziądzu, Mławie, Ostródzie i Wałczu. Uczelnia funkcjonuje na zasadach non-profit, czyli cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. W ramach współpracy zagranicznej uczelnia uczestniczy w programach LLP – Leonardo da Vinci, Erasmus oraz realizuje wymianę zagraniczną nauczycieli i studentów. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jest również organizatorem krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Od 2005 roku funkcjonuje Wydawnictwo KPSW, dla wydawania publikacji naukowych.Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa jest jedną z niepublicznych uczelni, która została założona w 2004 roku. Powstała z Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych, jako Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno– Prawnych w Bydgoszczy. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich oraz podyplomowych. W ofercie edukacyjnej uczelni możemy znaleźć również kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Przy uczelni działa Policealna Szkoła "Edukator" oraz Uniwersytet Otwarty. Działalność Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest realizowana zgodnie z regułami, które obowiązują w szkolnictwie wyższym. Jakość ta w znacznym stopniu wpływa na końcowe wyniki kształcenia oraz rozwoju każdego przyszłego absolwenta, podnoszenia poziomu jakości pracy oraz dążenie do spełnienia międzynarodowych standardów kształcenia. Głównym priorytetem tej uczelni jest rozwój oraz jakość kształcenia każdego studenta poprzez ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania jakością. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w BydgoszczyWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w powstała w 2005 roku, jako jedna z pierwszych niepaństwowa uczelnia medyczna w tym regionie. Uczelnia kształci wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu takimi jak: fizjoterapia, analityka medyczna oraz kosmetologia nowoczesna w ramach studiów I i II stopnia. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe związane merytorycznie z kierunkami w Łodzi, Warszawie, Toruniu i Poznaniu. Celem edukacyjnym jest posiadanie przez absolwentów, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną, dlatego bardzo duży nacisk jest kładziony na wyposażenie pracowni specjalistycznych, a przede wszystkim na praktyki zawodowe. Ponadto, uczelnia zapewniamy praktyki kliniczne, które odbywają się w toku pracy placówek rehabilitacyjnych oraz szpitali. Ogromną zaletą uczelni jest praca na grupy w małych zespołach, co pozwala osiągać studentom lepsze efekty. W takim celu WSNoZ współpracuje tylko z najlepszymi szpitalami, takimi jak Centrum Medyczne Gizińscy, 10.Wojskowy Szpital Kliniczny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, wysoko-specjalistycznymi laboratoriami, a w tym z Laboratorium Diagnostycznym GRUPA ALAB w Bydgoszczy.Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki została założona 17 marca 1999 roku. Głównymi filarami działalności edukacyjnej są kompetencje i umiejętności . WSG jest instytucją non profit. Głównymi celami edukacyjnymi uczelni są: kształcenie przyszłych absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu w jak najlepszy sposób, w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, sektora organizacji pozarządowych oraz administracji państwowej i samorządowej. Proces dydaktyczny jest realizowany na studiach licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich. Prowadzone są również studia podyplomowe w ok. 80 specjalnościach. Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje również z uczelniami zagranicznymi z Niemiec i Francji, co umożliwia studentom zdobycie podwójnego dyplomu polskiego, jak i zagranicznego na specjalności turystyka. Przy Uczelni działają również dwa konsulaty honorowe: Słowacji oraz Ukrainy. Główną misją uczelni jest wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dobro państwa, społeczeństwa i własnego warsztatu pracy.