Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Po jakich kierunkach studiów najtrudniej znaleźć pracę w Poznaniu?

Po jakich kierunkach studiów najtrudniej znaleźć pracę w Poznaniu?Ostatnie badania wskazują, że bezrobocie w Polsce osiągnęło w 2022r. poziom 2,6%. Wśród dużych miast, Poznań może pochwalić się najniższym bezrobociem – 1,2%, trzeba jednak mieć na uwadze, że tendencja zaczyna być zwyżkowa.

Decydując się na konkretne kierunki studiów, można zauważyć, że niektóre dyplomy w dużym stopniu ułatwiają podjęcie pracy, ale są też kierunki, których absolwenci mogą mieć problemy ze znalezieniem zawodu zgodnego z wykształceniem.

 

Archeologia 


Zdobyte w toku studiów umiejętności związane z metodami stosowanymi na współcześnie prowadzonych stanowiskach archeologicznych, katalogowaniem zbiorów, interpretacją znalezisk zgodnie z ich epoką i stosowania odpowiednich procedur postępowania z eksponatami, przygotowuje absolwentów do pracy na wykopaliskach czy prowadzenia oddziałów muzealnych.

Szeroka wiedza historyczna, umożliwia absolwentom również podjęcie pracy akademickiej przy uniwersytetach, instytucjach kultury, szkolnictwie czy mediach propagujących naukę.

Więcej na ten temat przeczytasz na portalu Poradnikpracownika.pl - Praca po archeologii.

 

Historia


Studia historyczne, dają szeroki wachlarz specjalizacji w konkretnych dziedzinach czy działach takich jak historia powszechna, historia starożytna, genealogia czy prehistoria.

Dzięki takiej rozpiętości, absolwenci kierunku, mogą już w trakcie studiów oszacować możliwości przyszłego zatrudnienia związanego z pracą w oświacie na każdym szczeblu szkolnictwa, oddziałach muzealnych, archiwach państwowych, instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach patriotycznych popularyzujących wiedzę o historii kraju czy wyspecjalizowanych mediach podejmujących tematy historyczne.

Więcej o perspektywach zatrudnienia po tym kierunku studiów znajdziesz na stronie praca.pl - Zatrudnienie jako historyk.

 

Kulturoznawstwo


Interdyscyplinarne studia na kierunku kulturoznawstwo, dają możliwość zrozumienia zależności i różnorodności kulturowej obecnej w przeszłości i we współczesnym świecie, mając na uwadze zarówno aspekty kulturowe jak i polityczne, religijne czy społeczne.

Tak różnorodna tematyka studiów, umożliwia podjęcie pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, edukacji, teatrach, oddziałach muzealnych czy galeriach sztuki.

Znajomość aspektów różnorodności kulturowej, pomaga znaleźć pracę również w firmach reklamowych, przy produkcjach filmów, w branżowej prasie czy redakcjach telewizyjnych związanych z promocją kultury.

Więcej o pracy po powyższym kierunku przeczytasz na stronie pracuj.pl - Praca i zarobki po kulturoznawstawie.

 

Filozofia  


Filozofia, to kierunek studiów skierowany do ludzi szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z życiem człowieka, funkcjonowaniem świata i dążących do krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.

Absolwenci filozofii najczęściej podejmują pracę w instytucjach kultury i wydawnictwach, sprawdzając się jako publicyści i dziennikarze eseiści.

Analityczne podejście i szersze spojrzenie na codzienne problemy, pomaga również znaleźć zatrudnienie w zespołach badających rynek, prognozujących powodzenie nowych trendów czy ideologii obecnych w społeczeństwie.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie Gowork.pl - Praca po skończeniu Filozofii.

 

Stosunki międzynarodowe


Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe, pozwalają absolwentom poznać mechanizmy i procesy zachodzące we współczesnym świecie na poziomie relacji międzynarodowych.

Swobodne poruszanie się w dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, ułatwia absolwentom poszukiwanie pracy w korporacjach wielonarodowościowych, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działalność międzynarodową czy przy zarządzaniu i budowaniu kontaktów wielokulturowych na poziomie administracji centralnej i samorządowej. 

Więcej o potencjalnym zatrudnieniu po tym kierunku znajdziesz na stronie cogito.com.pl - Praca po kierunki stosunki międzynarodowe.


Data publikacji: 30.11.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Poznaniu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Poznaniu

Zobacz opinie o innych miastach w Poznaniu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań