Która uczelnia publiczna w Toruniu jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne w Toruniu

Nie istnieją określone kryteria oceny, które jednoznacznie wskazywałyby, która z publicznych uczelni w Toruniu jest uważana za najlepszą.

Wybór odpowiedniej uczelni często zależy od indywidualnych preferencji kierunku studiów kandydata oraz różnic w podejściu do nauczania przez poszczególnych wykładowców.

Dodatkowo, istotne jest pozyskanie opinii obecnych studentów dostępnych na stronach internetowych uczelni.

Według rankingu Perspektywy 2023, najlepsza uczelnią publiczną w Toruniu jest Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, który zajął w rankingu ogólnopolskim 20 miejsce.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Toruniu są najbardziej popularne?
 

Co roku, serwis internetowy Uczelnie.pl tworzy ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Toruniu.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Toruniu?
 

Poniżej zestawienia publicznych uczelni w Toruniu dostępne są dane dotyczące minimalnych progów punktowych wymaganych dla różnych programów studiów, jeśli takie kryteria zostały ustalone przez te uczelnie w ich procesach rekrutacyjnych.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 113

Opinie: 24

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest największą uczelnią w północnej Polsce. Powstała ona w 1945 roku i składa się z Uniwersytetu w Toruniu oraz dwóch innych ośrodków: Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu, oraz Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Studenci mogą wybrać dowolny kierunek w tych placówkach, aby otrzymać dyplom ukończenia nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wśród wydziałów tej uczelni wyróżnić można między innymi: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych czy też Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

W ofercie UMK są studia pierwszego stopnia – licencjackie i inżynierskie, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia – magisterskie, które realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia uznawana jest za jedną z pięciu najlepszych w Polsce, znalazła się w zestawieniu QS World University Rankings - najlepsze uczelnie z całego świata.


Uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu Początki kształcenia na uczelni rozpoczęły się wraz z ukończeniem wojny w 1945 roku w którym to studia rozpoczęło 1600 studentów. W 2019 roku uczelnia liczy ponad 22 tysiące studentów. Poza Toruniem uczelnia posiada filię w Bydgoszczy. Obecna oferta uczelni to 17 wydziałów wśród których łącznie 113 kierunków studiów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji i zawodów odpowiadających na potrzeby zróżnicowanych gałęzi gospodarki.


Początki kształcenia na uczelni rozpoczęły się wraz z ukończeniem wojny w 1945 roku w którym to studia rozpoczęło 1600 studentów. W 2019 roku uczelnia liczy ponad 22 tysiące studentów. Poza Toruniem uczelnia posiada filię w Bydgoszczy. Obecna oferta uczelni to 17 wydziałów wśród których jest łącznie 113 kierunków studiów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji i zawodów odpowiadających na potrzeby zróżnicowanych gałęzi gospodarki. Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają do dyspozycji bardzo bogatą i doskonale rozwiniętą bazę dydaktyczną oraz kampus uniwersytecki.
Uczelnia prowadzi wiele programów badawczych, projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kierunkowych warsztatach, stażach i praktykach zawodowych organizowanych w najlepszych zakładach pracy w regionie. Zasoby infrastrukturalne uczelni to budynki dydaktyczne z pełnym dostępem do Internetu, nowoczesne oprogramowania użyteczne w edukacji, kliniki, laboratoria oraz Centrum Nowoczesnych Technologii. Ponadto Akademickie Centrum Kultury i Sztuki. Imię patrona uczelni wskazuje na szczególne silne zaplecze kierunków fizyki oraz astronomii. Poprzez Kopernikański portal naukowy, wiedza o prekursorze oraz jego dorobku z zakresu astronomii dostępna jest w zdigitalizowanej formie. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka Academia Copernicana, akademicki inkubator przedsiębiorczości oraz platforma innowacji wdrażają misję nauki społecznie odpowiedzialnej.
Zachętą dla absolwentów uczelni, jest coroczna konkursowa forma programu miasta Torunia pod nazwą "Mieszkanie dla absolwenta". W ciągu kilkudziesięciu lat działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mury uczelni opuściło wielu absolwentów, którzy później zdobyli międzynarodową sławę. Uczelnię ukończył między jeden z najbardziej znanych współczesnych poetów Zbigniew Herbert. Kształciła się tu założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i obecna polska europoseł Janina Ochojska. Z uczelnią związany był również Aleksander Wolszczan, światowej sławy astronom, odkrywca nieznanych ciał niebieskich. Ponadto uczelnię ukończyli: pisarz Zbigniew Libera, aktorka i piosenkarka Iga Cembrzyńska, pisarz Janusz Leon Wiśniewski, światowej klasy pianista i zwycięzca Konkursu Chopinowskiego Rafał Blechacz oraz wiele innych osobistości ze świata nauki, sztuki, kultury. Absolwenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika doskonale radzą sobie na polskiej i międzynarodowej arenie naukowej, nieustannie odnosząc sukcesy i sławiąc dobre imię uczelni pod różnymi szerokościami geograficznymi.
Uczelnie w okolicy Torunia
W województwie kujawsko-pomorskim nie tylko Toruń jest miastem uniwersyteckim z doskonałą ofertą kształcenia. Sporą ofertę edukacyjną znajdziemy również w pobliskiej Bydgoszczy, w której funkcjonuje kilka uczelni publicznych.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uczelnia powstała w 1969 roku, jest drugą co do wielkości, po Uniwersytecie Mikołaja Kopernika uczelnią publiczną w województwie kujawsko-pomorskim. Na uczelni co roku kształci się około 8 tysięcy studentów pod okiem kadry naukowej liczącej ponad 600 pracowników. W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się około stu kierunków i specjalności. Kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także spora jest oferta studiów podyplomowych, skierowanych do osób, które już posiadają wyższe wykształcenie. Uniwersytet kształci w dziedzinach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Bogata oferta kształcenia gwarantuje, że każdy kandydat znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego posiada doskonale rozwiniętą bazę lokalową oraz kampus studencki. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, organizacjach studenckich, ciekawych projektach i programach badawczych. Kształcenie odbywa się w takich dziedzinach, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy i odpowiadają zapotrzebowaniu różnych gałęzi polskiej gospodarki.


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest najstarszą i największą uczelnią państwową w Bydgoszczy. Choc jej historia sięga 1951 roku, pod obecną nazwą funkcjonuje od 2006 roku. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje obecnie 7 Wydziałów: Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Mechanicznej, Zarządzania, Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Rolnictwa i Biotechnologii oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej. Studia odbywają się na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. Uczelnia posiada sporą ofertę kształcenia także na studiach podyplomowych, które są doskonałą formą uzupełnienia wykształcenia dla osób posiadających już dyplom wyższej uczelni. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy pod względem rodzaju oraz poziomu kształcenia odpowiada potrzebom rynku pracy i pracodawców zarówno w regionie, jak i całym kraju. Studenci mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną, pracownie warsztatowe, laboratoria oraz wiele możliwości stażów, praktyk oraz innych form doskonalenia zawodowego.
W Toruniu znajduje się także 5 uczelni niepublicznych, ich pełna lista wraz z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji znajduje się na stonie - prywatne szkoły wyższe toruń.