Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Toruniu

Nowe kierunki studiów w ToruniuNowe kierunki studiów na toruńskich uczelniach 2022/2023

 

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Nowe kierunki studiów w Toruniu

1. Cognitive Science (studia II stopnia w języku angielskim)

 

Ponieważ kierunek Cognitive Science jest prowadzony w języku angielskim to niezwykle popularny kierunek studiów, ponieważ otwiera studentom drogę do międzynarodowej kariery. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku jest duże ze względu na szybko postępującą digitalizację oraz innowacje w wielu dziedzinach biznesu i gospodarki.

Studiując kierunek Cognitive Science, uczniowie mają możliwość zagłębić wiedzę teoretyczną z procesów poznawczych, jak i praktyczną, która wiąże się z naukami medycznymi oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Podczas trwania nauki prowadzone są badania nad poznaniem umysłu i percepcją.

Ponieważ jest duże zapotrzebowanie na osoby mające wiedzę na temat zachowań ludzkich mających odpowiednie kompetencje oraz wiedzę praktyczną, absolwenci tego kierunku studiów z łatwością znajdą pracę na takich stanowiskach jak specjalista od ekonomii behawioralnej, projektant usług cyfrowych, projektant interfejsów głosowych czy projektant user experience.

Więcej informacji o kierunku: Cognitive Science studia na UMK.

 

2. International Politics and Diplomacy (studia II stopnia w języku angielskim)

 

Studenci wybierający kierunek studiów International Politics and Diplomacy studia II stopnia w języku angielskim mają możliwość zdobywania wiedzy podczas dwóch lat trwania nauki. Po skończonej edukacji zdobędą tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Ponieważ całość prowadzona jest w języku angielskim, studenci mają szansę na zdobycie umiejętności oraz wiedzy w takich dziedzinach jak stosunki międzynarodowe, dyplomacja czy polityka.

Uczniowie realizują cztery moduły tematyczne, na których wybierane są konkretne zajęcia. Ponieważ ten kierunek studiów oferowany jest również studentom zagranicznym, nasi polscy studenci będą mogli mieć kontakt z kolegami z zagranicy.

Studiowanie na najlepszym uniwersytecie w Polsce to dodatkowy atut oraz jest doskonałym rozwiązanie dla studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę ze współczesnych oraz interesujących tematów. Absolwenci po skończonej nauce mogą pracować w organizacjach międzynarodowych, w firmach sektora bezpieczeństwa, fundacjach pozarządowych czy w mediach jako osoby komentujące bieżące wydarzenia polityczne za granicą.

Więcej informacji o kierunku: International Politics and Diplomacy na UMK.

 

3. Analiza danych (studia II stopnia)

 

Analiza danych to wyjątkowy kierunek studiów II stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Studia kompleksowo przygotowują do pracy w biznesie w obszarze przetwarzania zróżnicowanych danych. Rozbudowany program nauczania pozwala na zdobycie rozległej wiedzy z wielu różnorodnych dziedzin i pozwala na pełne przygotowanie się do pracy.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru najnowszych technik uczenia maszynowego, eksploracji danych, a także sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi w pracy. Absolwenci kierunku dzięki temu są kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy w wielu różnorodnych przedsiębiorstwach.

Dodatkowo w trakcie studiów istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych, które pozwolą w praktyce wykorzystać zdobyte w trakcie edukacji kompetencje. Sam kierunek jest tym samym warty zainteresowania i warto zdecydować się na studiowanie na nim.

Więcej informacji o kierunku: Analiza Danych na UMK.

 

4. Geografia i kształtowanie środowiska (studia I i II stopnia)

 

Studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy z obszaru nauk o Ziemi, środowisku, gospodarce przestrzennej, a także geografii społeczno-ekonomicznej. Rozbudowany program studiów pozwala na świetne przygotowanie się do pracy zawodowej

Studia to przede wszystkim nauka praktycznych kompetencji. W trakcie edukacji możliwe jest uczestnictwo w wielu zajęciach praktycznych i tym samym zdobywanie w praktyce bardzo przydatnej wiedzy.

Dodatkowo studenci poznają sposoby wykorzystania nowych technologii w swojej pracy. Są znakomicie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w wielu zróżnicowanych przedsiębiorstwach. Studenci mogą również wybrać jedną ze specjalizacji: nauki o Ziemi i środowisku lub geografia człowieka. Dzięki temu możliwe jest wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie i obszarze.

Więcej informacji o kierunku: Geografia i kształtowanie środowiska na UMK.

 

 

Nowe kierunki studiów na toruńskich uczelniach 2021/2022

 

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

1. Architektura informacji - studia I-ego i II-ego stopnia, nauka na tym kierunku trwa 3 lata na studiach licencjackich i 2 lata na studiach magisterskich uzupełniających, studia prowadzone są w systemie stacjonarnym dziennym i zaocznym. Studenci uczą się zarządzać, tworzyć i analizować informacje dostępne w sieci, absolwenci kierunku zdobywają umiejętności tworzenia serwisów internetowych, wyszukiwania i przetwarzania zasobów informacyjnych czy projektowania publikacji internetowych, znajdując zatrudnienie jako webmasterzy, projektanci multimediów, edytorzy treści czy specjaliści mediów społecznościowych.

Więcej informacji o kierunku: Architektura Informacji na UMK

 

2. Chemia medyczna – studia I-ego stopnia licencjackie i uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia, prowadzone w systemie dziennym. W trakcie nauki studenci zgłębiają interdyscyplinarną wiedzę między innymi z chemii, biologii, farmacji i nauk medycznych, poznają aspekty technologiczne projektowania i wytwarzania środków farmakologicznych, dozowania leków i oraz regulacje prawne związane z obrotem środków farmaceutycznych. Absolwenci kierunku podejmują pracę naukową w laboratoriach badawczych, we wszystkich gałęziach przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego.

Więcej informacji o kierunku: Chemia medyczna na UMK

 

3. Gospodarka przestrzenna – stacjonarne studia inżynierskie I-ego stopnia. Studenci tego kierunku, w trakcie studiów zgłębiają nauki techniczne, prawne, przyrodnicze i społeczne, z dziedzin takich jak urbanistyka, geodezja, ekonomia, prawo, ekonomi, geografia czy geologia. Absolwenci kierunku stają się specjalistami gospodarki przestrzennej, znajdując zatrudnienie na wszystkich szczeblach administracji, w biurach projektowych zajmujących się tworzeniem planów zagospodarowania przestrzeni, międzynarodowych ośrodkach monitorowania i ochrony środowiska czy jako eksperci analiz przestrzennych w urzędach i instytucjach państwowych.

Więcej informacji o kierunku: Gospodarka Przestrzenna na UMK

 

4. Lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim – stacjonarne studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, nauka na kierunku trwa 3 lata – 6 semestrów. Studencik kierunku na najwyższym poziomie opanowują dwa języki obce, poznają kulturę i literaturę rosyjską i czeską, obyczaje i media wybranych krajów, prowadzą badania lingwistyczne, zdobywają kompetencje niezbędne w pracy tłumacza, potrafią analizować i pozyskiwać informacje na temat studiowanych obszarów kulturowych. Absolwenci kierunku pracują między innymi jako tłumacze przysięgli, pracownicy branży turystycznej, rekruterzy międzynarodowych korporacji, wykładowcy i nauczyciele.

Więcej informacji o kierunku: Lingwistyka Stosowana na UMK

 

5. Kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) – studia I-ego stopnia, nauka na kierunku trwa 3 lata – 6 semestrów, prowadzone są w systemie stacjonarnym i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Doskonała okazja na zgłębienie kultury Dalekiego Wschodu z połączeniem intensywnej nauki języka. Studenci poznają kulturę, literaturę, historię, etnografię, film i TV studiowanego obszaru. Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w turystyce, korporacjach międzynarodowych i obsłudze biznesu, jako pracownicy placówek dyplomatycznych i nauczyciele języków orientalnych.

Więcej informacji o kierunku: Kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) na UMK

 

6. Kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) – trzy letnie studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym. Główny nacisk w trakcie studiów położony jest na intensywną naukę języka japońskiego, która obejmuje ponad 720 godzin, studenci poznają również historię, kulturę, sztukę i literaturę regionu oraz ogólne nauki kulturoznawstwa. Absolwenci kierunku pracują jako promotorzy kultury Dalekiego Wschodu i kultury polskiej w krajach orientalnych, jako obsługa placówek dyplomatycznych i turystyki międzynarodowej, korporacjach i instytucjach biznesowych czy jako nauczyciele języków dalekowschodnich.

Więcej informacji o kierunku: Kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) na UMK

 

7. Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie, prowadzone w systemie stacjonarnym, nauka na kierunku trwa 5 lat (10 semestrów). W trakcie studiów przyszli pedagodzy poznają specyfikę pracy z drugim człowiekiem o większych wymaganiach edukacyjnych, zgłębiają oddziaływanie psychopedagogiczne, specjalizują się w pedagogice resocjalizacyjnej, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną czy logopedii. Absolwenci pracują w placówkach wychowawczych, jako opiekunowie i wychowawcy, w szkołach i przedszkolach, jako pedagodzy w hospicjach, nauczyciele czy pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Więcej informacji o kierunku: Pedagogika specjalna na UMK

 

8. Psychologia – pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, prowadzone w systemie stacjonarnym. Aby ułatwić studentom wybór przyszłej ścieżki kariery zawodowej udostępniono specjalizacje kierunkowe takie jak neuropsychologia, psychologia kliniczna czy nowatorskie: praktyczna psychologia społeczna i środowiskowa oraz stosowana psychologia zwierząt. Absolwenci tych specjalności potrafią wykorzystać w terapii zachowania koni czy psów, lub praktycznie zastosować wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów. Absolwenci kierunku, to behawioryści, specjaliści terapii uzupełniających, psycholodzy kliniczni czy neuropsycholodzy w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach i gabinetach psychiatrycznych.

Więcej informacji o kierunku: Psychologia na UMK


Data publikacji: 13.10.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Toruń