Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy

Nowe kierunki studiów w BydgoszczyNowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2023/2024

 

  • Politechnika Bydgoska

 

1. Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy 
 

Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Telekomunikacja i Technologie Internetu Rzeczy to nauka o komunikacji i połączeniach urządzeń w erze cyfrowej. Studenci rozwijają umiejętność projektowania i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi oraz rozwiązaniami dla Internetu Rzeczy.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w branży telekomunikacyjnej, rozwoju technologii IoT oraz analizy danych.


Absolwenci tworzą przyszłość komunikacji i technologii, umożliwiając połączenie urządzeń i zbieranie danych w czasie rzeczywistym. 

Więcej o kierunku: Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy na PBS.

2. Agrotechnologia 
 

Agrotechnologia w Rzeszowie

Agrotechnologia to nauka o nowoczesnych technologiach w rolnictwie. Studenci rozwijają umiejętność zastosowania innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślin i zwierząt.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w sektorze rolniczym, agrotechnologii i zarządzania gospodarstwem. Absolwenci wspierają zrównoważone rolnictwo i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

To studia, które łączą wiedzę z zakresu agronomii z umiejętnościami technologicznymi, pozwalając na tworzenie innowacyjnych praktyk w rolnictwie.

Więcej o kierunku: Agrotechnologia na PBS.

3. Projektowanie żywności niskoprzetworzonej 
 

Projektowanie żywności niskoprzetworzonej na Politechnice Bydgoskiej

Projektowanie Żywności Niskoprzetworzonej to nauka o tworzeniu zdrowych i naturalnych produktów spożywczych. Studenci rozwijają umiejętność projektowania żywności, która korzystnie wpływa na zdrowie i środowisko.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w branży spożywczej, badaniach nad żywnością i produkcji ekologicznych produktów.


Absolwenci tworzą żywność, która jest zarówno smaczna, jak i prozdrowotna. To studia, które integrują wiedzę z zakresu żywienia, technologii żywności i zrównoważonego rozwoju. 

Więcej o kierunku: Projektowanie żywności niskoprzetworzonej na PBS.

4. Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
 

Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt na Politechnice Bydgoskiej

Projektowanie Żywności Niskoprzetworzonej to nauka o tworzeniu zdrowych i naturalnych produktów spożywczych. Studenci rozwijają umiejętność projektowania żywności, która korzystnie wpływa na zdrowie i środowisko.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w branży spożywczej, badaniach nad żywnością i produkcji ekologicznych produktów.


Absolwenci tworzą żywność, która jest zarówno smaczna, jak i prozdrowotna. To studia, które integrują wiedzę z zakresu żywienia, technologii żywności i zrównoważonego rozwoju. 

Więcej o kierunku: Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt na PBS.

4. Zarządzanie w sporcie
 

Zarządzanie w sporcie na Politechnice Bydgoskiej

Zarządzanie w Sporcie to nauka o organizacji i zarządzaniu wydarzeniami sportowymi. Studenci rozwijają umiejętność planowania, marketingu i finansów w sporcie.

To kierunek, który przygotowuje do pracy w zarządzaniu klubami sportowymi, organizacjami sportowymi i eventach sportowych. Absolwenci wpływają na sukcesy w sporcie.

To studia, które integrują pasję do sportu z umiejętnościami biznesowymi, umożliwiając skuteczne zarządzanie w świecie sportu.

Więcej o kierunku: Zarządzanie w sporcie na PBS.

 

  • Bydgoska Szkoła Wyższa

 

1. Informatyka (studia inżynierskie I stopnia)

Informatyka Bydgoska Szkoła Wyższa

Studia informatyczne cieszą się ogromną popularnością, a coraz częściej do grona studentów dołączają także kobiety.

Studia na tym kierunku w swoim programie zawierają wiedzę ogólną, ale z naciskiem na praktyczne ich wykorzystanie.

Do wyboru jest kilka specjalizacji jak: technologie sieciowe, programowanie, które zawierają wiedzę specjalistyczną. Po ukończeniu

tego kierunku studenci podejmują pracę w firmach związanych z IT, administracji państwowej, firmach, które zajmują się wykorzystywaniem najnowszych technologii. Wielu studentów pierwsze prace zarobkowe zgodne z kierunkiem studiów podejmuje już w czasie nauki, dzięki czemu posiadają już pierwsze doświadczenia.

Więcej o kierunku: Informatyka na BSW.

 

2. Administracja (studia magisterskie II stopnia)

Administracja Bydgoska Szkoła Wyższa

Studia drugiego stopnia na kierunku administracji zawierają szczegółową wiedzę z zakresu administracji, nauk prawnych, elementów związanych z polityką, etyką. Spory nacisk jest kładziony na nowoczesne rozwiązania takie jak choćby e-administracja, które pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie.

Podczas wykładów i ćwiczeń studenci są przygotowywani do przyszłej pracy w zawodzie, a fachowe przygotowanie pozwala na zdobycie dobrej pracy w zawodzie.

Odbywają także praktyki w instytucjach administracji publicznej i niepublicznej. Po ukończeniu tego kierunku można podjąć pracę jako specjalista w urzędach administracji, działach administracyjnych sądów, kancelariach prawnych, instytucjach międzynarodowych.

Więcej o kierunku: Administracja II stopnia na BSW.

 

Nowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2022/2023

 

  • Politechnika Bydgoska


Nowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2022/2023

1. Analityka chemiczna i spożywcza (studia I stopnia)

Jeden z wielu kierunków studiów stacjonarnych I stopnia na Politechnice Bydgoskiej. Program studiów obejmuje przedmioty ścisłe oraz humanistyczne, w czasie ich trwania studenci zapoznają się między innymi z tematyką związaną z organizacją laboratorium, technikami analitycznymi, zasadami, według których należy pobierać próbki czy analizą chemiczną i toksykologią żywności.

Czas trwania studiów to 7 semestrów, podczas których odbędą się również czterotygodniowe praktyki pozwalające nabrać doświadczenia zawodowego. Specjaliści tacy jak analitycy chemiczni to niezwykle pożądani pracownicy na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mają niezbędną wiedzę z zagadnień analitycznych oraz na jakich zasadach należy pracować w laboratoriach.

Studenci mogą dodatkowo rozwijać się poprzez udział w projektach badawczych i podnosić kwalifikacje zawodowe. Po skończeniu studiów na tym kierunku mogą oni podjąć pracę w laboratoriach przemysłowych, jednostkach, które zajmują się pomiarami i kontrolą zanieczyszczeń środowiska czy w stacjach uzdatniania wody.

Więcej informacji o kierunku: Analityka chemiczna i spożywcza na PB

 

2. Architektura wnętrz (studia I stopnia)

Jest to kierunek studiów przygotowujący absolwentów do prowadzenia samodzielnej praktyki lub działalności artystycznej. Są to studia stacjonarne I stopnia zakończone tytułem licencjata i trwają 6 semestrów. Podczas nauki studenci zdobędą wiedzę z zakresu typowego nauczania dla uczelni artystycznych.

To przede wszystkim umiejętność projektowania wnętrz, przestrzeni scenicznej. Wśród przedmiotów tego kierunku znajduje się rysunek i malarstwo, zajęcia z grafiki. Studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych, biorą udział w konkursach oraz wystawach. Mogą na nich prezentować swoja twórczość.

Absolwenci kierunku Architektura wnętrz mogą w przyszłości zostać konsultantami w firmach deweloperskich, prowadzić samodzielną działalność związaną z projektowaniem czy aranżacją wnętrz. To osoby mające wyczucie smaku i doskonale odnajdują się w kontaktach ze swoimi zleceniodawcami i kontrahentami. To doskonali doradcy w zakresie wystroju oraz aranżacji wnętrz przy projektowaniu mieszkań czy innych przestrzeni użytkowych.

Więcej informacji o kierunku: Architektura wnętrz na PB.

 

3. Architektura krajobrazu (studia I stopnia)

Politechnika Bydgoska ma do zaoferowania swoim przyszłym studentom jeden z popularnych kierunków, czyli Architekturę krajobrazu. Są to studia stacjonarne inżynierskie I stopnia i trwają 7 semestrów. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu realizacji projektów między innymi zielonych dachów, przydomowych ogrodów czy krajobrazu wokół budynków przestrzeni publicznej.

To również umiejętność projektowania skwerów, parków, czyli zieleni miejskiej. W czasie nauki studenci będą uczęszczać na przedmioty ścisłe, humanistyczne i przede wszystkim kierunkowe, takie jak gleboznawstwo, rzeźba czy geodezja i budownictwo. W czasie studiów mają oni także możliwość odbycia 8 tygodniowych praktyk przygotowujących do zawodu.

Absolwenci tego kierunku mogą po skończonej nauce podjąć pracę w biurach projektowych, w firmach zajmujących się urządzaniem oraz pielęgnacją architektury krajobrazu. Mogą samodzielnie zakładać systemy nawadniające oraz kierować budową terenów zielonych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z pewnością przekaże swoim studentom niezbędną wiedzę dzięki nowoczesnym technikom nauczania.

Więcej informacji o kierunku: Architektura Krajobrazu na PB.

 

4. Agrotronika (studia I stopnia)

Agrotronika to studia inżynierskie będące odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie na rynku pracy. Kierunek studiów umożliwia zdobycie rozległej wiedzy z wielu różnorodnych obszarów i pozwalają na poznanie jak działa rolnictwo w nowoczesnym wydaniu.

W trakcie edukacji na kierunku agrotronika można poznać kwestie związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, automatykę, elektronikę czy elektrotechnikę. Rozbudowany program studiów daje możliwość bardzo komfortowego zdobywania wiedzy z wielu różnorodnych obszarów. Bardzo rozbudowany program studiów daje olbrzymie możliwości w obszarze znalezienia zatrudnienia.

Kształci bowiem specjalistów z obszaru gospodarstw rolnych, którzy są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, projektowania nowoczesnych farm czy świadczenia usług doradczych. Gwarantuje to brak problemu ze znalezieniem pracy po skończeniu studiów.

Więcej informacji o kierunku: Agrotronika na PB.

 

5. Ochrona i zarządzanie środowiskiem (studia I stopnia)

Współcześnie coraz więcej mówi się o zagrożeniach związanych z brakiem ochrony środowiska. Coraz częściej na te aspekty zwracają również uwagę przedsiębiorstwa. Kierunek ochrona i zarządzanie środowiskiem pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy z obszaru dbania o środowisko i pozwala na komfortowe rozwijanie się w tym właśnie obszarze, co daje świetne efekty.

Kierunek ochrona i zarządzanie środowiskiem łączy w swoim programie wiele zagadnień. W trakcie edukacji studenci poznają zagadnienia z obszaru ekonomii, zarządzania, ochrony środowiska czy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi monitoringu środowiska. Nacisk w szczególności położony jest na zajęcia praktyczne, w trakcie których wykonywane są zróżnicowane ćwiczenia.

W ten sposób studenci mają możliwość szybkiego przetestowania posiadanej wiedzy teoretycznej. Absolwenci dodatkowo nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia i mogą podjąć pracę w wielu różnorodnych przedsiębiorstwach.

Więcej informacji o kierunku: Ochrona i zarządzanie środowiskiem na PB.

 

6. Komunikacja wizualna (studia I stopnia)

Komunikacja wizualna to nowy kierunek w ofercie Politechniki Bydgoskiej, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy. Obecnie przekaz reklamowy opiera się w głównej mierze o obraz. Dlatego też stale poszukiwani są eksperci, którzy będą w stanie przygotować materiały graficzne dopasowane do przedsiębiorstwa i takie, które będą wykazywały się skutecznością.

W trakcie studiów można zdobyć wiedzę z obszaru projektowania graficznego, projektowania interfejsów stron www, technik realizacji filmów i programów TV, projektowania opakowań, projektowania gier i wielu innych obszarów.

Edukacja odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, które jest stosowane również w przedsiębiorstwach. Studenci poznają również zagadnienia z obszaru psychologii, które pozwalają na jeszcze skuteczniejsze docieranie z przekazem do odbiorców. Absolwenci kierunku posiadają praktyczne kompetencje, które pozwalają im z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku: Komunikacja wizualna na PB.

 

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

1. Cyberdemokracja i studia nad rozwojem (studia I stopnia)

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to nowość w ofercie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia dedykowane są do osób zainteresowanych marketingiem internetowym, cyberbezpieczeństwem, nowymi technologiami i sztuczną inteligencją. Na studiach odnajdzie się każda osoba, która pasjonuje się nowinkami i pragnie lepiej zrozumieć sposób ich działania.

Program studiów łączy w sobie nauki społeczne oraz informatyczne. Dzięki temu pozwala na zdobycie rozległej wiedzy, którą można będzie z powodzeniem wykorzystać na rynku pracy. Dodatkowo studia pozwalają na zrozumienie procesów politycznych oraz społecznych.

