Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy

Nowe kierunki studiów w BydgoszczyNowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2022/2023

Politechnika Bydgoska


Nowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2022/2023

1.Analiza chemiczna i spożywcza - Jeden z wielu kierunków studiów stacjonarnych I stopnia na Politechnice Bydgoskiej. Program studiów obejmuje przedmioty ścisłe oraz humanistyczne, w czasie ich trwania studenci zapoznają się między innymi z tematyką związaną z organizacją laboratorium, technikami analitycznymi, zasadami, według których należy pobierać próbki czy analizą chemiczną i toksykologią żywności. Czas trwania studiów to 7 semestrów, podczas których odbędą się również czterotygodniowe praktyki pozwalające nabrać doświadczenia zawodowego. Specjaliści tacy jak analitycy chemiczni to niezwykle pożądani pracownicy na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mają niezbędną wiedzę z zagadnień analitycznych oraz na jakich zasadach należy pracować w laboratoriach. Studenci mogą dodatkowo rozwijać się poprzez udział w projektach badawczych i podnosić kwalifikacje zawodowe. Po skończeniu studiów na tym kierunku mogą oni podjąć pracę w laboratoriach przemysłowych, jednostkach, które zajmują się pomiarami i kontrolą zanieczyszczeń środowiska czy w stacjach uzdatniania wody.

Analiza chemiczna i spożywcza - Politechnika Bydgoska

2.Architektura wnętrz - kierunek studiów przygotowujący absolwentów do prowadzenia samodzielnej praktyki lub działalności artystycznej. Są to studia stacjonarne I stopnia zakończone tytułem licencjata i trwają 6 semestrów. Podczas nauki studenci zdobędą wiedzę z zakresu typowego nauczania dla uczelni artystycznych. To przede wszystkim umiejętność projektowania wnętrz, przestrzeni scenicznej. Wśród przedmiotów tego kierunku znajduje się rysunek i malarstwo, zajęcia z grafiki. Studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych, biorą udział w konkursach oraz wystawach. Mogą na nich prezentować swoja twórczość. Absolwenci kierunku Architektura wnętrz mogą w przyszłości zostać konsultantami w firmach deweloperskich, prowadzić samodzielną działalność związaną z projektowaniem czy aranżacją wnętrz. To osoby mające wyczucie smaku i doskonale odnajdują się w kontaktach ze swoimi zleceniodawcami i kontrahentami. To doskonali doradcy w zakresie wystroju oraz aranżacji wnętrz przy projektowaniu mieszkań czy innych przestrzeni użytkowych.

Architektura wnętrz - Politechnika Bydgoska

3.Architektura krajobrazu- Politechnika Bydgoska ma do zaoferowania swoim przyszłym studentom jeden z popularnych kierunków, czyli Architekturę krajobrazu. Są to studia stacjonarne inżynierskie I stopnia i trwają 7 semestrów. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu realizacji projektów między innymi zielonych dachów, przydomowych ogrodów czy krajobrazu wokół budynków przestrzeni publicznej. To również umiejętność projektowania skwerów, parków, czyli zieleni miejskiej. W czasie nauki studenci będą uczęszczać na przedmioty ścisłe, humanistyczne i przede wszystkim kierunkowe, takie jak gleboznawstwo, rzeźba czy geodezja i budownictwo. W czasie studiów mają oni także możliwość odbycia 8 tygodniowych praktyk przygotowujących do zawodu. Absolwenci tego kierunku mogą po skończonej nauce podjąć pracę w biurach projektowych, w firmach zajmujących się urządzaniem oraz pielęgnacją architektury krajobrazu. Mogą samodzielnie zakładać systemy nawadniające oraz kierować budową terenów zielonych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z pewnością przekaże swoim studentom niezbędną wiedzę dzięki nowoczesnym technikom nauczania.

Architektura Krajobrazu - Politechnika Bydgoska

 

Nowe kierunki studiów na bydgoskich uczelniach 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Nowe kierunki studiów w Bydgoszczy

1. Przewodnictwo i pilotaż turystyczny – studia licencjackie I-ego stopnia, nauka na kierunku trwa 3 lata i prowadzona jest w trybie dziennym. Studia przygotowują do ciekawej pracy związanej z branżą turystyczną, nauka oprócz przedmiotów kierunkowych obejmuje zagadnienia związane z krajoznawstwem, historią kultury, starożytnymi cywilizacjami czy historią średniowiecza. Absolwenci kierunku z powodzeniem odnajdują się jako przewodnicy i piloci wycieczek, pracownicy biur podróży czy muzeów.

2. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – stacjonarne, 3-letnie studia licencjackie. Nauka kierunku pozwala zapoznać się z historią sztuki, kultury, architektury i dóbr materialnych od czasów antycznych do współczesności, studenci uczą się katalogować i chronić zbiory muzealne i biblioteczne oraz dziedzictwo archeologiczne Europy. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w państwowych instytucjach ochrony zabytków, administracji, muzach czy bibliotekach.

3. Wojskoznawstwo – studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym), nauka na kierunku trwa 3 lata. Kierunek pozwala zdobyć fachową wiedzę na temat wojskowości, historii oręża i architektury wojskowej, poznać międzynarodowe systemy bezpieczeństwa czy zagadnienia pomocy humanitarnej. Absolwenci kierunku zatrudniani są w instytucjach związanych z obronnością kraju, służbach mundurowych i na wszystkich szczeblach administracji.

4. Humanistyka drugiej generacji – trzyletnie studia licencjackie, prowadzone w formie dziennej – stacjonarnej. Kierunek pozwala zgłębić tematykę gier komputerowych, poznać zasady budowania fabuły, narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia gier i przepisy prawne. Absolwent kierunku najczęściej zostaje testerem gier, pracuje w zespołach programistów i twórców gier lub jako redaktorzy branżowych czasopism.

5. Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną – studia licencjackie I-ego stopnia, na których nauka trwa 3 lata, prowadzone w formie dziennej i zaocznej (płatnej-1650zł/semestr). Wybierając specjalność, studenci decydują się na ścieżkę kariery związaną z promocją Mari wsi, zarządzaniem rozwojem i promocją miast, pracą jako office manager, lub kreowaniem marki instytucji publicznych. Absolwenci kierunku wybierają pracę w administracji, biurach rozwoju regionalnego, reklamie czy instytucjach kulturalno-oświatowych.

6. Bezpieczeństwo narodowe – studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie dziennej i zaocznej (z opłatą w wysokości 1650zł/semestr). Studia pozwalają zdobyć wiedzę w kilku specjalizacjach takich jak bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, ekologiczne czy polityczno-militarne. Absolwenci kierunku to specjaliści w dziedzinie porządku publicznego i bezpieczeństwa kraju, znajdują zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, służbach specjalnych i mundurowych oraz instytucjach zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem ludności.

7. Cyberdemokracja i studia nad rozwojem – trzyletnie studia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (1650zł/semestr).Studia łączą w sobie nauki społeczne i współczesne dokonania informatyczne i nowoczesnych technologii cyfrowych oraz ich wpływ na społeczeństwo, umożliwiające specjalizację w branży związanej z działalnością w social mediach lub cyberpezpieczeństwie. Kończąc studia, absolwenci najchętniej zatrudniani są w agencjach marketingowych i reklamowych, branży IT czy mediach internetowych.

8. Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim – dzienne, trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia. Kierunek pozwala zdobyć kompetencje językowe na poziomie C1 w języku angielskim oraz posługiwać się językiem arabskim na poziomie B2, poznać historię, kulturę i obyczajowość krajów anglojęzycznych i krajów arabskich. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi pracownikami obsługi biznesu, placówek dyplomatycznych i międzynarodowych korporacji. 

 Kierunki studiów - Uniwersytet Karola Wielkiego w Bydgoszczy


Data publikacji: 09.02.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz