Progi Punktowe - Politechnika Poznańska (PP)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence 927
Informatyka 856
Teleinformatyka 728
Automatyka i robotyka 726
Inżynieria zarządzania 709
Logistyka 686
Mechatronika 673
Architektura 638
Bioinformatyka 630
Inżynieria biomedyczna 617
Matematyka w technice 586
Inżynieria farmaceutyczna 579
Inżynieria bezpieczeństwa 578
Lotnictwo 575
Elektromobilność 539
Zarządzanie i inżynieria produkcji 506
Elektronika i telekomunikacja 502
Budownictwo 490
Architektura wnętrz 465
Sustainable Building Engineering 451
Energetyka 392
Elektrotechnika 383
Mechanika i budowa pojazdów 383
Transport 370
Inżynieria środowiska 365
Mechanika i budowa maszyn 356
Technologia chemiczna 319
Edukacja techniczno-informatyczna 263
Inżynieria chemiczna i procesowa 252
Inżynieria materiałowa 214
Fizyka techniczna 207
Technologie obiegu zamkniętego 202

Progi punktowe na Politechnice w Poznaniu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Politechnika Poznańska to jedna z bardziej obleganych uczelni w Polsce. Oferuje ona ciekawe kierunki na kilkunastu wydziałach. Aby uzyskać status studenta na tej uczelni, należy wziąć udział w procesie rekrutacyjnym

Matematyka, fizyka i informatyka to kluczowe przedmioty rekrutacyjne. Każdy kierunek studiów ma ściśle określone przedmioty, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Poza głównymi przedmiotami liczą się również punkty m.in. z chemii, geografii czy biologii.

Aby zdobyć status studenta na Politechnice Poznańskiej warto, przyłożyć się do nauki i zdać egzamin maturalny na wysokim poziomie. To dzięki otrzymanym punktom z wybranych przedmiotów, zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym kandydat będzie mógł uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na wymarzone studia. 

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Podczas nauki w liceum czy technikum warto brać udział w różnych konkursach i olimpiadach. Jest to świetny sposób na zdobycie dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym.

Olimpiady przedmiotowe to jest to, co pozwala uzyskać 100 procent punktów z danego przedmiotu, pod warunkiem że kandydat zda pozostałe, obowiązkowe przedmioty na maturze.

Poza olimpiadą przedmiotową duże znaczenie w procesie rekrutacyjnym mają również różnego typu osiągnięcia sportowe. Owocna nauka w szkole średniej na pewno będzie miała wpływ na losy każdego kandydata podczas procesu rekrutacji. 

Kiedy Politechnika Poznańska podaje informację o progach punktowych?


Politechnika Poznańska to uczelnia, która prowadzi regularne statystyki. Bezpośrednio na jej stronie znajduje się lista minimalnych punktów, jakie trzeba zdobyć, aby uzyskać status studenta na wybranym kierunku. 

Politechnika Poznańska jasno określa swoje zasady. Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów, gdzie wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów

Zobacz więcej: Wzory rankingowe na Politechnice Poznańskiej.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Politechnice Poznańskiej w roku 2023 
 

1. Sztuczna inteligencja – minimalny próg: 856 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Sztuczna inteligencja to przyszłościowy kierunek, na którym studenci uzyskają wiedzę teoretyczną z informatyki z zakresu sztucznej inteligencji oraz umiejętności praktyczne w zakresie algorytmiki, sieci neuronowych, analizy i eksploracji oraz uczenia maszynowego i pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Po ukończeniu studiów można uzyskać zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych firmach informatycznych, w instytucjach finansowych, marketingowych czy sektorze medycznym.

Zobacz więcej: Sztuczna inteligencja na Politechnice Poznańskiej.

2. Informatyka – minimalny próg: 784 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Informatyka to kierunek, który pozwala zdobyć wiedzę z zakresu najnowszych technologii m.in.: systemów sieciowych, baz danych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania i projektowania gier. Po studiach można znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych firmach informatycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne, uczelnie wyższe i inne firmy, działające nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.

Politechnika Poznańska na tym kierunku oferuje kilka specjalności, np. Cyberbezpieczeństwo, Gry i technologie internetowe, Internet przedmiotów, Przetwarzanie brzegowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy rozproszone i chmurowe, Sztuczna inteligencja, Technologia przetwarzania danych.

Zobacz więcej: Informatyka na Politechnice Poznańskiej.

3. Automatyka i robotyka – minimalny próg: 595 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Automatyka i robotyka to kierunek coraz częściej wybierany przez kandydatów na studia. W czasie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu przetwarzania sygnałów, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych oraz sensorów. Studenci do wyboru mają profil praktyczny i ogólnoakademicki.

Na kierunku Automatyka i Robotyka o profilu ogólnoakademickim prowadzone są liczne specjalności m.in.: Inteligentne systemy automatyki, Roboty i systemy autonomiczne, Systemy sterowania i robotyki (w języku angielskim Smart Aerospce and Autonomus Systems).

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej.

4. Inżynieria farmaceutyczna – minimalny próg: 588 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek międzyuczelniany, realizowany wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwenci przygotowani są do projektowania, przeprowadzania oraz kontroli procesów technologicznych związanych z przemysłem farmaceutycznym oraz przemysłami pokrewnymi.

Kończąc ten kierunek studenci mogą znaleźć pracę w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle farmaceutycznym oraz zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności.

Zobacz więcej: Inżynieria farmaceutyczna na Politechnice Poznańskiej.

5. Inżynieria zarządzania – minimalny próg: 576 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kończąc studia na tym wyjątkowym kierunku, jakim jest Inżynieria zarządzania, absolwenci zdobywają wiedzę, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, jak prowadzić własną firmę lub pracować na stanowiskach kierowniczych w biznesie. Absolwenci potrafią również kierować zespołami ludzkimi oraz skutecznie zarządzać projektami inżynierskim.

Na kierunku Inżyniera zarządzania prowadzone są dwie specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw. 

Zobacz więcej: Inżynieria zarządzania na Politechnice Poznańskiej.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Poznaniu