Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Pedagogika - 20 uczelni

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3250zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika chrześcijańska

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Collegium Humanum (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1500zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1900zł

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od 2800zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł

Pedagogika zdolności i informatyki

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Collegium Verum(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

02-778 Warszawa

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

tel.:

797 349 169,
+48 22 644 07 97,
+48 22 644 04 55

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Warszawie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

od 2600 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

od 2000 zł Dowiedz się więcej
Europejska Uczelnia w Warszawie od 1400 zł /Semestr
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2225 zł 2225 zł
Uczelnia Korczaka od 2110 zł /Semestr
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna od 1800 zł od 1800 zł /Semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Akademia Mazowiecka w Płocku (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1050zł od od od 1050zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet w Siedlcach (UwS) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Warszawie

Przedstawiamy uczelnie w Warszawie, na których można studiować pedagogikę.

Kierunek Pedagogika na Uczelniach publicznych w Warszawie 2022 /2023 - zasady rekrutacji
Pedagogika - Uniwersytet Warszawski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim

Pedagogika - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uczelnie państwowe z kierunkiem pedagogika w Warszawie:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tam na Wydziale Pedagogiki można studiować ten kierunek na studiach licencjackich i magisterskich. Studia licencjackie mają dwie specjalności pedagogika i pedagogika specjalna. Studia magisterskie oferują już duzo więcej specjalności. Są to: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą.• Uniwersytet Warszawski oferuje w ramach wydziału Pedagogiki szeroki wybór specjalizacji: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) specjalności:Andragogika-Organizacja edukacji dorosłych, Animacja kultury i edukacja nieformalna, Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, Pedagogika rewalidacyjna: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnychPedagogika małego dziecka (profil praktyczny, studia nauczycielskie) specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (tylko na studiach stacjonarnych), studia nauczycielskie• Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia z długa tradycją pedagogiczną, oferuje takie kierunki jak: Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności. Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji. Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.
Uczelnie prywatne z kierunkiem pedagogika Warszawie:
Społeczna Akademia Nauk proponuje w ramach studiów licencjackich na wydziale Pedagogika kilka specjalizacji: doradztwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika wieku dziecięcego.• Uczelnia Warszawska im. Marii Curie Skłodowskiej proponuje również bardzo ciekawe specjalizacje min: - Edukacja zdrowotna, Pedagogika pracy, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym , Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień.• Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie to również uczelnia z ciekawymi specjalnościami na wydziale pedagogika, są to min : Opieka nad osobami starszymi z j. angielskim, Opieka nad osobami starszymi z j. niemieckim, Terapia pedagogiczna.Zasady rekrutacji na wybranych uczelniach Akademia Pedagogiki Specjalnej
zdjecie
Źródło: http://www.aps.edu.pl/media/741214/wymagania-przedmiotowe-2016_2017-last.pdf
Uniwersytet Warszawski
zdjecie
Żródło: http://www.pedagog.uw.edu.pl//REKRUT/rekrutacja.php?id=401
Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoPedagogika - Studia StacjonarnePrzedmioty wymagane : język polski, język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia.Padagogika - Studia niestacjonarnePodstawą przyjęcia na uczelnię, na studia niestacjonarne jest złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc.Przykładowe przedmioty na kierunku pedagogika.• Podstawy filozofii z elementami logiki, • Podstawy etyki zawodowej,• Wprowadzenie do socjologii, • Socjologię wychowania, • Wprowadzenie do psychologii, • Psychologię kliniczną, • Psychologię rozwojową i osobowości, • Wprowadzenie do pedagogiki, • Współczesne systemy pedagogiczneautor Joanna Siedlecka

Zobacz uczelnie na mapie w Warszawie