Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Pedagogika - 7 uczelni

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia - Filia w Poznaniu (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Filologia angielska z pedagogiką
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

tel.:

61 655 33 00,
600 851 082,
698 123 519

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1950 zł/semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Pedagogika w mieście Poznań

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagogika - Uniwersytet Adama Mickiewicza - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
PedagogikaLimit miejsc: -Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: -Studia bezpłatne – stacjonarneStudia płatne:- Niestacjonarne cena 1950 zł / semestrKierunek pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów ze względu na wysoki poziom kształcenia i wiele możliwości zawodowych, jakie mają absolwenci po ukończeniu studiów. Studia realizowane są dwustopniowo – zarówno na 3-letnich studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich studenci mają do wyboru wiele specjalności zgodnych z ich zainteresowaniami oraz planami zawodowymi. Specjalności do wyboruStudenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać jedną z czterech specjalności: 1. Doradztwo zawodowe i personalne – ta specjalność przygotowuje do pracy doradcy zawodowego, uczy, jak pomagać młodzieży i dorosłym w określaniu ich predyspozycji zawodowych.2.Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku w placówkach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych. Studenci poznają kompleksową wiedzę z zakresu rozwoju człowieka. 3. Resocjalizacja – specjalność przygotowuje do pracy z osobami skazanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznych lub doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym. 4. Socjoterapia i promocja zdrowia – przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, socjoterapii oraz zdrowego funkcjonowania.

pedagogika uam
Perspektywy pracy w Poznaniu po studiach na kierunku pedagogikaAbsolwenci pedagogiki znajdą w Poznaniu pracę między innymi w ośrodkach zdrowia, świetlicach i poradniach terapeutycznych, a także w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych oraz oświatowych. W Poznaniu takich miejsc jest naprawdę sporo, wiele jest też możliwości zatrudnienia dla osób, które po ukończeniu studiów faktycznie dalej chcą realizować się w wyuczonym zawodzie. Mogą również pracować w centrach rehabilitacyjnych czy też ośrodkach zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Pedagodzy mogą również po pewnym czasie pracy zawodowej i zdobyciu uprawnień terapeutycznych pracować jako terapeuci oraz zakładać własne praktyki. Osoby, które specjalizują się w resocjalizacji, mogą też pracować w zakładach karnych czy ośrodkach dla trudnej młodzieży. Warto pamiętać, że drogę zawodową po pedagogice często warunkuje specjalizacja, którą wybiera się już na wczesnym etapie kształcenia akademickiego. Na pedagogice specjalizacji jest sporo, dobrze jest więc uważnie ją wybrać na podstawie tego, czym konkretnie chcemy zająć się w przyszłości.

Zobacz uczelnie na mapie w Poznaniu