Dyrygentura
Edukacja artystyczna
Historyczne praktyki wykonawcze
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka estradowa
Kompozycja i teoria muzyki
Wokalistyka

Opis Uczelni

Historia Poznańskiej Akademii Muzycznej sięga 1920r., kiedy zaczęło funkcjonować Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Powojenne wznowienie działalności uczelni, która funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, pozwoliło na połączenie z Państwową Wyższą Szkołę Operową.


W 1982r uczelnia przybiera obecną nazwę i od tamtej pory istnieje jako: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W 2006r. oddano do użytku nowoczesną salę koncertową – Aula Nova, dzięki temu zarówno studenci, jak i wykładowcy mogą brać czynny udział w życiu muzycznym Poznania organizując liczne koncerty. Studenci Akademii Muzycznej są często nagradzani podczas prestiżowych konkursów muzycznych organizowanych na całym świecie. Jako jedyna uczelnia muzyczna w kraju, poznańska szkoła wyższa prowadzi edukację na kierunku lutnictwo.

Akademia Muzyczna w Poznaniu organizuje liczne festiwale muzyczne, w tym ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy muzyczne takie jak: Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Andrzeja Koszewskiego czy Ogólnopolski Konkursu Perkusyjny.

 

Dyrygentura

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu cieszy się uznaniem zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Ta renomowana uczelnia, znana z zapewniania wyjątkowej jakości edukacji, ma szeroki wybór kierunków studiów - jednym z nich jest Dyrygentura.

Kierunek Dyrygentura na tej uczelni kształci przyszłych dyrygentów, niezależnie od obszaru ich zainteresowań - zarówno w dziedzinie muzyki symfonicznej, jak i chóralnej. Studentami tym kierunku mogą zostać osoby, które nie tylko odznaczają się głębokim zrozumieniem muzyki, ale posiadają także zdolności organizacyjne i lidera.

Program studiów obejmuje intensywne szkolenie z zakresu technik dyrygenckich, analizy muzycznej, oraz nauki o harmonii i kontrapunkcie. Studentów uczy się także zarządzania zespół instrumentalnym lub wokalnym. Po ukończeniu tego kierunku, studenci zdobywają pełne umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie dyrygenta.

Plan studiów zazwyczaj przewiduje staże i praktyki, które są doskonałą okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń praktycznych. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego jest znana z utrzymywania ścisłych relacji z instytucjami muzycznymi w Poznaniu i w całej Polsce, co sprzyja zdobyciu przez studentów cennego doświadczenia.

 

Instrumentalistyka

Na Akademii Muzycznej (AM) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, tradycję wysokiej kultury muzycznej łączy się z nowoczesnymi metodami nauczania. Znajduje się tu jeden z najbardziej prestiżowych kierunków - Instrumentalistyka, który przyciąga miłośników muzyki z całego świata.

Ta wyjątkowa uczelnia oferuje różnorodny program studia Instrumentalistyka. Pozwala to studentom na rozwijanie swoich umiejętności na wybranym instrumencie, a także zgłębianie wiedzy teoretycznej. Kursy prowadzone są przez uznanych artystów i pedagogów, gwarantując wysoki poziom edukacji.

AM w Poznaniu szczyci się bogatą, ponad stuletnią historią i impresyjnym kampusem. Tu studenci mają doskonałe możliwości do praktykowania muzyki, zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. W ramach studiów na kierunku Instrumentalistyka, odbywają się liczne recitale i koncerty, co umożliwia efektywne łączenie teorii z praktyką.

Wybór studiów Instrumentalistyka na AM w Poznaniu to doskonały wybór dla tych, którzy chcą rozwijać swoje talenty, zdobywając niezbędne umiejętności praktyczne.

 

Wokalistyka

Akademia, położona w historycznej części miasta, uczelnia oferuje Wokalistykę - unikalny kierunek dla tych, którzy pragną w pełni rozwinąć swoje muzyczne zdolności.

Studia na kierunku Wokalistyka skupiają się na doskonaleniu umiejętności wokalnych, jednocześnie umożliwiając studentom rozwijanie wiedzy z zakresu teorii muzyki oraz nauczanie historii sztuki. Program nauczania zakłada indywidualne podejście do każdego studenta, z naciskiem na praktyczne aspekty kształcenia.

Doświadczeni pedagodzy i profesorowie Akademii Muzycznej w Poznaniu, wśród których są cenieni artysty profesjonalnego środowiska muzycznego, przekazują studentom wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego poruszania się w świecie muzyki.

Kierunek Wokalistyka na Akademii Muzycznej w Poznaniu to droga do muzycznego samorozwoju, otwierająca drzwi do międzynarodowej kariery w świecie muzyki.

 

Jazz i muzyka estradowa

Jednym z najbardziej intrygujących kierunków studiów oferowanych przez tę uczelnię jest Jazz i muzyka estradowa. Program ten skierowany jest do ambitnych i zdolnych artystów pragnących pogłębiać swoje umiejętności i zrozumienie jazzu oraz muzyki estradowej. Studenci mają okazję uczyć się od uznanych praktyków muzyki, którzy zapewniają im solidne podstawy w kluczowych aspektach tej ekscytującej dziedziny.

Podczas studiów na tym kierunku, studenci mają możliwość zdobycia nieocenionej wiedzy i umiejętności z zakresu gry na różnych instrumentach, aranżacji muzycznej, a także nabywania praktycznej wiedzy z dziedziny akustyki. To właśnie AM w Poznaniu daje swoim studentom nie tylko solidną teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne narzędzia do wyrażania siebie w języku muzyki.

Dołączając do społeczności tej specjalistycznej uczelni, studenci mają również szansę na realizację swoich artystycznych pasji poprzez udział w koncertach, warsztatach i festiwalach. Jest to miejsce, gdzie nauka i praktyka idą w parze, co przekłada się na wyjątkowe doświadczenia, umiejętności i sukcesy ich absolwentów.

 

Edukacja artystyczna

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu to prestiżowa uczelnia o bogatym dziedzictwie, oferująca programy nauczania na najwyższym poziomie. Jednym z unikalnych kierunków studiów jest Edukacja Artystyczna.

Edukacja artystyczna na Akademii Muzycznej w Poznaniu łączy w sobie nauczanie muzyki z wychowaniem artystycznym, przygotowując studentów do pracy w różnych dziedzinach edukacji muzycznej. Program ten obejmuje zarówno praktyczne umiejętności związane z nauką gry na różnych instrumentach, jak i teorię muzyki, kompozycję, dyrygenturę oraz pedagogikę muzyczną.

Kształcenie na tym kierunku dostosowane jest do współczesnych wymagań rynku, zwiększając zdolność studentów do efektywnej pracy w różnorodnym środowisku edukacyjnym - od muzyki klasycznej po współczesną. Zdobyte kompetencje umożliwiają pracę jako nauczyciele muzyki, dyrygenci, a także specjaliści ds. kultury w różnych instytucjach.

Absolwenci studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu są szanowani i cenieni na całym świecie, a ich wysokie umiejętności i wiedza specjalistyczna stawiają ich na czele społeczności edukacyjnej w dziedzinie muzyki. Niezależnie od tego, czy celują w karierę dyrygenta czy nauczyciela, absolwenci tego programu są gotowi do pracy w swojej wybranej dziedzinie.

 

Kompozycja i teoria muzyki

Znajdująca się w malowniczym Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego to prestiżowy dom nauk muzycznych. Jest miejsce, które nie tylko kształtuje profesjonalnych muzyków, ale również inspiruje i wpływa na ich artystyczny rozwój.

Szczególnie znana jest z kierunku studiów Kompozycja i teoria muzyki. Kierunek ten przygotowuje studentów do stałego poszukiwania nowych dróg twórczych, rozwijając umiejętności kompozytorskie najwyższego rzędu. Studenci mają okazję pracować pod okiem wybitnych twórców i teoretyków, co pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na najwyższym poziomie.

Przyjazne środowisko AM sprzyja interakcji między studentami, zachęcających do kooperacji i rozwijania indywidualnych projektów. Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień, od tradycyjnych technik kompozytorskich, poprzez elektronikę, muzykę komputerową, aż po najnowsze trendy w muzyce współczesnej.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego to instytucja, która stawia na innowacyjność i kreatywność, wspierając jednocześnie tradycję i znaczenie muzyki jako wyrazu kultury. Jest to miejsce, które pomaga młodym artystom w odkrywaniu swojego własnego, niepowtarzalnego języka muzycznego.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Wokalistyka - 3.19 kandydata na jedno miejsce

Studia można podjąć w trybie stacjonarnym dziennym jak również niestacjonarnym zaoczny. Są to zarazem studia I jak i II stopnia. Gwarantują one niezbędne umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Aby dostać się na studia w kierunku Wokalistyka należy dostarczyć świadectwo dojrzałości oraz wziąć udział w egzaminie sprawdzającym umiejętności wokalne i słuchowe kandydata. Tematyka zajęć to przed wszystkim nauki artystyczne. Osoby, które będą uczyć się tego kierunku zdobędą wiedze z zakresu nauk humanistycznych, artystycznych i kulturoznawczych.

W planie zajęć znajda przede wszystkim: Interpretacja musicalu opracowanie sceniczne partii, Zespoły wokalne, Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, Charakteryzacja. Studia te mają przede wszystkim maja charakter praktyczny. Student nabędzie zatem wiedzę wokalisty, solisty czy członka zespołu wokalnego. Kierunek ten to szansa na szlifowanie swojego talentu muzycznego od okiem wykwalifikowanych nauczycieli śpiewu i wzbogacenie nabytych wcześniej umiejętności.

Program studiów na kierunku Wokalistyka


2. Kompozycja i Teoria Muzyki - 3.14 kandydata na jedno miejsce

Jest to kierunek zarówno na studiach licencjackich oraz magisterskich. Zarówno I i II stopnia .Kończą się uzyskaniem dyplomu. Studia dają gwarancję zdobycia niezbędnych umiejętności i pożądanej pracy zawodowej.

Aby zostać studentem tego kierunku trzeba dostarczyć świadectwo maturalne jak również uzyskać pozytywny wynik egzaminu wstępnego. Popularne specjalności na tym kierunku to: kompozycja muzyki filmowej, muzykoterapia, publicystyka muzyczna, rytmika, sound design, teoria muzyki - ścieżka kształcenia. Uczeń nauczy się realizować własne, muzyczne koncepcje.

Dowie się również jak rozpoznać i interpretować materiał muzyczny. Po ukończeniu studiów posiadamy bardzo wiele umiejętności. Stajemy się profesjonalnym muzykiem posiadającym wiedze teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Jest to przede wszystkim kierunek dla osób szczególnie uzdolnionych muzycznie. Daje szanse na karierę w międzynarodowym środowisku. Studia te idealnie przygotują d roli eksperta z tej dziedziny.

Program studiów na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki


3. Jazz i muzyka estradowa - 3.07 kandydata na jedno miejsce

Studia te to zarówno studia licencjackie i magisterskie I i II stopnia. Możemy uczyć się stacjonarnie- dziennie jak również niestacjonarnie- wieczorowo. Gwarantują one zdobycie niezbędnych umiejętności, które przydadzą się w dalszej pracy zawodowej.

Popularne specjalności tego kierunku to:  gitara jazzowa, instrumentalistyka jazzowa, instrumenty jazzowe, jazz i world music, klarnet, klarnet jazzowy, , kompozycja i aranżacja jazzowa. W planie zajęć znajdziemy między innymi: Kształcenie rytmiczne z czytaniem a vista, Harmonia jazzowa i pop music oraz Zespół instrumentalny. Absolwent nauczyć się prawidłowej emisji głosu oraz prezentować własne dokonania artystyczne.

Rozwinięte zostaną też kompetencje wokalne i instrumentalne. Studenta czeka zatem bardzo interesująca nauka rozwijająca się cały czas. Kierunek ten przygotowuje do wykonywania zawodów estradowych oraz podejmowania twórczych inicjatyw w tej dziedzinie. To na pewno interesujący kierunek, który łączy ze sobą zainteresowania z przyszłą kariera i pracą.

Jazz i muzyka estradowa

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna
Talent? Sprawdź ofertę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina