Ranking popularności kierunków 2020 - Bydgoszcz

Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
3.26 Filologia angielska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
3.07 Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
3 Ochrona środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.88 Biotechnologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.87 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.8 Matematyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.53 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.44 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.4 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2.4 Geografia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w innych miastach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz