Reklama - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Filia we Wrocławiu

Akademia Muzyczna (AM) im. Ignacego Jana Paderewskiego

61-808 Poznań

ul. Św. Marcin 87

tel.:

61 856-89-00

ikonka email do uczelni

Studia dyplomowe
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
Wydział Instrumentalny
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Wydział Wokalno-Aktorski

Opis Uczelni

Historia Poznańskiej Akademii Muzycznej sięga 1920r., kiedy zaczęło funkcjonować Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Powojenne wznowienie działalności uczelni, która funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, pozwoliło na połączenie z Państwową Wyższą Szkołę Operową.

W 1982r uczelnia przybiera obecną nazwę i od tamtej pory istnieje jako: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W 2006r. oddano do użytku nowoczesną salę koncertową – Aula Nova, dzięki temu zarówno studenci, jak i wykładowcy mogą brać czynny udział w życiu muzycznym Poznania organizując liczne koncerty. Studenci Akademii Muzycznej są często nagradzani podczas prestiżowych konkursów muzycznych organizowanych na całym świecie. Jako jedyna uczelnia muzyczna w kraju, poznańska szkoła wyższa prowadzi edukację na kierunku lutnictwo.

Akademia Muzyczna w Poznaniu organizuje liczne festiwale muzyczne, w tym ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy muzyczne takie jak: Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Andrzeja Koszewskiego czy Ogólnopolski Konkursu Perkusyjny.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Wokalistyka - 3.19 kandydata na jedno miejsce

Studia można podjąć w trybie stacjonarnym dziennym jak również niestacjonarnym zaoczny. Są to zarazem studia I jak i II stopnia. Gwarantują one niezbędne umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Aby dostać się na studia w kierunku Wokalistyka należy dostarczyć świadectwo dojrzałości oraz wziąć udział w egzaminie sprawdzającym umiejętności wokalne i słuchowe kandydata. Tematyka zajęć to przed wszystkim nauki artystyczne. Osoby, które będą uczyć się tego kierunku zdobędą wiedze z zakresu nauk humanistycznych, artystycznych i kulturoznawczych. W planie zajęć znajda przede wszystkim: Interpretacja musicalu opracowanie sceniczne partii, Zespoły wokalne, Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, Charakteryzacja. Studia te mają przede wszystkim maja charakter praktyczny. Student nabędzie zatem wiedzę wokalisty, solisty czy członka zespołu wokalnego. Kierunek ten to szansa na szlifowanie swojego talentu muzycznego od okiem wykwalifikowanych nauczycieli śpiewu i wzbogacenie nabytych wcześniej umiejętności.

Program studiów na kierunku Wokalistyka


WokalistykaKompozycja i Teoria Muzyki - 3.14 kandydata na jedno miejsce

Jest to kierunek zarówno na studiach licencjackich oraz magisterskich. Zarówno I i II stopnia .Kończą się uzyskaniem dyplomu. Studia dają gwarancję zdobycia niezbędnych umiejętności i pożądanej pracy zawodowej. Aby zostać studentem tego kierunku trzeba dostarczyć świadectwo maturalne jak również uzyskać pozytywny wynik egzaminu wstępnego. Popularne specjalności na tym kierunku to: kompozycja muzyki filmowej, muzykoterapia, publicystyka muzyczna, rytmika, sound design, teoria muzyki - ścieżka kształcenia. Uczeń nauczy się realizować własne, muzyczne koncepcje. Dowie się również jak rozpoznać i interpretować materiał muzyczny. Po ukończeniu studiów posiadamy bardzo wiele umiejętności. Stajemy się profesjonalnym muzykiem posiadającym wiedze teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Jest to przede wszystkim kierunek dla osób szczególnie uzdolnionych muzycznie. Daje szanse na karierę w międzynarodowym środowisku. Studia te idealnie przygotują d roli eksperta z tej dziedziny.

Program studiów na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki


Kompozycja i Teoria Muzyki


Jazz i muzyka estradowa - 3.07 kandydata na jedno miejsce

Studia te to zarówno studia licencjackie i magisterskie I i II stopnia. Możemy uczyć się stacjonarnie- dziennie jak również niestacjonarnie- wieczorowo. Gwarantują one zdobycie niezbędnych umiejętności, które przydadzą się w dalszej pracy zawodowej. Popularne specjalności tego kierunku to:  gitara jazzowa, instrumentalistyka jazzowa, instrumenty jazzowe, jazz i world music, klarnet, klarnet jazzowy, , kompozycja i aranżacja jazzowa. W planie zajęć znajdziemy między innymi: Kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista, Harmonia jazzowa i pop music oraz Zespół instrumentalny. Absolwent nauczyć się prawidłowej emisji głosu oraz prezentować własne dokonania artystyczne. Rozwinięte zostaną też kompetencje wokalne i instrumentalne. Studenta czeka zatem bardzo interesująca nauka rozwijająca się cały czas. Kierunek ten przygotowuje do wykonywania zawodów estradowych oraz podejmowania twórczych inicjatyw w tej dziedzinie. To na pewno interesujący kierunek, który łączy ze sobą zainteresowania z przyszłą kariera i pracą.

Jazz i muzyka estradowa


Program studiów na kierunku Jazz i muzyka estradowa

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna
Talent? Sprawdź ofertę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie