Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) ( zobacz więcej )

87-100 Toruń

ul. św. Józefa 23/25

tel.:

56 610-72-00

ikonka email do uczelni

wsksim@wsksim.edu.pl

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy - Filia w Toruniu ( zobacz więcej )

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 29

tel.:

533 274 001

ikonka email do uczelni

studia.torun@wsnoz.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Toruniu ( zobacz więcej )

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

tel.:

56 660-92-11, 56 660-92-12

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.torun.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

To rozpoznawalna grupa, którą reprezentują uczelnie o tej samej nazwie w większych miastach w Polsce. Szeroka oferta kierunków biznesowych oraz popularne kierunki z zakresu logistyki lub bezpieczeństwa wewnętrznego to namiastka szerokiej oferty dydaktycznej, otwartej za predyspozycje przyszłych kandydatów. Od ścisłych kierunków po humanistyczne wybory, zaplecze uczelni pozwala na ścieżkę kształcenia przygotowującą do wejścia na rynek pracy, podlegający dynamicznym zmianom trendów.

Elastyczne programy w ramach przenosin z innej uczelni, pozwalają na komfortowe zmiany decyzji i dalszą edukację. Dopasowanie do potrzeb pracodawców poprzez opcję dofinansowania studiów to udogodnienia pozwalające łączyć pracę z życiem prywatnym i edukacją. Nowe technologie ułatwia w WSB realizację studenckich obowiązków poprzez wdrożony extranet dostępny dla studentów, wi-fi w uczelnianym campusie oraz e-learning pozwalający przygotować się do egzaminacyjnej sesji. Praktycy usług oraz naukowcy czerpiący doświadczenie z realizacji projektów, pozwalają na studia spójne z aktualnymi oczekiwaniami realizacji zawodów poszukiwanych na rynku pracy.

Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej

uczelnia prywatna torunska szkola wyzsza

Pod tą nazwą działa od 2013 roku, dotychczas funkcjonowała na lokalnym rynku usług edukacyjnych bez formy kolegium od 2003 roku. Odniesienie do nazwy Kolegium Jagiellońskiego, wnosi do nazwy uczelni wspomnienie związku Torunia z przynależnością do Prus Królewskich w XV wieku za Kazimierza Jagiellończyka. Wspomnienie czasów miasta jako znaczącego obszaru gospodarczego rozwoju, powraca w ofercie uczelni, która poprzez praktyczne odniesie w kształceniu studentów, stara się kształcić studentów w zakresie administracji, pedagogiki oraz bezpieczeństwa narodowego.

Ścieżka kształcenia umożliwia studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Kadra uczelni to specjaliści wielu dyscyplin nauki z doświadczeniem w prestiżowych zawodach i doświadczeniem międzynarodowym, co pozwala na kształtowanie wysokiego poziomu efektów kształcenia studentów. Honorowa nagroda uczelni, została przyznana przez twórców uczelni m.in. byłemu prezydentowi czeskiej republiki Václavowi Klausowi w dowód uznania za kształtowanie stosunków polsko-czeskich w tle uwarunkowań politycznych, kształtujących się więzi wspólnoty europejskiej.

Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu

Pod mecenatem duchowym i merytorycznym ojca dr Tadeusza Rydzyka włącza do lokalnej propozycji edukacyjnej misję wiary katolickiej związanej z praktyką służby w zawodach przydatnych zarówno w stanie świeckim jak i duchownym. Działalność dydaktyczna uczelni rozwijana od 2001 roku, przygotowuje studentów od początku w specjalizacji z zakresu dziennikarstwa i komunikacji medialnej. Dziś poszerzona oferta studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich to szerokie spektrum wyboru kierunków odpowiadających na potrzeby organizacji, instytucji oraz sektora usług.

Praktyka zawodowa w studenckim expresie radiowym lub udział w telewizyjnych nagraniach programów Kalejdoskop Młodych, Rozmowy niedokończone, Westerplatte młodych nawiązują do katolickich wartości. Działania te są spójne z misją powołania uczelni, kształcącej kadry zawodowe reprezentujące ideę fides ratio et patria jako podstawowe wartości uczelni. Szeroka oferta wsparcia socjalnego studentów wraz z miejskimi programami stypendialnymi, zachęcają kandydatów do pozyskania zawodu i pozostania w mieście, pracując na rzecz jego rozwoju.

Jeśli interesują Cię także uczelnie publiczne odwiedź stronę - publiczne szkoły wyższe toruń i zapoznaj się z ofertą 2 placówek.