Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - zasady rekrutacji na rok 2023/2024Zasady rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na rok 2023/2024
 

Zapoznając się z ofertami edukacyjnymi wyższych uczelni, trzeba zwracać szczególną uwagę na fakt, że mogą one stosować odmienne zasady rekrutacyjne podczas przyjęć kandydatów.

Przechodząc na stronę - zasady rekrutacji - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, można zapoznać się z aktualnymi wymogami stawianymi kandydatom, harmonogramami przyjęć i zasadami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danym roku akademickim.

Poznański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, stosuje jasne reguły w trakcie rekrutacji, znane na większości dużych ośrodków akademickich.

 

budynek UAM
uniwersytet Mickiewicza

 

Terminarz rekrutacji 2023/2024 na UAM

 

- Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK jest 1 czerwca 2023r. 

- Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data przelewu) przypada na dzień 11 lipca 2023r.

Więcej o terminach rekrutacji na stronie: Harmonogram rekrutacji na UAM.

 

Studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie
 

Kandydaci na kierunek Pedagogika na UAM w Poznaniu, zarówno na 5-letnie jednolite studia magisterskie, jak i na studia licencjackie I stopnia, przyjmowani są na podstawie punktacji uzyskanej za wyniki maturalne z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka / fizyka i astronomia, geografia, historia muzyki, historia sztuki i wiedza o tańcu.

Absolwenci studiów minimum licencjackich I-ego stopnia, kandydujący na kierunek Pedagogika na studiach magisterskich uzupełniających II stopnia na UAM w Poznaniu, przyjmowani są na podstawie uzyskanych ocen na dyplomie ukończenia studiów.

 

Opinie o Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Relacje, posty i uwagi absolwentów i obecnych studentów, dostępne na stronie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – opinie, pozwolą lepiej poznać specyfikę uczelni i mogą mieć decydujące znaczenie dla kandydatów wybierających uczelnię wyższą.

 

studenci
studenci UAM

 

Opis studiów na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 

Kierunek Pedagogika, realizowany na UAM w Poznaniu, oferuje liczne specjalizacje, takie jak:

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna czy
  • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna,

Specjalizacje te przygotowują do przyszłej pracy w szkolnictwie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocowych czy sądownictwie, wymiarze sprawiedliwości i zakładach penitencjarnych.
 

Więcej informacji: Przykładowy program studiów na kierunku Pedagogika ze spec. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na UAM.
 

pedagog
pedagogika

 

Czego się nauczysz na kierunku Pedagogika?


Kierunek Psychologia, pozwolą studentom UAM w Poznaniu, zdobyć wymagane w przyszłej pracy kwalifikacje i umiejętności związane z programami resocjalizacyjnymi, poradnictwem osób z niepełnosprawnościami, zasadami opieki nad najmłodszymi, aktywizacja zawodową, terapią pedagogiczną czy socjoterapią.

Podczas studiów na kierunku, można spotkać się z takimi przedmiotami jak:
 

  • Pedagogika specjalna,
  • Arteterapia w edukacji szkolnej i przedszkolnej,
  • Psychopedagogiczne aspekty poradnictwa dla dzieci i młodzieży,
  • Poradnictwo wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego,
  • Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych,
  • Metodyka indywidualnej pracy opiekuńczo – wychowawczej,
  • Formy pracy socjalnej.

 

Zobacz również:


Data publikacji: 30.06.2023
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu - Pedagogika

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Poznaniu

Inne uczelnie z kierunkiem Pedagogika w innych miastach