Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Pedagogika - 5 uczelni

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Poznaniu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu 370 zł/msc 350 zł/msc
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu 1950 zł/semestr
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu od 2200 zł od 2000 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu (WSUNITERRA) 360 zł/miesiąc od 300 zł/miesiąc

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Pedagogika w mieście Poznań

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Pedagogika - Uniwersytet Adama Mickiewicza - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza


Pedagogika
Limit miejsc: -
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: -
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 1950 zł / semestr

Kierunek pedagogika na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów ze względu na wysoki poziom kształcenia i wiele możliwości zawodowych, jakie mają absolwenci po ukończeniu studiów. Studia realizowane są dwustopniowo – zarówno na 3-letnich studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich studenci mają do wyboru wiele specjalności zgodnych z ich zainteresowaniami oraz planami zawodowymi.

Specjalności do wyboru

Studenci studiów pierwszego stopnia mogą wybrać jedną z czterech specjalności:
1. Doradztwo zawodowe i personalne – ta specjalność przygotowuje do pracy doradcy zawodowego, uczy, jak pomagać młodzieży i dorosłym w określaniu ich predyspozycji zawodowych.
2.Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku w placówkach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych. Studenci poznają kompleksową wiedzę z zakresu rozwoju człowieka.
3. Resocjalizacja – specjalność przygotowuje do pracy z osobami skazanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznych lub doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym.
4. Socjoterapia i promocja zdrowia – przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, socjoterapii oraz zdrowego funkcjonowania.


pedagogika uamPerspektywy pracy w Poznaniu po studiach na kierunku pedagogika

Absolwenci pedagogiki znajdą w Poznaniu pracę między innymi w ośrodkach zdrowia, świetlicach i poradniach terapeutycznych, a także w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych oraz oświatowych. W Poznaniu takich miejsc jest naprawdę sporo, wiele jest też możliwości zatrudnienia dla osób, które po ukończeniu studiów faktycznie dalej chcą realizować się w wyuczonym zawodzie. Mogą również pracować w centrach rehabilitacyjnych czy też ośrodkach zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Pedagodzy mogą również po pewnym czasie pracy zawodowej i zdobyciu uprawnień terapeutycznych pracować jako terapeuci oraz zakładać własne praktyki. Osoby, które specjalizują się w resocjalizacji, mogą też pracować w zakładach karnych czy ośrodkach dla trudnej młodzieży. Warto pamiętać, że drogę zawodową po pedagogice często warunkuje specjalizacja, którą wybiera się już na wczesnym etapie kształcenia akademickiego. Na pedagogice specjalizacji jest sporo, dobrze jest więc uważnie ją wybrać na podstawie tego, czym konkretnie chcemy zająć się w przyszłości.


Studia w Poznaniu na kierunku Pedagogika - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

Ada
Szczerze mówiąc, zapoznawałam się z ofertami tych uczelni, ale moim problemem jest to, że ja usiedzieć w miejscu nie mogę. W podstawówce to wychowawczyni niemal chciała mnie do krzesła przywiązać :D Teraz samej mi się marzy, żeby pracować z dziećmi, ale 10h na uczelni? Nie ma szans. Dla mnie wybawieniem okazały się studia online na WSKZ, bo sama decyduje, kiedy robię sobie przerwy w nauce. Ja staram się nie przesiadywać nad materiałami dłużej niż parę godzin, żeby ta nauka mi jak najwięcej frajdy dawała. Zresztą ja marzę, żeby tak lekcje swoje przyszłe prowadzić - chciałabym dzieciakom dawać przestrzeń do samoorganizacji pracy i żeby im jak najwięcej przyjemności sprawiało zdobywanie informacji.