Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Teologia - Lista 13 uczelni w Polsce


Teologia

Rozważasz podjęcie studiów na „teologii”? Dowiedz się jak przebiega nauka na tym kierunku i co Cię czeka po studiach – czy tylko posada katechety?

Teologia to dziedzina, która koncentruje się na kwestii istnienia Boga, na jego atrybutach oraz relacji do świata przyrody i człowieka. Celem studiów teologicznych jest w założeniu intelektualne pogłębienie swojej wiary, choć naukowość teologii jako dziedziny budzi nierzadko zastrzeżenia. Wiedza teologiczna, w połączeniu z formacją duchową, może również okazać się kluczem do tego, aby pełniej zrozumieć życie społeczne postrzegane przez pryzmat światopoglądu chrześcijańskiego. Studia teologiczne mogą być równocześnie sposobem na przygotowanie się do posługi w Kościele – jako kapłan czy prezbiter, ale również jako osoba świecka.

Predyspozycje do studiowania teologiiBez wątpienia cenną motywacją do podjęcia studiów teologicznych okaże się zainteresowanie Kościołem i wiarą, choć mitem jest, że są to studia przeznaczone jedynie dla osób gorliwie wierzących. Można założyć, że teologia to studia, na których lepiej odnajdą się humaniści niż tak zwane „umysły ścisłe”. Kandydaci na studia teologiczne muszą być przygotowani na sporą dawkę lektury.

Organizacja studiów, specjalnościTeologię studiować można w ramach jednolitych studiów magisterskich na uczelniach państwowych (największą renomą cieszą się uczelnie katolickie, takie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Papieski w Krakowie). Studia trwają pięć lat, można je podjąć w trybie stacjonarnym, czyli dziennie, lub niestacjonarnym – wieczorowo albo zaocznie.

Studenci mają możliwość wyboru specjalności, która „profiluje” ich ścieżkę edukacyjną i, w konsekwencji, także ścieżkę zawodową, na przykład:
- teologia ogólna;
- teologia nauczycielska (katechetyczna);
- misjologia;
- turystyka krajów biblijnych;
- specjalność kapłańska (dla kleryków);
- nauki o rodzinie;
- kultura chrześcijańska
i inne.

Program studiówListę przedmiotów wchodzących w skład programu studiów określa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednak na poszczególnych uczelniach mogą pojawić się niewielkie różnice programowe – między innymi w zależności od wybranej specjalności. Według ministerialnych standardów program „teologii” wygląda następująco:
- historia filozofii;
- logika i teoria poznania;
- etyka;
- biblistyka Starego Testamentu;
- biblistyka Nowego Testamentu;
- teologia fundamentalna;
- teologia dogmatyczna;
- teologia moralna;
- religiologia;
- patrologia;
- historia Kościoła;
- teologia duchowości;
- ekumenizm;
- teologia praktyczna;
- liturgika;
- katechetyka;
- prawo kanoniczne.

Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci teologii zatrudniani są zarówno w kościelnych, jak i świeckich instytucjach świadczących usługi edukacyjne, kulturowe i z zakresu profilaktyki społecznej; w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach; w oświacie (ukończenie specjalności nauczycielskiej lub katechetycznej umożliwia pracę w charakterze nauczyciela-katechety); w poradnictwie rodzinnym i ośrodkach opiekuńczych; w jednostkach naukowych. Absolwenci specjalności kapłańskiej są z kolei przygotowani do posługi duszpasterskiej w parafiach.

RekrutacjaKażda z uczelni prowadzi rekrutację w oparciu o swoje własne kryteria naboru. Podstawą tworzenia list zakwalifikowanych kandydatów są wyniki z egzaminów maturalnych z określonych przez uczelnię przedmiotów. Niektóre uczelnie rekrutują na podstawie wyników z jednego przedmiotu, inne – nawet z trzech. W przypadku teologii pod uwagę brane są najczęściej przedmioty humanistyczne, takie jak język polski, historia, wiedza o społeczeństwie czy języki obce. Oczywiście wyższą wartość mają wyniki egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Szczegóły na temat rekrutacji sprawdzić można na stronach internetowych wybranej uczelni.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Teologia

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

od 0 zł Dowiedz się więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) od 1000 zł /Semestr
Papieski Wydział Teologiczny (PWT) we Wrocławiu od 1 200 zł / semestr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1250 zł / rok
Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach od 1350 zł /Semestr