Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Toruniu

Najpopularniejsze kierunki studiów w ToruniuNajpopularniejsze kierunki studiów w Toruniu 2021/2022

 

1. Kierunek lekarski - 17 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Czas trwania studiów: 6 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 40 000 zł/rok studiów
Nabywane umiejętności:

Nauka na kierunku, pozwala zgłębić anatomię człowieka, zdobyć umiejętności diagnostyczne rozpoznawania, przebiegu i leczenia chorób, postępowania z pacjentem, przeprowadzania zabiegów medycznych czy prowadzenie leczenia klinicznego.

Absolwent kierunku posiada wiedzę umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza, jest przygotowany do podjęcia nauki specjalizacyjnej, pracy w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej czy prywatnych ośrodkach i gabinetach medycznych.

 

2. Filologia angielska – 9 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Czas trwania studiów: 3 i 2 lata – studia licencjackie I-stopnia i studia magisterskie II stopnia
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Studia na kierunku Filologia Angielska, pozwalają nabyć umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie, tworzenia i interpretacji zróżnicowanych tekstów anglojęzycznych, poznać historię, kulturę, sztukę i zjawiska społeczne krajów anglojęzycznych.

Dzięki intensywnej nauce, absolwenci potrafią posługiwać się językiem angielskim zarówno literackim jak i technicznym i specjalistycznym, a zdobytą wiedzę wykorzystują w pracy zawodowej, znajdując zatrudnienie w wydawnictwach, szkołach językowych, biurach tłumaczeń czy turystyce.

 

3. Psychologia - 9 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Nauka na kierunku Psychologia UMK, pozwala zrozumieć przyczyny i mechanizmy zachowań ludzkich, samodzielnie przeprowadzać obserwację i analizę psychologiczną, zaplanować terapię, zdobyć szereg kompetencji miękkich przydatnych podczas nawiązywaniu kontaktu z osobami wykluczonymi czy podczas prowadzenia negocjacji.

W trakcie studiów można zdecydować się na ścieżkę specjalizacyjna związaną z psychologią kliniczną lub neuropsychologią, dostępne są też specjalizacje praktyczne takie jak psychologia społeczna i środowiskowa oraz stosowana psychologia zwierząt. 

 

4. Japonistyka - 8 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Czas trwania studiów: 3 i 2 lata – studia licencjackie I-stopnia i studia magisterskie II stopnia
Tryby studiów: stacjonarne    
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Kierunek Japonistyka, prowadzony przez UMK, pozwala zdobyć umiejętności językowe, poznać skomplikowane pismo japońskie wraz z jego kontekstem kulturowym, ale również zdobyć szeroką, praktyczną wiedzę na temat kraju.

Nauka obejmuje między innymi zagadnienia związane z kulturą i sztuka japońską, wprowadza elementy historii i geografii Japonii, pomaga zdobyć wiedzę na temat religii, zjawisk społecznych i współczesnych problemów geopolitycznych związanych bezpośrednio z Japonią.

 

5. Weterynaria - 8 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne    
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Studia weterynaryjne na UMK, kładą duży nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, wymaganych w przyszłej pracy zawodowej. Nowoczesne laboratoria i dostęp do gospodarstw eksperymentalnych, pozwalają zgłębić wiedzę z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i leczenia chorób zwierząt, zasad higieny, przechowywania produktów zwierzęcych czy przygotować się do pracy z dużymi zwierzętami hodowlanymi.

Absolwenci kierunku gotowi są do pracy w ośrodkach klinicznych, laboratoriach badawczych, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej czy lecznicach prowadzących przyjęcia wszystkich gatunków zwierząt. 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Toruniu 2020/2021


Najpopularniejsze kierunki studiów w Toruniu

 

1. Kierunek Lekarski – 18,65 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu

Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 6 lat (12 semestrów), studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ( w formie odpłatnej). Przyszli lekarze w trakcie nauki poznają między innymi specyfikę chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, uzależnienia czy AIDS, podczas zajęć z mikrobiologii i epidemiologii zgłębiają zagrożenia środowiskowe, zdobywają wiedzę z przedmiotów kierunkowych medycznych takich jak anatomia i fizjologia człowieka, okulistyka, pediatria, chirurgia czy onkologia.

W trakcie zajęć praktycznych studenci poznają dogłębnie specyfikę pracy z pacjentem, uczą się przeprowadzać zabiegi i operacje, odbywają praktyki zawodowe w szpitalach i klinikach. Po zakończeniu sześcioletniej nauki i odbyciu stażu podyplomowego, absolwenci Collegium Medicum UMK, przystępują do egzaminu państwowego, którego wynik uprawnia do podjęcia nauki specjalizacyjnej na kilkudziesięciu specjalizacjach takich jak: kardiologia, medycyna paliatywna, neurochirurgia czy pediatria.

Studenci mogą wybrać odpłatną formę studiów, obecnie koszt jednego semestru wynosi 17 000 zł/semestr.

 


 Kierunek lekarski najpopularniejszy kierunek studiów w Toruniu

 

2. Filologia angielska - 9,69 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu

Studia prowadzone są w systemie dziennym w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia oraz uzupełniających studiów magisterskich II-ego stopnia. Kierunek Filologia Angielska od lat znajduje się na szczytowych miejscach wśród najchętniej wybieranych na UMK kierunków. Studenci w trakcie nauki poznają język angielski ze strony praktycznej, zapoznają się z językiem technicznym i naukowym, uczą się tworzyć i wyrażać skomplikowane opinie, poznają zasady prawidłowego tłumaczenia tekstów, otrzymują wiedzę na temat językoznawstwa, kultury i sztuki anglosaskiej.

W trakcie studiów wielu studentów rozwija swoje umiejętności językowe w trakcie warsztatów, spotkań ze znanymi postaciami anglojęzycznymi i działalność w teatrze The Spinning Globe. Absolwenci filologii angielskiej, specjalizując się w filologii ogólno akademickiej, czy w tłumaczeniach pisemnych, potrafią zdobytą wiedzę wykorzystać w przyszłej pracy w redakcjach czasopism, w agencjach tłumaczeniowych, firmach turystycznych, obsłudze biznesu czy jako nauczyciele języka.

Dostępne są też płatne formy studiów na tym kierunku wynosi 5 360 zł/semestr za studia I-ego stopnia i 5 520 zł/semestr w przypadku studiów magisterskich II-ego stopnia.

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Toruniu

 

3. Psychologia - 9,33 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK w Toruniu

Kierunek Psychologia prowadzony jest w ramach jednolitych 5-letnich studiów magisterskich w formie stacjonarnej. Studenci kierunku zgłębiają w trakcie nauki mechanizmy związane z psychiką człowieka jako jednostki jak i w szerszym znaczeniu - społecznym, zachowania zwierząt i biologiczne prawa rządzące zachowaniem. W programie studiów oprócz przedmiotów kierunkowych niezbędnych w przyszłej pracy psychologa, studenci poznają podstawy filozofii, logiki i metodologii badań psychologicznych.

Wybierając przyszłą drogę kariery zawodowej, studenci wybierają specjalizację psychologii klinicznej – wiążąc swoją przyszłość z pracą diagnostyczną i terapeutyczną w szpitalach klinicznych, neuropsychologii – zgłębiając zależności procesów poznawczych i układu nerwowego oraz zupełnie innowacyjne specjalizacje: praktyczną psychologię społeczną i środowiskową – pozwalającą rozwiązywać konflikty lokalne i społeczne oraz stosowaną psychologię zwierząt, która pozwala na skuteczne wykorzystywanie umiejętności zwierząt w terapii uzupełniającej. Absolwenci kierunku pracują w jednostkach opieki zdrowotnej, prowadzą własną praktykę w prywatnych gabinetach lub współpracują jako specjaliści z jednostkami samorządowymi.

 


Psychologia w Toruniu

 

4. Kierunek Weterynaria – 7,69 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Weterynaria na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, to kierunek 5,5 – letnich (11 semestrów), jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w formie stacjonarnej (dziennej). Weterynaria zajmuje się chorobami zwierząt, profilaktyką, diagnostyką, terapią i rehabilitacją. Studenci poznają anatomię i fizjologię zwierząt, technologie wykorzystywane w produkcji zwierzęcej, farmakologię weterynaryjną, uczą się podstaw prawidłowej diagnozy, przeprowadzania zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, chirurgii, anestezjologii czy diagnostyki obrazowej. Weterynaria daje możliwość specjalizacji w wybranych kierunkach dotyczących na przykład chorób psów i kotów, koni, zwierząt gospodarskich, ryb, ptaków czy zwierząt egzotycznych.

Podczas praktyk i zajęć klinicznych, studenci uczą się samodzielnego wykonywania zbiegów, diagnozy i planowania leczenia. Tytuł zawodowy lekarza weterynarii upoważnia absolwentów do podjęcia pracy w przychodniach i klinikach weterynaryjnych, oddziałach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, laboratoriach sanitarno-weterynaryjnych czy firmach farmaceutycznych.

 


Weterynaria w Toruniu

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków w Toruniu 2020.


Data publikacji: 23.11.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Toruniu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Toruń