Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Pedagogika - 5 uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika (Bartoszyce) Zobacz wiecej

Pedagogika (Gdańsk) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pedagogika (Gliwice) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pedagogika (Poznań) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu ( zobacz więcej )

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

tel.:

61 829 40 00

ikonka email do uczelni

dnuam@amu.edu.pl

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) ( zobacz więcej )

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

61 27 11 000

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cdv.pl

Wyższa Szkoła Unii - Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) ( zobacz więcej )

61-527 Poznań

ul. Generała Prądzyńskiego 53

tel.:

+48618330530

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsuniterra.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

od 2200 zł od 2000 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1950 zł / rok
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 330-370 zł 300-350 zł
Wyższa Szkoła Unii - Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) 4200 zł 3500 zł

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika
Limit miejsc: -
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: -
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 1950 zł / semestr

Kierunek pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów ze względu na wysoki poziom kształcenia i wiele możliwości zawodowych, jakie mają absolwenci po ukończeniu studiów. Studia realizowane są dwustopniowo – zarówno na 3-letnich studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich studenci mają do wyboru wiele specjalności zgodnych z ich zainteresowaniami oraz planami zawodowymi.

Specjalności do wyboru

Studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać jedną z czterech specjalności:
1. Doradztwo zawodowe i personalne – ta specjalność przygotowuje do pracy doradcy zawodowego, uczy, jak pomagać młodzieży i dorosłym w określaniu ich predyspozycji zawodowych.
2.Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku w placówkach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych. Studenci poznają kompleksową wiedzę z zakresu rozwoju człowieka.
3. Resocjalizacja – specjalność przygotowuje do pracy z osobami skazanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznych lub doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym.
4. Socjoterapia i promocja zdrowia – przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, socjoterapii oraz zdrowego funkcjonowania.


pedagogika uam


Dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Edukacyjnych?

Kierunki realizowane na wydziale uzyskują czołowe miejsca we wszelkich rankingach polskich wydziałów pedagogicznych. Programy studiów realizowane są przez doświadczonych i cenionych wykładowców. Na wykłady często zapraszani są najlepsi naukowcy i wykładowcy z innych uczelni w Polsce i za granicą. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu stażach, praktykach, projektach badawczych i warsztatach, na których mogą pogłębiać wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Wydział uczestniczy również w programie wymiany studenckiej, część kształcenia można więc odbyć za granicą na wybranej uczelni. Absolwenci studiów pedagogicznych po ukończeniu kształcenia są profesjonalistami w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji.

Studia na kierunku pedagogika – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Studia pedagogiczne od kilkunastu lat są wręcz oblegane, gdyż kojarzą się z bezproblemowym kształceniem i kierunkiem, na którym nie trzeba mieć żadnych predyspozycji ścisłych. Tymczasem studia są bardzo wymagające, a osoby, które je wybierają powinny mieć też coś w rodzaju powołania, które jest wymagane w zawodzie nauczyciela i pedagoga. Na kierunku pedagogika trzeba mieć umiejętność szybkiego przyswajania dużych partii materiału, dobrze radzić sobie z przedmiotami humanistycznymi oraz ze społecznymi. Ważna jest dobra organizacja czasu, solidność oraz cierpliwość. Przyszli pedagodzy powinni być też bardzo otwarci, komunikatywni, muszą łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi oraz być gotowi na pracę z różnymi środowiskami. Dobry pedagog musi być też gotowy na nieustanne dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji, studia podyplomowe czy szkolenia. Samo ukończenie uczelni na tym kierunku nie jest bowiem gwarancją dobrego zatrudnienia czy wygodnej ścieżki kariery.


pedagogika


Perspektywy pracy w Poznaniu po studiach na kierunku pedagogika

Absolwenci pedagogiki znajdą w Poznaniu pracę między innymi w ośrodkach zdrowia, świetlicach i poradniach terapeutycznych, a także w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych oraz oświatowych. W Poznaniu takich miejsc jest naprawdę sporo, wiele jest też możliwości zatrudnienia dla osób, które po ukończeniu studiów faktycznie dalej chcą realizować się w wyuczonym zawodzie. Mogą również pracować w centrach rehabilitacyjnych czy też ośrodkach zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Pedagodzy mogą również po pewnym czasie pracy zawodowej i zdobyciu uprawnień terapeutycznych pracować jako terapeuci oraz zakładać własne praktyki. Osoby, które specjalizują się w resocjalizacji, mogą też pracować w zakładach karnych czy ośrodkach dla trudnej młodzieży. Warto pamiętać, że drogę zawodową po pedagogice często warunkuje specjalizacja, którą wybiera się już na wczesnym etapie kształcenia akademickiego. Na pedagogice specjalizacji jest sporo, dobrze jest więc uważnie ją wybrać na podstawie tego, czym konkretnie chcemy zająć się w przyszłości.