Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - Lista 1 uczelnia w Polsce


Realizacja filmowa i telewizyjna

Jeżeli masz talent, wyobraźnię, jesteś kreatywny i lubisz przemysł filmowy lub telewizyjny, oto kierunek dla ciebie.

StudiaRealizacja filmowa i telewizyjna to studia, które mają za zadanie przygotowanie studentów do realizacji różnego gatunku obrazu, światła, wizji, zdjęć, za pomocą specjalnych systemów i technologii. Zapoznają one studentów z praca montażystów, operatorów, scenografów oraz kierowników produkcji. Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie wiedzy z historii filmu, sztuki, literatury, a także daje możliwość poznania świata filmowego i telewizyjnego „od kuchni”.
Jak w przypadku większości kierunków artystycznych, tak i w tym przypadku, chętnych do rozpoczęcia studiów na tym kierunku jest bardzo dużo – 15 osób na miejsce.

Kto może studiować na tym kierunku?Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które interesują się filmem lub telewizją, a w szczególności obrazem i jego powstawaniem. Dodatkowym atutem jest jakiekolwiek doświadczenie w tej dziedzinie.
Studia te są kompilacją studiów humanistycznych z kierunkami artystycznymi.

Gdzie można studiować realizację filmową, telewizyjną i fotografię?Jest tylko kilka miast i uczelni, w których można studiować ten kierunek.
Łódź – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi;
Katowice – Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
Kraków – Krakowska Akademia Fotografii;
Poznań – Akademia Sztuk Pięknych (film animowany, fotografia).

Tryb studiówObecnie kierunek ten można studiować w systemie I, II stopnia, a także w systemie jednolitych studiów magisterskich, w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

RekrutacjaOsoby, które są zainteresowane tymi studiami, czeka rozmowa kwalifikacyjna, na której należy przedstawić samodzielnie wykonane prace (prace plastyczne, video, fotografie).
Na Uniwersytecie Śląskim przyszłych studentów czeka również sprawdzian z umiejętności plastycznych, wyobraźni, kreacji.
Tych, którzy wybiorą łódzką PWSTiT czeka również pisemny sprawdzian z języka oraz sprawdzian z umiejętności realizacji telewizyjnej na wybrany temat.

PrzedmiotyProgram studiów realizowany jest w zakresie takich przedmiotów jak:
historia i teoria filmu, historia sztuki, literatura i dramat, organizacja produkcji telewizyjno-filmowej, sztuka operatorska, realizacja obrazu telewizyjnego, film animowany, fotografia, współpraca operatora z reżyserem, technika i technologia filmowa i telewizyjna, dźwięk i muzyka w filmie i telewizji, plastyka scenografii w filmie i telewizji, filozofia.

SpecjalizacjeStudenci tego kierunku do wyboru mają dwie specjalizacje:
- realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego,
- fotografia
Istnieje również możliwość ukończenia specjalizacji nauczycielskiej.

Egzamin końcowyEgzamin końcowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, która polega na napisaniu pracy na wybrany przez siebie temat. Druga to część praktyczna, na której student musi przedstawić wykonany przez siebie projekt.

Tytuł naukowyKażdemu, kto ukończy studia, nadawany jest tytuł magistra lub licencjata.

PracaAbsolwenci tego kierunku mogą pracować w przemyśle filmowym lub telewizyjnym, w mediach, teatrze, wszelkich instytucjach związanych z filmem, teatrem, fotografią.
Ci, którzy ukończyli specjalizację nauczycielską mogą podjąć pracę w szkołach.

Świat filmu i telewizji cały czas się rozwija, dlatego też jest duże zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków jak realizacja filmowa i telewizyjna.

red. Kaja Bernasińska


Rozwiń