Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Pedagogika - 20 uczelni

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Katechetyczno-pedagogiczne Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Collegium Humanum

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

PEDAGOGIKA Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Resocjalizacja* (profil na Pedagogice) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1500zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Cena za semestr od od od 2400zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2400zł od 2400zł

Pedagogika zdolności i informatyki

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) ( zobacz więcej )

00-246 Warszawa

ul. Miodowa 21c

tel.:

22 831-95-97

ikonka email do uczelni

chat@chat.edu.pl

Collegium Verum ( zobacz więcej )

02-778 Warszawa

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

tel.:

22 644-07-97, 22 644-04-55

ikonka email do uczelni

collegium@verum.edu.pl

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie ( zobacz więcej )

03-199 Warszawa

ul. Modlińska 51

tel.:

22 371 03 30 (PL), 22 392 94 00 (EN), 22 392 05 80 (RU, UA)

ikonka email do uczelni

zapisy@eu.edu.pl (PL

RU

UA)

admission@eu.edu.pl (EN)

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Warszawie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 2400 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) od 2600 zł /Semestr
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie od 1400 zł /Semestr
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2225 zł 2225 zł
Uczelnia Korczaka od 2085 zł /Semestr
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie od 1500 zł /Semestr
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna (WWSH) im. Bolesława Prusa od 1800 zł od 1800 zł /Semestr
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa (WPSW) w Warszawie 1950-2000 2180-2200

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1050zł od od od 1050zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Warszawie

Przedstawiamy uczelnie w Warszawie, na których można studiować pedagogikę.

Uczelnie państwowe z kierunkiem pedagogika w Warszawie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tam na Wydziale Pedagogiki można studiować ten kierunek na studiach licencjackich i magisterskich. Studia licencjackie mają dwie specjalności pedagogika i pedagogika specjalna. Studia magisterskie oferują już duzo więcej specjalności. Są to: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą.

Uniwersytet Warszawski oferuje w ramach wydziału Pedagogiki szeroki wybór specjalizacji:

Pedagogika (profil ogólnoakademicki) specjalności:Andragogika-Organizacja edukacji dorosłych, Animacja kultury i edukacja nieformalna, Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, Pedagogika rewalidacyjna: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych

Pedagogika małego dziecka (profil praktyczny, studia nauczycielskie) specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko na studiach stacjonarnych), studia nauczycielskie

Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z długa tradycją pedagogiczną, oferuje takie kierunki jak: Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności. Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji. Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Uczelnie prywatne z kierunkiem pedagogika Warszawie:

Społeczna Akademia Nauk proponuje w ramach studiów licencjackich na wydziale Pedagogika kilka specjalizacji: doradztwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika wieku dziecięcego.

Uczelnia Warszawska im. Marii Curie Skłodowskiej proponuje również bardzo ciekawe specjalizacje min: - Edukacja zdrowotna, Pedagogika pracy, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym , Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień.

Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie to również uczelnia z ciekawymi specjalnościami na wydziale pedagogika, są to min : Opieka nad osobami starszymi z j. angielskim, Opieka nad osobami starszymi z j. niemieckim, Terapia pedagogiczna.

Zasady rekrutacji na wybranych uczelniach

Akademia Pedagogiki Specjalnej

zdjecie
Źródło: http://www.aps.edu.pl/media/741214/wymagania-przedmiotowe-2016_2017-last.pdf

Uniwersytet Warszawski

zdjecie
Żródło: http://www.pedagog.uw.edu.pl//REKRUT/rekrutacja.php?id=401

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pedagogika - Studia Stacjonarne
Przedmioty wymagane : język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia.

Padagogika - Studia niestacjonarne
Podstawą przyjęcia na uczelnię, na studia niestacjonarne jest złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Przykładowe przedmioty na kierunku pedagogika.

• Podstawy filozofii z elementami logiki,
• Podstawy etyki zawodowej,
• Wprowadzenie do socjologii,
• Socjologię wychowania,
• Wprowadzenie do psychologii,
• Psychologię kliniczną,
• Psychologię rozwojową i osobowości,
• Wprowadzenie do pedagogiki,
• Współczesne systemy pedagogiczne

autor Joanna Siedlecka