Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024

Najdroższe kierunki studiów w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024Najdroższe kierunki studiów w Poznaniu w 2023/2024
 

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 42 000 za rok - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

dentysta
umed


Kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu to program kształcenia stomatologów. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce chorób jamy ustnej. Uczelnia zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii, intensywne praktyki kliniczne i doświadczoną kadrę.

Absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie stomatologa, w dziedzinie stomatologii ogólnej lub specjalistycznej. To prestiżowy program edukacyjny w Polsce.

Więcej informacji: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UMP.

2. Grafika - 12 540 za rok - Collegium da Vinci
 

grafik
grafika komputerowa


Grafika to innowacyjny program łączący tradycyjne techniki artystyczne z nowoczesnym designem graficznym. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania graficznego, ilustracji, animacji i fotomanipulacji. Program kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności oraz praktyczne umiejętności.

Uczelnia oferuje nowoczesne pracownie, doświadczonych wykładowców i możliwość realizacji projektów praktycznych. To doskonałe miejsce dla przyszłych artystów i projektantów graficznych.

Więcej informacji: Grafika komputerowa na Collegium da Vinci.

3. Informatyka - 11 100 za rok - Collegium da Vinci
 

Informatyka
Informatyk


Kierunek Informatyka na Collegium da Vinci w Poznaniu to zaawansowany program, który rozwija umiejętności programistyczne, projektowanie oprogramowania, analizę danych i bezpieczeństwo komputerowe. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę, korzystając z nowoczesnych technologii i praktykując w rzeczywistych projektach.

Uczelnia zapewnia nowoczesne laboratoria, ekspertów z branży oraz unikalne możliwości rozwoju zawodowego w świecie IT. To doskonałe przygotowanie do pracy w sektorze technologicznym.

Więcej informacji: Informatyka na Collegium da Vinci.

4. Psychologia - 7100 za rok - WSB Poznań
 

psychologia
psycholog


Psychologia na WSB w Poznaniu to program kształcenia skupiający się na naukach o psychice i zachowaniu człowieka. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie psychologii klinicznej, społecznej, organizacyjnej i innych obszarów.

Program łączy teorię z praktyką, przygotowując do pracy w różnych dziedzinach psychologii. Uczelnia oferuje nowoczesne laboratoria, doświadczoną kadrę oraz praktyki zawodowe, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności. To doskonałe miejsce dla przyszłych psychologów.

Więcej informacji: Psychologia w WSB Poznań.

5. Zarządzanie - 5700 za rok - WSB Poznań
 

zarządzanie
biznes


Kierunek Zarządzanie na WSB w Poznaniu to program kształcenia, który rozwija umiejętności zarządzania firmą i zespołem. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu strategii biznesowej, finansów, marketingu i zarządzania projektami.

Program łączy teorię z praktyką, oferując praktyczne umiejętności niezbędne w biznesie. Uczelnia zapewnia nowoczesne metody nauczania, praktyki w firmach i możliwość rozwoju kariery w dziedzinie zarządzania. To doskonałe przygotowanie do pracy w świecie biznesu i zarządzania.

Więcej informacji: Zarządzanie w WSB Poznań.

 


Najdroższe kierunki studiów w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022


1. Kierunek lekarsko-dentystyczny 19 500zł za semestr - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

dentysta
umed


Studia na kierunku Lekarsko-dentystycznym, prowadzone na poznańskim Uniwersytecie Medycznym mają formę jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa 10 semestrów i odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (prowadzonym w formie odpłatnej).

W pierwszych latach nauki, kierunek prowadzony jest podobnie na wydziale lekarskim, obejmując naukę teoretyczną i praktyczną przedmiotów medycznych oraz przedmiotów ogólnych, w drugiej części studiów pojawia się więcej przedmiotów typowo stomatologicznych.

Absolwent kierunku, gotowy jest do podjęcia pracy w prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, klinikach stomatologicznych, firmach farmaceutycznych czy do prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej we własnych gabinetach dentystycznych.


2. Kierunek lekarski 16 500 zł za semestr- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

lekarz
lekarski


Kierunek lekarski, to najdłużej trwające studia, nauka na kierunku trwa 12 semestrów – 6 lat, studia mają formę jednolitych studiów magisterskich z tytułem zawodowym lekarza i prowadzone są w trybie dziennym – stacjonarnym i niestacjonarnym z odpłatną formą studiów.

Ciężka nauka na kierunku medycznym obejmuje zarówno przedmioty ogólne jak biochemia, fizyka czy chemia organiczna oraz kierunkowe przedmioty medyczne z anatomią człowieka, fizjologią, farmakologią czy chirurgią, pediatrią, okulistyką i psychiatrią. Specyfika przyszłego zawodu wymaga wielu godzin zajęć praktycznych, które rozwijają umiejętności manualne niezbędne podczas zabiegów czy operacji.

Nauka pozwala prawidłowo postępować z pacjentem, rozpoznawać choroby i przeprowadzać proces leczenia. Odpowiedzialna i ciężka praca lekarza daje też wiele możliwości przyszłego zatrudnienia, tytuł zawodowy lekarza uprawnia do pracy na oddziałach klinicznych w prywatnej i publicznej służbie zdrowia, instytucjach związanych z promocją i ochroną zdrowia, a także na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej w poradniach i własnych gabinetach.


3. Kierunek biotechnologia medyczna 14 000 zł za semestr - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

biotechnologia
biotechnolog


Nowatorski kierunek jakim jest Biotechnologia medyczna, to studia I stopnia licencjackie, na których nauka trwa 6 semestrów – 3 lata i prowadzona jest w trybie dziennym stacjonarnym i zaocznym – niestacjonarnym.

Studia łączą w sobie nauki związane z biologia molekularną, inżynieria genetyczną, bioinformatyki czy medycyną. Studenci poznają główne aspekty pracy laboratoryjnej, wykorzystania najnowocześniejszego sprzętu badawczego i innowacyjnych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w badaniu komórek, poznają etapy powstawania produktów biomedycznych i metodologię badań klinicznych.

Absolwent przygotowany jest do pracy w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w instytucjach związanych z nowoczesnymi metodami hodowli zwierząt i uprawy roślin, czy w instytutach naukowo-badawczych przy pracy laboratoryjnej,.


4. Kierunek Fizjoterapia - 9000 zł za semestr - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

fizjoterapia
fizjoterapeuta


Kierunek Fizjoterapia, to studia jednolite magisterskie, które odbywają się w trybie stacjonarnym – dziennym oraz niestacjonarnym – zaocznym, który jest odpłatny.

Kierunek połączony jest z praktyką zawodową, która jest integralnym elementem programu tych studiów. Studenci pozyskają wiedzę na temat tego, jak prawidłowo kształtować, przywracać i podtrzymywać funkcje ruchowe osobom niepełnosprawnym i chorym.

Ukończenie tego kierunku upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, po którego zdaniu uzyskuje się prawo do wykonywania danego zawodu. Zatrudnienie jako fizjoterapeuta lub masażysta znaleźć będzie można w wielu miejscach, na przykład w przychodniach specjalistycznych, szpitalach, poradniach oraz gabinetach rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej czy też w domach opieki społecznej.


5. Kierunek Informatyka – 5200 zł za semestr Politechnika Poznańska
 

informatyka
informatyk


Kierunek Informatyka, to studia I stopnia (7 semestrów) odbywające się one w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia II stopnia (3 semestry) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wybierając studia niestacjonarne należy liczyć się z opłatą wynoszącą 5200 złotych za semestr.

Kształcąc się na tym kierunku zdobywa się wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu różnych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, sieci komputerowej, budowy systemów komputerowych i operacyjnych, grafiki i komunikacji człowiek - komputer, implementacji języków programowania, baz danych i sztucznej inteligencji.

Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje zawodowe, dzięki którym mogą być zatrudnieni jako pracownicy inżynieryjno-techniczni, analitycy systemowi, programiści oprogramowania i sieci komputerowych, administratorzy systemów informatycznych.

Zobacz pełny ranking najdroższych kierunków studiów w Poznaniu


Data publikacji: 19.10.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Poznaniu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań