Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Logistyka - 13 uczelni

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2050zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - spec. Handel i usługi logistyczne Zobacz wiecej

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - spec. Logistyka przedsiębiorstwa Zobacz wiecej

  - spec. Zarządzanie transportem i logistyka Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Transport Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - spec. Logistyka transportu Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

  - spec. Transport-spedycja-logistyka (TSL) Zobacz wiecej

Wydział Zamiejscowy w Płońsku Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 5400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

tel.:

261 837 938, 261 837 939

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka (profil ogólnoakademicki) Zobacz wiecej

Logistyka (profil praktyczny) Zobacz wiecej

Logistyka ekonomiczna Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem logistyka w Warszawie

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów logistycznych w Warszawie – jesteś w dobrym miejscu. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje na temat logistyki jako kierunku, uczelni, które go prowadzą, a także tego, jak wygląda rekrutacja na logistykę na warszawskich uczelniach.Zastanawiając się nad podjęciem studiów z zakresu logistyki, warto doprecyzować, czym właściwie logistyk się zajmuje. Jego głównym celem jest projektowanie, planowanie, wykonywanie i nadzorowanie dystrybucji różnego typu towarów. To zawód niezwykle potrzebny.

Na rynku pracy wciąż jest duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych logistyków, którzy posiadają odpowiednie umiejętności interpersonalne, są zorganizowani, stanowczy, odpowiedzialni i asertywni.
Jeśli więc posiadasz te wszystkie cechy, jesteś urodzonym logistykiem! Ukończenie studiów z pewnością pomoże Ci w łatwym i szybkim znalezieniu dobrze płatnej, prestiżowej posady. Wszak w dobie handlu międzynarodowego za transport wszelkiego typu dóbr muszą odpowiadać właśnie logistycy.

Państwowe uczelnie w Warszawie

Politechnika Warszawska

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w zakresie takich specjalności związanych z logistyką, jak:
→ logistyka i technologia transportu kolejowego
→ logistyka i technologia transportu samochodowego
→ logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania.

Na pierwszym stopniu Wydział Transportu PW oferuje ponadto studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu, inżynieria i eksploatacja pojazdów samochodowych, sterowanie ruchem drogowym, sterowanie ruchem kolejowym, sterowanie ruchem lotniczym, telematyka transportu. Na II stopniu można też studiować: audyt logistyczny, integralne systemy transportowe, rzeczoznawstwo samochodowe.

Akademia Sztuki Wojennej

Nowopowołana Akademia Sztuki Wojennej oferuje trzy specjalności z zakresu studiów logistycznych stacjonarnych i niestacjonarnych:
→ logistyka systemów gospodarczych
→ logistyka w sytuacjach kryzysowych
→ transport.
Są to studia I stopnia (licencjackie).

W ramach studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) są to następujące specjalności:
→ logistyka systemów gospodarczych
→ logistyka w sytuacjach kryzysowych
→ transport
→ transport kolejowy.

Wojskowa Akademia Techniczna
Na Wojskowej Akademii Technicznej możemy podjąć stacjonarne studia I i II stopnia (cywilne) na następujących specjalnościach:
→ logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
→ logistyka w motoryzacji
→ logistyka przedsiębiorstw.

Prywatne uczelnie w Warszawie

W stolicy prosperuje także wiele uczelni prywatnych, które mają w swej ofercie kierunek logistyka. Są to między innymi:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Na uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie można studiować w ramach logistyki:
→ stosunki międzynarodowe, spec. logistyka międzynarodowa – studia I stopnia licencjackie
→ transport, spec. logistyka transportu – studia I stopnia inżynierskie
→ zarządzanie, spec. transport-spedycja-logistyka (TSL) – studia I stopnia licencjackie
→ bezpieczeństwo wewnętrzne, spec. logistyka – studia II stopnia magisterskie
Prowadzi się je w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

ALMAMER Szkoła Wyższa

Szkoła Wyższa ALMAMER prowadzi specjalność w ramach kierunku Ekonomia – Logistyka w działalności gospodarczej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych specjalność ta to Zarządzanie w logistyce.

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Ta szkoła ma rozbudowaną ofertę dla kandydata na logistykę. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) w ramach specjalności:
→ zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
→ spedycja międzynarodowa
→ logistyka miejska
→ usługi logistyczne
→ logistyka usług medycznych

oraz studia I stopnia (inżynierskie) ze specjalnościami:
→ transport międzynarodowy
→ logistyka w usługach i produkcji
→ logistyka lotnictwa
→ logistyka w bezpieczeństwie
→ logistyka odzysku.

Zasady rekrutacji na uczelniach państwowych

Aby dostać się na studia na Politechnikę Warszawską, musisz uzyskać odpowiednią ilość punktów kwalifikacyjnych (konkursowych) obliczanych na podstawie wyników z egzaminów maturalnych. Uwzględnia się tu matematykę, język obcy oraz przedmiot dodatkowy spośród następujących: fizyka, chemia – z wyższymi przelicznikami, oraz biologia i geografia – z nieco niższymi przelicznikami, zgodnie z tabelą:

zdjecie

Oto, jak wylicza się łączną liczbę punktów kwalifikacyjnych:

zdjecie


Przykładowe przedmioty wykładane na kierunku logistyka

Na studiach logistycznych wykłada się między innymi takie przedmioty, jak:
* matematyka;
* statystyka;
* zarządzanie logistyczne;
* inżynieria systemów i analizy systemowej;
* ekonomia;
* marketing usług logistycznych;
* finanse i rachunkowość;
* towaroznawstwo;
* logistyka międzynarodowa;
* infrastruktura logistyczna;
* logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, dystrybucji;
* ekonomika transportu;
* projektowanie procesów;
* i inne.

Autor: Joanna Litwnin