Która uczelnia niepubliczna w Toruniu jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Toruniu

Nie ma zdefiniowanych kryteriów oceny, które jednoznacznie określałyby, która z niepublicznych uczelni w Toruniu cieszy się najwyższym prestiżem.

Często wybór odpowiedniej uczelni zależy od osobistych preferencji co do kierunku studiów kandydata i różnic w podejściu do nauczania przez różnych wykładowców.

Istotnym aspektem jest także konsultacja z obecnymi studentami i zapoznanie się z ich opiniami dostępnymi na stronach internetowych uczelni.

Powiślańska Szkoła Wyższa z filią w Toruniu jest jedną z najpopularniejszych uczelni prywatnych w tym mieście.

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Toruniu są najbardziej popularne?
 

Rocznie portal Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Toruniu.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Toruniu?
 

W sekcji dotyczącej niepublicznych uczelni w Toruniu znajdziesz informacje o minimalnych progach punktowych wymaganych dla różnych kierunków studiów, o ile takie kryteria zostały zdefiniowane przez te uczelnie w swoich procedurach rekrutacyjnych.

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu (Niepubliczna)

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 2

Powiślańska Szkoła Wyższa z Filią w Toruniu to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem w kształceniu kadr biznesowych i medycznych. PSW w Toruniu umożliwia kształcenie się na kierunku: Pielęgniarstwo na I i II stopniu oraz w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek.

PSW Filia w Toruniu posiada także świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną, na którą składają się aule audytoryjne (w Akademii Jagiellońskiej) oraz liczne sale dydaktyczne, m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Ponadto uczelnia udostępnia swoim studentom Wirtualną Bibliotekę Nauki, Wypożyczalnię Academica, IBUK Libra oraz Libra Net.

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

tel.:

+48 539 520 789,
+48 538 688 806,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909


Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuTo rozpoznawalna grupa, którą reprezentują uczelnie o tej samej nazwie w większych miastach w Polsce. Szeroka oferta kierunków biznesowych oraz popularne kierunki z zakresu logistyki lub bezpieczeństwa wewnętrznego to namiastka szerokiej oferty dydaktycznej, otwartej za predyspozycje przyszłych kandydatów. Od ścisłych kierunków po humanistyczne wybory, zaplecze uczelni pozwala na ścieżkę kształcenia przygotowującą do wejścia na rynek pracy, podlegający dynamicznym zmianom trendów. Elastyczne programy w ramach przenosin z innej uczelni, pozwalają na komfortowe zmiany decyzji i dalszą edukację. Dopasowanie do potrzeb pracodawców poprzez opcję dofinansowania studiów to udogodnienia pozwalające łączyć pracę z życiem prywatnym i edukacją. Nowe technologie ułatwia w WSB realizację studenckich obowiązków poprzez wdrożony extranet dostępny dla studentów, wi-fi w uczelnianym campusie oraz e-learning pozwalający przygotować się do egzaminacyjnej sesji. Praktycy usług oraz naukowcy czerpiący doświadczenie z realizacji projektów, pozwalają na studia spójne z aktualnymi oczekiwaniami realizacji zawodów poszukiwanych na rynku pracy.Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższejuczelnia prywatna torunska szkola wyzszaPod tą nazwą działa od 2013 roku, dotychczas funkcjonowała na lokalnym rynku usług edukacyjnych bez formy kolegium od 2003 roku. Odniesienie do nazwy Kolegium Jagiellońskiego, wnosi do nazwy uczelni wspomnienie związku Torunia z przynależnością do Prus Królewskich w XV wieku za Kazimierza Jagiellończyka. Wspomnienie czasów miasta jako znaczącego obszaru gospodarczego rozwoju, powraca w ofercie uczelni, która poprzez praktyczne odniesie w kształceniu studentów, stara się kształcić studentów w zakresie administracji, pedagogiki oraz bezpieczeństwa narodowego. Ścieżka kształcenia umożliwia studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Kadra uczelni to specjaliści wielu dyscyplin nauki z doświadczeniem w prestiżowych zawodach i doświadczeniem międzynarodowym, co pozwala na kształtowanie wysokiego poziomu efektów kształcenia studentów. Honorowa nagroda uczelni, została przyznana przez twórców uczelni m.in. byłemu prezydentowi czeskiej republiki Václavowi Klausowi w dowód uznania za kształtowanie stosunków polsko-czeskich w tle uwarunkowań politycznych, kształtujących się więzi wspólnoty europejskiej.Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w ToruniuPod mecenatem duchowym i merytorycznym ojca dr Tadeusza Rydzyka włącza do lokalnej propozycji edukacyjnej misję wiary katolickiej związanej z praktyką służby w zawodach przydatnych zarówno w stanie świeckim jak i duchownym. Działalność dydaktyczna uczelni rozwijana od 2001 roku, przygotowuje studentów od początku w specjalizacji z zakresu dziennikarstwa i komunikacji medialnej. Dziś poszerzona oferta studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich to szerokie spektrum wyboru kierunków odpowiadających na potrzeby organizacji, instytucji oraz sektora usług. Praktyka zawodowa w studenckim expresie radiowym lub udział w telewizyjnych nagraniach programów Kalejdoskop Młodych, Rozmowy niedokończone, Westerplatte młodych nawiązują do katolickich wartości. Działania te są spójne z misją powołania uczelni, kształcącej kadry zawodowe reprezentujące ideę fides ratio et patria jako podstawowe wartości uczelni. Szeroka oferta wsparcia socjalnego studentów wraz z miejskimi programami stypendialnymi, zachęcają kandydatów do pozyskania zawodu i pozostania w mieście, pracując na rzecz jego rozwoju.Jeśli interesują Cię także uczelnie publiczne odwiedź stronę - publiczne szkoły wyższe toruń i zapoznaj się z ofertą 2 placówek.