Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Bydgoszczy

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
925 zł Administracja Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) stacjonarne
925 zł Administracja Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 200 zł Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 250 zł Administracja Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 350 zł Bezpieczeństwo narodowe Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) stacjonarne
1 350 zł Bezpieczeństwo narodowe Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Historia - profil ogólnoakademicki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Regionalistyka europejska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Historia - profil ogólnoakademicki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Filozofia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Turystyka krajoznawcza i kulturowa Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Filozofia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Praca socjalna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Politologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika wczesnoszkolna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne


Aktualności
Bydgoszcz