W trakcie studiów można wybrać specjalizację: architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji lub social media marketing. Bez względu na wybraną ścieżkę edukacji możliwe będzie zdobycie praktycznych kompetencji. Absolwenci mogą odnaleźć się z powodzeniem na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie w wielu różnorodnych firmach.

Więcej informacji o kierunku: Cyberdemokracja i studia nad rozwojem na UKW

 

Nowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2021/2022

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy

1. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny – studia licencjackie I-ego stopnia, nauka na kierunku trwa 3 lata i prowadzona jest w trybie dziennym. Studia przygotowują do ciekawej pracy związanej z branżą turystyczną, nauka oprócz przedmiotów kierunkowych obejmuje zagadnienia związane z krajoznawstwem, historią kultury, starożytnymi cywilizacjami czy historią średniowiecza. Absolwenci kierunku z powodzeniem odnajdują się jako przewodnicy i piloci wycieczek, pracownicy biur podróży czy muzeów.

2. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – stacjonarne, 3-letnie studia licencjackie. Nauka kierunku pozwala zapoznać się z historią sztuki, kultury, architektury i dóbr materialnych od czasów antycznych do współczesności, studenci uczą się katalogować i chronić zbiory muzealne i biblioteczne oraz dziedzictwo archeologiczne Europy. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w państwowych instytucjach ochrony zabytków, administracji, muzach czy bibliotekach.

3. Wojskoznawstwo – studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym), nauka na kierunku trwa 3 lata. Kierunek pozwala zdobyć fachową wiedzę na temat wojskowości, historii oręża i architektury wojskowej, poznać międzynarodowe systemy bezpieczeństwa czy zagadnienia pomocy humanitarnej. Absolwenci kierunku zatrudniani są w instytucjach związanych z obronnością kraju, służbach mundurowych i na wszystkich szczeblach administracji.

4. Humanistyka drugiej generacji – trzyletnie studia licencjackie, prowadzone w formie dziennej – stacjonarnej. Kierunek pozwala zgłębić tematykę gier komputerowych, poznać zasady budowania fabuły, narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia gier i przepisy prawne. Absolwent kierunku najczęściej zostaje testerem gier, pracuje w zespołach programistów i twórców gier lub jako redaktorzy branżowych czasopism.

5. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną – studia licencjackie I-ego stopnia, na których nauka trwa 3 lata, prowadzone w formie dziennej i zaocznej (płatnej-1650zł/semestr). Wybierając specjalność, studenci decydują się na ścieżkę kariery związaną z promocją Mari wsi, zarządzaniem rozwojem i promocją miast, pracą jako office manager, lub kreowaniem marki instytucji publicznych. Absolwenci kierunku wybierają pracę w administracji, biurach rozwoju regionalnego, reklamie czy instytucjach kulturalno-oświatowych.

6. Bezpieczeństwo narodowe – studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie dziennej i zaocznej (z opłatą w wysokości 1650zł/semestr). Studia pozwalają zdobyć wiedzę w kilku specjalizacjach takich jak bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, ekologiczne czy polityczno-militarne. Absolwenci kierunku to specjaliści w dziedzinie porządku publicznego i bezpieczeństwa kraju, znajdują zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, służbach specjalnych i mundurowych oraz instytucjach zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem ludności.

7. Cyberdemokracja i studia nad rozwojem – trzyletnie studia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (1650zł/semestr).Studia łączą w sobie nauki społeczne i współczesne dokonania informatyczne i nowoczesnych technologii cyfrowych oraz ich wpływ na społeczeństwo, umożliwiające specjalizację w branży związanej z działalnością w social mediach lub cyberpezpieczeństwie. Kończąc studia, absolwenci najchętniej zatrudniani są w agencjach marketingowych i reklamowych, branży IT czy mediach internetowych.

8. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim – dzienne, trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia. Kierunek pozwala zdobyć kompetencje językowe na poziomie C1 w języku angielskim oraz posługiwać się językiem arabskim na poziomie B2, poznać historię, kulturę i obyczajowość krajów anglojęzycznych i krajów arabskich. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi pracownikami obsługi biznesu, placówek dyplomatycznych i międzynarodowych korporacji. 

 Kierunki studiów - Uniwersytet Karola Wielkiego w Bydgoszczy


Data publikacji: 08.11.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Bydgoszczy

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz