Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Toruniu w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Toruniu w roku akademickim 2021/2022




zdjecie

1. Kierunek lekarski 17000 zł za semestr - Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu

Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, prowadzony jest przez Collegium Medicum w ramach 6-cio letnich, jednolitych studiów magisterskich w trybie dziennym, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (w formie odpłatnej). Jedne z najcięższych i najdłużej trwające studia, przygotowują studentów do przyszłej odpowiedzialnej pracy lekarza. Studenci w trakcie nauki zdobywają wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych takich jak chemia, biologia czy fizyka oraz przedmiotów medycznych z anatomią, fizjologią czy patomorfologią. W późniejszym okresie pojawiają się działy nauk medycznych takich jak okulistyka, pediatria, choroby zakaźne, epidemiologia, farmakologia czy chirurgia. Specyfika przyszłego zawodu wymaga od studentów ciężkiej pracy związanej z praktyczną stroną medycyny podczas pracy z pacjentami na oddziałach szpitalnych i klinicznych. Kończąc studia na kierunku lekarskim, absolwenci odbywają staż podyplomowy, kończący się podejściem do Lekarskiego Egzaminu Państwowego, wynik tego państwowego egzaminu pozwala ubiegać się o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza i rozpoczęcia specjalizacji na kilkudziesięciu dostępnych kierunkach takich jak psychiatria, onkologia, okulistyka czy pediatria. Absolwenci kierunku pracują w klinikach, szpitalach, prowadzą własne gabinety lekarskie lub podejmują pracę naukową na uczelniach.

Program studiów na kierunku Lekarskim - UMK w Toruniu

 

2. Kierunek fizjoterapia 12 000 zł za semestr - Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu

Jednolite studia magisterskie, prowadzone w systemie dziennym (stacjonarnym) i w formie odpłatnej (niestacjonarnej), nauka na kierunku Fizjoterapia trwa 5 lat (10 semestrów). Studenci w trakcie nauki uczą się skutecznych metod przywracania prawidłowych czynności ruchowych pacjenta. Studia obejmują zagadnienia kierunkowe takie jak kinezyterapia, fizjoterapia, przeprowadzanie masażu, profilaktyka zdrowotna czy promocja ochrony zdrowia. Przyszły fizjoterapeuta potrafi pracować z pacjentem, planuje działania zapobiegające niewydolnością ruchowym i niesprawnością, potrafi działać w warunkach ambulatoryjnych z pacjentami pooperacyjnymi, dobiera odpowiednie wyroby medyczne, stawia poprawne diagnozy. Absolwent fizjoterapii może liczyć na szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia, jako poszukiwany specjalista w szpitalach i klinikach wspierając oddziały ortopedii, geriatrii, neurologii czy pediatrii, w sanatoriach i ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, domach opieki i klubach sportowych oraz prowadząc własną praktykę w prywatnych gabinetach.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia - UMK w Toruniu

 

3. Kierunek Farmacja 9450 zł za semestr - Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu

Nauka na kierunku Farmacja trwa 5,5 roku, studia prowadzone SA w systemie dziennym stacjonarnym i niestacjonarnym – płatnym, jako jednolite studia magisterskie. Farmacja, jako dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymaga od studentów szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, dlatego program obejmuje zajęcia z chemii, biologii, podstaw nauk społecznych, medycyny i kierunkowych przedmiotów farmaceutycznych. Studenci poznają biotechnologiczne aspekty tworzenia leków, farmakologię, przepisy prawne obrotu wyrobami leczniczymi, uczą się tworzyć leki, wiedzą jak je stosować i jak prawidłowo je przechowywać, są w stanie udzielić pacjentowi szczegółowych informacji na temat leku. Magister farmacji najczęściej podejmuje pracę w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych, laboratoriach farmaceutycznych i branży kosmetycznej, prowadzą hurtownie zajmujące się obrotem wyrobów leczniczych. Budując swoją przyszłość, absolwenci mogą specjalizować się w kierunkach związanych z ich działalnością i zainteresowaniami takich jak farmacja kliniczna, farmacja apteczna, farmakologia czy w dziedzinie leków roślinnych.

Program studiów na kierunku Farmacja - UMK w Toruniu

 

4. Kierunek Informatyka - 5400 zł/ rok - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informatyka, to kierunek niestacjonarnych studiów inżynierskich o charakterze praktycznym, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów). Studia pozwalają zdobyć obszerną wiedzę między innymi z zakresu elektroniki, podstaw techniki systemów mikroprocesorowych, komputerowego wspomagania procesów pomiarowych, wykorzystywania nowatorskich narzędzi informatycznych, administrowania systemami i sieciami informatycznymi, współczesnych języków programowania czy samodzielnego projektowania zaawansowanych baz danych. Studenci mają okazje pracować w nowoczesnym środowisku informatycznym, korzystając z zawansowanych laboratoriów, Pracowni Technologii Mobilnych czy centrów serwerowych. Wybierając ścieżkę kształcenia, studenci mogą wybrać moduły specjalizacyjne takie jak programowanie aplikacji mobilnych, zostać programistą systemów biznesowych i webowych lub kładów mikroprocesorowych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę na stanowisku administratora sieci i systemów informatycznych, projektantem baz danych, inżynierem tworzącym oprogramowanie dla firm i przedsiębiorstw, czy analitykiem informatyzacji.

Program studiów na kierunku Informatyka - UMK w Toruniu

 

5. Kierunek Zarządzanie - 5200 zł/rok - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek Zarządzanie prowadzony jest w formie stacjonarnych studiów I-ego stopnia licencjackich, prowadzonych w języku angielskim, w trakcie 3 lat (6 semestrów). Dzięki nauce, studenci poznają aspekty funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, zgłębiają wiedzę na temat finansów, nauk ekonomicznych, przepisów prawa gospodarczego i marketingu, uczą się analizowania przemian zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym, wykorzystywania narzędzi informatycznych do badań analitycznych i przeprowadzania symulacji. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne pozwolą poznać zasady pracy w instytucjach, uzyskać certyfikat AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) w zakresie zarządzania i zdobyć doświadczenie menadżerskie. Absolwenci kierunku są specjalistami poszukiwanymi na współczesnym rynku pracy, dlatego często zajmują eksponowane stanowiska kierownicze i menadżerskie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, instytucjach rządowych, pracują jako specjaliści i eksperci rynku inwestycyjnego, prowadza agencje konsultingowe lub własną działalność doradczą i usługową w dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów na kierunku Zarządzanie - UMK w Toruniu

 

Pełny ranking najdroższych kierunków w Toruniu


Data publikacji: 12.11.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Toruniu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Toruń