Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Pedagogika - 3 uczelnie

Uniwersytet Wrocławski (UWR) ( zobacz więcej )

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 1

tel.:

71 375-22-37

ikonka email do uczelni

bepo@adm.uni.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) ( zobacz więcej )

50-425 Wrocław

ul. Krakowska 56-62

tel.:

71 377-21-16

ikonka email do uczelni

rekrutacja@edukacja.wroc.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) ( zobacz więcej )

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

tel.:

71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

ikonka email do uczelni

rekrutacja@dsw.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Wrocławiu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Wrocławski (UWR) 4 950 zł / rok
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) 2328 zł 2328 zł

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO DOLNOśLąSKIE


Uczelnie z kierunkiem pedagogika we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

zdjecie


Kierunek pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim to studia realizowane dwustopniowo. Najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Studia pozwalają na zdobycie humanistycznej wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, historii, filozofii oraz szczegółowej wiedzy pedagogicznej. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są cztery specjalizacje: resocjalizacja, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza z terapią oraz edukacja dorosłych i marketing społeczny. Specjalizacje dostępne na II stopniu studiów to między innymi animacja społeczno-kulturalna, poradnictwo rodzinne, poradnictwo zawodowe i coaching kariery, terapia pedagogiczna czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Program studiów, bez względu na specjalizację, łączy w sobie szereg przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych oraz zajęcia praktyczne w postaci warsztatów, ćwiczeń, seminariów, a także szkoleń i kursów, które pozwalają na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych.


Studia na kierunku pedagogika – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Pedagogika jest kierunkiem, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Można go studiować zarówno na uczelniach państwowych, jak i na większości uczelni prywatnych. Choć kierunek kojarzy się z dosyć łatwą edukacją, w rzeczywistości jest mocno wymagający. Przyszli pedagodzy musza mieć wiele predyspozycji i wrodzonych umiejętności, aby doskonale radzić sobie w tym zawodzie. Przede wszystkim muszą mieć pewnego rodzaju powołanie, chcieć pomagać ludziom, mieć podejście do dzieci, dorosłych i ich problemów. Dobry pedagog powinien łatwo nawiązywać relacje z innymi osobami, być komunikatywny i wzbudzać zaufanie. Bardzo ważna jest również dobra pamięć, umiejętność organizacji sobie pracy własnej oraz świadomość ciągłego dokształcania. Zawód pedagoga wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji, uczestniczenia w kursach i szkoleniach. Z pewnością nauka nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu uczelni wyższej. Tak naprawdę to dopiero początek na dosyć skomplikowanej drodze zawodowej. Trzeba też mieć świadomość, że zawód pedagoga nie jest często zbyt dobrze płatny, raczej nie będą się w nim dobrze czuły osoby, którym zależy na bardzo dobrych zarobkach.


pedagogika


Perspektywy pracy we Wrocławiu po studiach na kierunku pedagogika

Wrocław oferuje wiele miejsc pracy dla doświadczonych i wykwalifikowanych pedagogów. Rodzaj i miejsce zatrudnienia w dużym stopniu są uzależnione od tego, na jaką specjalizację pedagodzy zdecydowali się w trakcie studiów. Doświadczeni specjaliści mogą pracować jako pedagodzy w szkołach oraz innych instytucjach edukacyjnych, a także w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach czy świetlicach terapeutycznych. Bardzo doświadczeni pedagodzy są też potrzebni w ośrodkach, które zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz z różnymi dysfunkcjami. Aby dobrze sobie radzić w zawodzie i od razu po ukończeniu studiów mieć możliwość dobrego zatrudnienia, dobrze jest już na etapie nauki zdobywać nowe doświadczenia i kwalifikacje, uczestniczyć w kursach doszkalających, stażach i praktykach zawodowych. Dzięki temu po uzyskaniu dyplomu pedagog ma również sporo dodatkowych kompetencji, co pozwoli na lepsze radzenie sobie na rynku pracy nie tylko we Wrocławiu, ale również w innych miastach.

Jeśli jesteś zainteresowany wyspecjalizowaną dziedziną pedagogiki, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Pedagogika specjalna we Wrocławiu.

Oferta kształcenia na kierunku: Edukacja we Wrocławiu.

Zobacz więcej: studia we Wrocławiu na kierunku Psychologia.