Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-023 Bydgoszcz

Toruńska 55-57

tel.:

52 322-03-22, 500 149 149

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kpsw.edu.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-229 Bydgoszcz

ul. Garbary 2

tel.:

52 567 00 45, 52 567 00 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@byd.pl

dziekanat@byd.pl

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (WSNoZ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-067 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 4

tel.:

513 011 492

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

52 58 29 100, 101, 131

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl


Uczelnie Niepubliczne (Prywatne) Bydgoszcz

Kujawsko- Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała 29 grudnia 2000 roku, z inicjatywy Heleny i Romana Czakowskich. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych na 11 kierunkach studiów i ok. 60 specjalnościch na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Największym zainteresowanie cieszy się kierunek prawo (studia magisterskie), które uczelnia prowadzi jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych.

Oprócz Bydgoszczy uczelnia prowadzi nauczanie podyplomowe w ośrodkach zamiejscowych w Pile, Koninie, Grudziądzu, Mławie, Ostródzie i Wałczu. Uczelnia funkcjonuje na zasadach non-profit, czyli cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. W ramach współpracy zagranicznej uczelnia uczestniczy w programach LLP – Leonardo da Vinci, Erasmus oraz realizuje wymianę zagraniczną nauczycieli i studentów. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jest również organizatorem krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Od 2005 roku funkcjonuje Wydawnictwo KPSW, dla wydawania publikacji naukowych.

Bydgoska Szkoła WyższaBydgoska Szkoła Wyższa jest jedną z niepublicznych uczelni, która została założona w 2004 roku. Powstała z Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych, jako Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno– Prawnych w Bydgoszczy. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich oraz podyplomowych. W ofercie edukacyjnej uczelni możemy znaleźć również kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.

Przy uczelni działa Policealna Szkoła "Edukator" oraz Uniwersytet Otwarty. Działalność Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest realizowana zgodnie z regułami, które obowiązują w szkolnictwie wyższym. Jakość ta w znacznym stopniu wpływa na końcowe wyniki kształcenia oraz rozwoju każdego przyszłego absolwenta, podnoszenia poziomu jakości pracy oraz dążenie do spełnienia międzynarodowych standardów kształcenia. Głównym priorytetem tej uczelni jest rozwój oraz jakość kształcenia każdego studenta poprzez ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania jakością.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w powstała w 2005 roku, jako jedna z pierwszych niepaństwowa uczelnia medyczna w tym regionie. Uczelnia kształci wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu takimi jak: fizjoterapia, analityka medyczna oraz kosmetologia nowoczesna w ramach studiów I i II stopnia. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe związane merytorycznie z kierunkami w Łodzi, Warszawie, Toruniu i Poznaniu. Celem edukacyjnym jest posiadanie przez absolwentów, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną, dlatego bardzo duży nacisk jest kładziony na wyposażenie pracowni specjalistycznych, a przede wszystkim na praktyki zawodowe.

Ponadto, uczelnia zapewniamy praktyki kliniczne, które odbywają się w toku pracy placówek rehabilitacyjnych oraz szpitali. Ogromną zaletą uczelni jest praca na grupy w małych zespołach, co pozwala osiągać studentom lepsze efekty. W takim celu WSNoZ współpracuje tylko z najlepszymi szpitalami, takimi jak Centrum Medyczne Gizińscy, 10.Wojskowy Szpital Kliniczny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, wysoko-specjalistycznymi laboratoriami, a w tym z Laboratorium Diagnostycznym GRUPA ALAB w Bydgoszczy.

Wyższa Szkoła Gospodarki w BydgoszczyWyższa Szkoła Gospodarki została założona 17 marca 1999 roku. Głównymi filarami działalności edukacyjnej są kompetencje i umiejętności . WSG jest instytucją non profit. Głównymi celami edukacyjnymi uczelni są: kształcenie przyszłych absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu w jak najlepszy sposób, w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, sektora organizacji pozarządowych oraz administracji państwowej i samorządowej.

Proces dydaktyczny jest realizowany na studiach licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich. Prowadzone są również studia podyplomowe w ok. 80 specjalnościach. Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje również z uczelniami zagranicznymi z Niemiec i Francji, co umożliwia studentom zdobycie podwójnego dyplomu polskiego, jak i zagranicznego na specjalności turystyka. Przy Uczelni działają również dwa konsulaty honorowe: Słowacji oraz Ukrainy. Główną misją uczelni jest wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dobro państwa, społeczeństwa i własnego warsztatu pracy.