Która uczelnia publiczna w Bydgoszczy jest najlepsza?
 

Uczelnie publiczne w Bydgoszczy
 

Nie istnieją ogólnie przyjęte kryteria, które pozwoliłyby jednoznacznie określić, która z publicznych uczelni w Bydgoszczy jest najlepsza.

Wybierając uczelnię, ważny jest kierunek studiów, gdyż na każdym z nich nauczają inni wykładowcy, oferujący różne poziomy edukacji.

W procesie wyboru istotne mogą być również opinie obecnych studentów, dostępne na tej stronie przy opisie każdej z uczelni.

W rankingu "Perspektywy 2023", najlepiej ocenioną publiczną uczelnią w Bydgoszczy jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, który zajął 17. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce i był najlepszy w regionie Kujawsko-Pomorskim w kategorii "Absolwent na rynku pracy"​​.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Bydgoszczy są najbardziej popularne?
 

Serwis Uczelnie.pl każdego roku przygotowywuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Bydgoszczy.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Bydgoszczy?
 

W odniesieniu do poniżej wymienionych publicznych uczelni bydgoskich, dołączone zostały informacje o minimalnych progach punktach, o ile dana uczelnia uwzględnia takie kryteria w swoich procedurach rekrutacyjnych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 61

Opinie: 13

Największa uczelnia w Bydgoszczy, czyli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Studenci mogą podjąć naukę, wybierając spośród 60 dostępnych kierunków studiów. Uczelnia istnieje od ponad 50 lat i łączy tradycję z nowoczesnością. Dzięki wieloletnim staraniom oraz dokładnemu nauczaniu mury szkoły opuszcza ogromne grono absolwentów. Kształcenie studentów jest tak ważnym aspektem, kadra uczelni co roku podnosi swoje kwalifikacje. Bierze także udział w różnych szkoleniach i projektach badawczych. Wśród 60 kierunków, jakie są dostępne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, inżynierskich i licencjackich, są to również studia magisterskie oraz uzupełniające II stopnia. 

Większe projekty mogą być realizowane dzięki dofinansowaniu uczelni z funduszy unijnych. Wykładowcy uczelni to laureaci krajowych oraz zagranicznych konkursów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego stawia na wzajemną pomoc i zrozumienie.


Uczelnie Publiczne (Państwowe) Bydgoszcz

Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w BydgoszczyPomysł zorganizowania Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy zrodził się w Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy. Na mocy uchwały Prezydium Rządu z 23 czerwca 1951 roku powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską. Według Webo metrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015 roku, które pokazywało zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu sieci Web, Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy zajmuje 16. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych. Uniwersytet posiada 7 wydziałów. Sześć z nich to wydziały UTP, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a 4 spośród nich do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Uczelnia współpracuje z miejscowymi przedsiębiorstwami oraz jest udziałowcem Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Każdego roku na uczelni kształci się ok. 10 tys. studentów na 33 kierunkach oraz 90 specjalnościach.

Mury Uniwersytetu Techniczno- Przyrodniczy opuściło ponad 55 tys. absolwentów. Absolwentami tej uczelni są m.in. kryptolog prof. Józef Pieprzyk oraz projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała. W ogólnopolskich rankingach uczelni wyższych, który został przeprowadzony w latach 2004–2010 UTP, uczelnia ta plasował się najwyżej w rankingu publicznych uczelni bydgoskich. Uniwersytet prowadzi również inicjatywy, które są ukierunkowane na lokalną społeczność, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bydgoski Festiwal Nauki, Pracownię Profesora Ciekawskiego Uniwersytet Dziecięcy oraz liczne imprezy plenerowe, np. Bieg Mostami Bydgoszczy.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jedną z najmłodszych szerokoprofilowych Uniwersytetów w naszym kraju. W latach 60. XX w., dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego oraz środowiska naukowego w Bydgoszczy, którego głównym reprezentantem stało się od 1959 roku Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. W roku akademickim 1968/1969 rozpoczęto prace nad powołaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Wśród organizatorów uczelni, byli ówcześni kierownicy Studium Nauczycielskiego: dr Jerzy Konieczny, dr Edmund Trempała. Uczelnię kreowano Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 28 czerwca 1969. Kadrę naukową stanowiło 36 doktorów oraz 24 samodzielnych pracowników. Przez pierwsze pięć lat istnienia uczelni, ukończyło ją ok. 2 tys. osób. Najszybszy rozwój zanotowano w roku 1989, kiedy to znacznie wzrosła liczba potencjał kadry naukowej oraz studentów. Bogatą ofertę edukacyjną tworzy 50 kierunków studiów oraz ok. 100 specjalności, które są realizowane na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijającą się uczelni w naszym kraju, największą w mieście, zarówno pod względem liczby profesorów, oferowanych kierunków studiów, jak również form kształcenia oraz pod względem liczby studentów i absolwentów. W ostatnich latach Uniwersytet przyjmowała na studia ok. 4 tysięcy studentów każdego roku. Obecnie kształci się na tej uczelni ok. 10 tysięcy osób. Wiedzę przekazuje ponad 600 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest ok. 160 profesorów, a w tym 60 tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego pracownicy uczestniczą w projektach badawczych, licznych szkoleniach oraz współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi.