Lista najpopularniejszych kierunków - Katowice 2022 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
17.25 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
16.37 Lekarsko - Dentystyczny Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
7.51 Lekarski Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
7.31 Biotechnologia Medyczna Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
6.45 Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
6.28 Kosmetologia Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
6.05 Fizjoterapia Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
4.96 Prawo Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
4.92 Analityka Medyczna Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
4.5 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach


Lista najpopularniejszych kierunków - Katowice 2021 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
16.38 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
13.16 Lekarsko - Dentystyczny Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
8.41 Lekarski Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
6.8 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach
6.45 Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
4.74 Prawo Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
4.27 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
4 Biotechnologia Medyczna Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
3.64 Fizjoterapia Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach
3.32 Malarstwo Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach


Ranking popularności kierunków 2022 - Katowice

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Katowicach w 2022 roku

1. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - ponad 17,25 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Śląski

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Cel, jaki przyświeca temu kierunkowi to przygotowanie studenta do pracy w takich zawodach, jak np. operator obrazu lub kamery, realizator obrazu telewizyjnego, fotosista, fotografik czy fotooperator. Program kształcenia pozwoli studentowi zdobyć wiedzę oraz kompetencje z zakresu wiedzy humanistycznej, m.in. propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu.

Ponadto, realizowane są również przedmioty specjalistyczne przygotowujące studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej, cyfrowej czy innych produkcji audiowizualnych.

Zobacz więcej: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na UŚ.

 

2. Lekarsko-dentystyczny - ponad 16 kandydatów na miejsce - Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Na kierunku lekarsko-dentystycznym student przyswaja podstawową wiedzę z obszaru medycyny i nauk przyrodniczych, a także zaawansowane zagadnienia z zakresu stomatologii. Dzięki temu absolwent jest w pełni przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, w tym planowania, wdrażania oraz oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia.

Po studiach absolwenci mają wiele możliwości zatrudnienia, m.in w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo–badawczych oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty.

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na SUM.

 

3. Psychologia - prawie 11 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Śląski

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Studia na kierunku zapewniają studentom zdobycie wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z zakresu szeroko rozumianej psychologii. Uczą się interpretacji zachowań człowieka, poznają mechanizmy rządzące ludzką psychiką czy motywacje, jakimi kieruje się człowiek w różnych sytuacjach życiowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć się pracy samodzielnej, prowadząc własną praktykę psychologiczną lub zatrudnić się w publicznych bądź prywatnych zakładach opieki psychologicznej. 

Zobacz więcej: Psychologia na UŚ.

 

4. Filologia angielska: specjalność: kultura-media-translacja - ponad 10 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Śląski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (II stopnia)
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Program studiów na kierunku Filologia angielska dla wszystkich specjalności uwzględnia wiedzę z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (m.in. konwersację, gramatykę opisową czy rozumienie tekstu anglojęzycznego), kulturoznawstwo, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo.

Z kolei na samej specjalności Kultura-media-translacja student kształci się w zakresie translatoryki oraz funkcjonowania mediów, co daje większe możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości, np. w instytucjach, gdzie takie kompetencje są mile widziane.

Zobacz więcej: Filologia angielska: specjalność: kultura-media-translacja na UŚ.

 

5. Filologia angielska: specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim - 10 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Śląski 

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (II stopnia)
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Studia na kierunku Filologia angielska rozpoczynają się od nauki dotyczącej teoretycznej i praktycznej znajomości języka, czyli kwestie związane np. z gramatyką opisową czy rozumieniem tekstu anglojęzycznego, a także aspekty związane z kulturą, literaturą oraz językoznawstwem.

Sama specjalność tłumaczeniowa z językiem koreańskim, oprócz praktycznej nauki wybranego języka, uwzględnia również tłumaczenia w tym języku. Ponadto, student zdobywa wiedzę o kulturze Korei, a także elementów związanych z językoznawstwem.

Zobacz więcej: Filologia angielska: specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim na UŚ.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w śląskim

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Katowice