Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Bydgoszczy

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
925 zł Administracja Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) stacjonarne
925 zł Administracja Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 350 zł Bezpieczeństwo narodowe Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) stacjonarne
1 350 zł Bezpieczeństwo narodowe Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Regionalistyka europejska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Filologia rosyjska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Praca socjalna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Politologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem logopedia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem resocjalizacja Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Prawo w biznesie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne