Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Poznaniu

Nowe kierunki studiów w PoznaniuNowe kierunki studiów na poznańskich uczelniach 2023/2024

 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

1. Master in International Business

Studia z zakresu gospodarki międzynarodowej na kierunku Master in International Business to ogólnomenadżerska wiedza o zarządzaniu.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych praktyk.

Dzięki temu można zdobyć wiedzę z zakresu umiejętności podejmowania decyzji finansowych, związane z krytycznym i kreatywnym myśleniem.

To także zarządzanie danymi i analiza, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Master in International Business na UE w Poznaniu.

 

 • Politechnika Poznańska

 

1. Elektroenergetyka (studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne)

To innowacyjny kierunek, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny elektoenergetycznej, w tym także tych z wiedzą na temat źródeł odnawialnych.

Program studiów dotyczy takich tematów jak: elektoenergetyka, systemy elektoenergetyczne, źródła odnawialne, magazyny energii, nowoczesne instalacje i inne.


Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Elektroenergetyka na Politechnice Poznańskiej.
 

2. Zielona energia (Green Energy)

Ten kierunek to idealny wybór dla tych wszystkich, którym nie obce są losy środowiska.

Na studiach drugiego stopnia, kończących się zdobyciem tytułu inżyniera, poznaje się zagadnienia związane z ekologiczną produkcją, przemysłem, dystrybucją energetyczną.

W czasie studiów poznaje się wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł, modelowania i projektowania.

Do wyboru jest kilka przedmiotów fakultatywnych jak np. Strategie Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Zielona energia na Politechnice Poznańskiej.

 

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

 

1. Kierunek Lekarski (studia jednolite magisterskie, stacjonarne)

Zawód lekarza wiążę się ze sporym prestiżem, ale przede wszystkim to lata poświęcone na naukę i ciągłe poszerzanie wiedzy. 

Na tym kierunku studenci poznają widzę z zakresu nauk medycznych (jak anatomia, biofizyka, biochemia, immunologia i inne).

Poza wiedzą teoretyczną to też praktyczne przygotowanie w formie zajęć i stażu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu lekarza. Po zakończeniu nauki na tych studiach, można kontynuować naukę specjalistyczną.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Lekarski na ANS im. księcia Mieszka I w Poznaniu.

 

2. Pedagogika korekcyjna - studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane do osób z tytułem licencjatu lub magistra.

Nauka trwa 2-3 semestry i obejmuję wiedzę, która pozwala na pracę na stanowisku nauczyciela - terapeuty.

Podczas nauki studenci poznają takie zagadnienia, które pozwolą im na diagnozę i projektowanie terapii, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy prowadzenie zajęć wspierających rozwój ucznia.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Pedaogogika korekcyjna na ANS im. księcia Mieszka I w Poznaniu.

 

3. Etyka - studia podyplomowe

Kierunek jest prowadzony w ramach studiów podyplomowych, podczas których można zdobyć szczegółową wiedzę w ramach danego zagadnienia

Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Ukończenie tego kierunku pozwala na prowadzenie zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z etyki


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2023 roku mają być obowiązkowe dla wszystkich uczniów, którzy nie zadeklarują uczestnictwa w lekcjach religii.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Etyka na ANS im. księcia Mieszka I w Poznaniu.

 

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

 

1. Nowe media w komunikacji (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Nowe media w komunikacji

Nowe media w komunikacji to nowy kierunek o profilu praktycznym, który umiejętnie łączy elementy nauk społecznych, nowych technologii oraz sztuki użytkowej. W ramach kierunku funkcjonują dwie specjalności: Komunikacja w mediach cyfrowych oraz Nowe technologie w inteligentnych organizacjach.

Studenci uczą się, m.in. tworzyć proste animacje, infografiki oraz materiały video, potrafią analizować dane oraz tworzyć content.

Po studiach absolwenci mogą podjąć pracę zarobkową w sektorze nowych technologii komunikacyjnych bądź branżach wykorzystujących media cyfrowe w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm. 

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Nowe media w komunikacji na UAM.

 

2. Produkcja audiowizualna (studia II stopnia, stacjonarne)

Produkcja audiowizualna

Produkcja audiowizualna jest innowacyjnym połączeniem dwóch kierunków: Dziennikarstwo i komunikację społeczną z Produkcją filmową i telewizyjną.

W ramach tego kierunku funkcjonują dwie specjalności: Promocja form audiowizualnych oraz Producent audiowizualny – freelancer.

Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę z zakresu marketingu, reklamy, technologii audiowizualnych czy fotografii.

Absolwenci Produkcji audiowizualnej będą mogli pracować w: telewizji, studiach filmowych, instytucjach kultury i sztuki, a także agencjach public relations czy marketingowych.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Produkcja audiowizualna na UAM.

 

Nowe kierunki studiów na poznańskich uczelniach 2022/2023

 

 • Politechnika Poznańska

 

1. Elektroenergetyka (studia II stopnia)

Elektroenergetyka
Elektroenergetyk


Elektroenergetyka to nowy kierunek studiów dostępny w ofercie Politechniki Poznańskiej. Otworzenie kierunku jest spowodowane coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów z sektora elektroenergetycznego. Sektor ten bardzo szybko się rozwija i stale pojawiają się nowe etaty dla osób chcących rozpocząć swoją karierę w tej właśnie branży. Kierunek studiów pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru systemów elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, instalacji elektrycznych i wielu innych.

Szeroki zakres wiedzy przekazywany w trakcie kształcenia pozwala z łatwością odnaleźć się na rynku pracy i zdobyć niezbędne kompetencje do tego, aby podjąć zatrudnienie w wielu zróżnicowanych przedsiębiorstwach. Studia na Politechnice Poznańskiej są prowadzone w formie studiów II stopnia. Dzięki temu zainteresowani mogą zdobyć bardzo szeroką wiedzę, która następnie przyda się w życiu zawodowym i zwiększy szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy.

Więcej informacji na temat kierunku: Elektroenergetyka na Politechnice Poznańskiej

 

2. Zielona Energia/Green Energy (studia II stopnia)

Zielona Energia
Green Energy


Kierunek studiów Zielona Energia pozwala zdobyć wiedzę na tematy związane z energią z naturalnych źródeł. W trakcie nauki można zapoznać się z zasadami produkcji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii z odnawialnych źródeł. Wiedza na temat ekologicznej produkcji energii z pewnością przyda się na rynku pracy i obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy będą w stanie zarządzać całymi projektami związanymi z produkcją energii.

Kierunek skierowany jest do pasjonatów nowych technologii i osób, które pasjonują się zagadnieniami związanymi z ekologią i ochroną środowiska. Absolwenci kierunku Zielona Energia posiadają wiedzę techniczną z obszaru elektroenergetyki, techniki cieplnej oraz ekonomii i inżynierii środowiska.

Studia świetnie łączą wiedzę teoretyczną z praktyką i pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy do tego, aby od razu po ich skończeniu znaleźć dobrze płatne zatrudnienie

Więcej informacji na temat kierunku: Zielona Energia/Green Energy na Politechnice Poznańskiej

 

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 

1. Psychologia (studia jednolite magisterskie)

Psychologia
Psycholog


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu do swojej oferty edukacyjnej wprowadziła kierunek Psychologia. Realizowany jest w formie 5 letnich studiów magisterskich w trakcie, których możliwe jest zdobycie szerokiej wiedzy na temat zagadnień psychologicznych.

Uczelnia skupia się na tym, aby przeprowadzać maksymalną ilość zajęć praktycznych w trakcie, których możliwe jest wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej. Uczelnia koncentruje się na kompleksowym przygotowaniu do pracy w charakterze psychologa. W trakcie edukacji możliwe jest wybranie jednej z dwóch dostępnych specjalności:

 • Psychologia biznesu i HR
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

W zależności od wybranej specjalizacji zmianie podlega sam program kształcenia i przedmioty, z którymi można się spotkać w trakcie nauki. Wybierając specjalizację zgodną z zainteresowaniami możliwe jest kształcenie się w konkretnym kierunku i zdobywanie bardzo interesującej wiedzy z różnorodnych obszarów. 

Więcej informacji na temat kierunku: Psychologia na WSZiB w Poznaniu

 

Nowe kierunki studiów na poznańskich uczelniach 2021/2022

 

 • Politechnika Poznańska


Politechnika Poznańska

 

1. Edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia stacjonarne i studia II stopnia stacjonarne)

Edukacja techniczno-informatyczna
PP


Edukacja techniczno-informatyczna to kierunek studiów, który umożliwia zdobycie kompetencji z obszaru rozwiązywania problemów technicznych z użyciem narzędzi informatycznych, projektowych, aparatury pomiarowej, symulacji numerycznych oraz nanotechnologii. Szeroki zakres przekazywanej wiedzy umożliwia wyjaśnianie przyczyn zjawisk, które zachodzą w przyrodzie w skali makro oraz nano. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru inżynierii materiałowej, informatyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych.

Podczas edukacji możliwe jest również pozyskanie kompetencji z projektowania inżynierskiego czy administrowania systemów informatycznych. Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w nowoczesnych laboratoriach badawczych, które prowadzą działania dla różnych branż.

Istnieje również możliwość szukania pracy związanej z obsługą systemów komputerowych, a nawet praca w przemyśle i bankowości. Tak szerokie możliwości szukania zatrudnienia sprawiają, że absolwenci świetnie radzą sobie na rynku pracy i mogą wspomagać funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Więcej informacji o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

 

2. Bioinformatyka (studia I stopnia stacjonarne i studia II stopnia stacjonarne)

Bioinformatyka
Bioinformatyk


Bioinformatyka to nowy kierunek na Politechnice Poznańskiej, który jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tego właśnie obszaru. Na rynku pracy coraz więcej firm szuka specjalistów z obszaru obsługi danych molekularnych, pozyskiwanych z sekwencjonowania genomów człowieka, zwierząt, roślin czy innych organizmów. z zakresu informatyki, ale również z obszaru chemii i biologii.

Dzięki temu absolwent kierunku jest znakomicie przygotowany do pracy w laboratoriach i wspomagania ich pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Edukacja odbywa się pod okiem najlepszych specjalistów, których kwalifikacja umożliwiają przekazywanie merytorycznej wiedzy.

Eksperci z obszaru chemii organicznej, biologii komórkowej, biotechnologii czy biochemii są w stanie wspomóc edukację wszystkich osób na różnych obszarach.

Więcej informacji o kierunku Bioinformatyka

 

3. Budownictwo zrównoważone (studia I stopnia stacjonarne)

Budownictwo zróżnicowane
Budownictwo


Budownictwo zrównoważone to jeden z najnowszych kierunków, które prowadzone są na Politechnice Poznańskiej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru wprowadzania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich. Edukacja pozwala na zdobycie rozbudowanej wiedzy z różnych obszarów związanych z budownictwem.

Studenci w trakcie edukacji mogą poznać zasady wznoszenia budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, systemów ciepłowniczych i wielu innych.

Absolwent dzięki temu posiada pełną wiedzę z zakresu budownictwa i jest przygotowany do podjęcia pracy na prestiżowych stanowiskach w przedsiębiorstwach, które są liderami na rynku. Istnieje nawet możliwość ubiegania się o zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach. Politechnika Poznańska stawia w głównej mierze na naukę praktycznych kompetencji, co znacząco zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia i poradzenie sobie z aktualnymi problemami w budownictwie.

Więcej informacji o kierunku Budownictwo zrównowazone

 

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

1. Liberal Arts and Sciences (studia I stopnia stacjonarne)

Liberal Arts and Sciences
Liberal Arts and Sciences


Liberal Art and Sciences to nowatorski kierunek trzyletnich studiów licencjackich I-ego stopnia, realizowane w trybie dziennym (stacjonarnym) na UAM w Poznaniu. Studia uczą przyszłych absolwentów szerokiego spojrzenia na każdą specjalizację.

Łączenie nauk humanistycznych ze ścisłymi, takimi jak fizyka czy astronomia i matematyka, pozwala absolwentom na kontynuacje nauki na studiach magisterskich II-ego stopnia i daje szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w szkolnictwie jak i administracji.

Więcej informacji o kierunku Liberal Arts and Sciences

 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

1. Nadzór i kontrola (studia II stopnia stacjonarne)

Nadzór i kontrola
Rachunkowość


Studenci kierunku przygotowywania są do pracy w zarządzaniu rachunkowością firm, kontrolingu finansowym i audycie. Kończąc wybrany kierunek, absolwenci zatrudniani są kierowniczych stanowiskach działów finansowych w firmach i korporacjach, jako specjaliści audytu, kontroli finansowej i rachunkowości.

Więcej informacji o kierunku: Nadzór i kontrola

 

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Żywienie zwierząt - Uniwersytet Przyrodniczy

 

1. Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny (studia I stopnia inżynierskie stacjonarne)

Geotechnologie
transport wodny


Studia uczą zagadnień związanych z przepływem wód, z logistyką i transportem śródlądowym, a nawet inżynierią i budownictwem hydrotechnicznym. Absolwenci znajdują pracę w firmach logistyczno transportowych, administracji, jednostkach planowania gospodarką wodną czy biurach projektowych i wykonawczych.

Więcej informacji o kierunku: Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

 

2. Żywienie zwierząt (studia II stopnia 1,5-roczne)

Żywienie zwierząt
Zwierzęta


Nauka obejmuje przygotowanie specjalistów w dziedzinie zbilansowanego żywienia i produkcji żywności oraz wytwarzania pasz, przygotowując ekspertów produkcji zwierzęcej. Szerokie perspektywy zatrudnienia, oferują absolwentom pracę w przedsiębiorstwach rolnych, instytutach naukowych i badawczych, w firmach produkujących i wytwarzających pasze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Więcej informacji o kierunku: Żywienie zwierząt

 

3. Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia II stopnia 2-letnie stacjonarne)

Ochrona przyrody
Ochrona środowiska


Studenci poznają zagrożenia środowiska i metody zapobiegania tym zjawiskom, uczą się przygotowywać ekspertyzy i przeprowadzać badania związane z ochroną środowiska naturalnego. Absolwenci kierunku podejmują pracę w Inspekcji Ochrony Środowiska, jako pracownicy Lasów Państwowych, urzędnicy administracyjni czy pracownicy Parków Narodowych i Krajobrazowych.

Więcej informacji o kierunku: Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

 

 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Uniwersytet Artystyczny

1. Kuratorstwo i teorie sztuki(studia I i II stopnia)

Kuratorstwo i teorie sztuki
Kuratorstwo


Studenci poznają teorię współczesnej kultury i sztuki, odbywając miesięczne praktyki w placówkach kulturalno-oświatowych, po każdym zaliczonym semestrze, przygotowujące do roli kuratora. Absolwenci kierunku pracują w muzeach, galeriach i instytutach kultury i sztuki, mediach i agencjach promujących sztukę, prowadzą wystawy i wernisaże.

Więcej o kierunku: Kuratorstwo i teorie sztuki

 

2. Projektowanie mebla (studia I stopnia stacjonarne)

Projektowanie mebla
Projekt


Studenci uczą się projektowania, modelowania i tworzenia makiet oraz współpracy z klientem indywidualnym i pracą dla przemysłu. Absolwent kierunku najczęściej wybiera pracę w prywatnym biurze projektowym, nadzoruje pracę konstruktorów i technologów, zostaje specjalistą w fabrykach produkujących meble.

Więcej informacji o kierunku: Projektowanie mebla

 

 • Akademia Muzyczna w Poznaniu


Akademia Muzyczna w Poznaniu


1. Lutnictwo artystyczne (studia I i II stopnia stacjonarne oraz studia podyplomowe)

Lutnictwo artystyczne
Lutnictwo


Studia oprócz lutnictwa artystycznego obejmują również naukę gry na harfie, wiolonczeli, altówce, skrzypcach, kontrabasie czy gitarze. Jako jedyna uczelnia w Europie, Akademia Muzyczna prowadzi studia na takim kierunku, torując absolwentom drogę muzycznej kariery międzynarodowej.

Więcej informacji o kierunku: Lutnictwo artystyczne

 

Zobacz pełną ofertę kierunków studiów w Poznaniu - 131 kierunków w Poznaniu

Zobacz ranking najczęściej wybieranych kierunków w Poznaniu - najpopularniejsze kierunki w Poznaniu


Data publikacji: 19.06.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Poznaniu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań