Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Poznaniu

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)